Uncategorized

Danmark i konflikt med Sverige om havvindmøller

Havvindemølleparker truer edderfuglene, mener de svenske miljømyndigheder. Foto: Joh Larsen/DOF.

Danmark er for første gang i lang tid havnet i en international miljøkonflikt med vores naboland om forvaltningen af vores fælles Østersø-natur

Planerne om at opføre kæmpemæssige kystnære havvindemølleparker flere steder i de indre farvande møder nu også modstand fra udlandet.  Gylle.dk omtalte her i maj Borgerforslaget, hvor man indsamler underskrifter med krav om, at havvindemølleparker skal være mindst 12 kilometer fra land.

Modstanden mod de planlagte kystnære havvindemølleparker kommer fra mange sider – naturvenner, turisterhvervet, lokale erhvervsdrivende, grundejere, sommerhusejere og fritidssejlere, men også den svenske regering protesterer mod anlæg af to af de planlagte mølleparker.

Det drejer sig om de planlagte havmølleparker ud for Vestsjællands kyst ved Omø og i Jammerland Bugt syd for Kalundborg.

Naturvårdsverket, der er den svenske Miljøstyrelsen, gjorde i 2017 på den svenske regerings vegne indsigelse mod de danske planer om at opføre store havvindemølleparker ud for Stigsnæs – Omø og i Jammerland Bugt.

Indsigelsen skete i medfør af Espoo-Konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne. (Espoo er den by i Finland, hvor konventionen i 1991 blev underskrevet).

Svenskernes hovedbegrundelse er hensynet til bevarelsen af vores fælles fuglebestande, der i mange tilfælde yngler og opholder sig i Sverige i sommerhalvåret og overvintrer i de danske farvande eller trækker gennem Danmark forår og efterår. Specielt fremhæver Naturvårdsverket edderfuglene, fløjlsænderne og sortænderne – Østersøbestandene af alle tre andearter er halverede siden 1990.Omø Stålgrunde og Jammerland Bugt er internationalt betydningsfulde rasteområder for disse og andre fuglearter som den rødstrubet lom og den gråstrubet lappedykker. Hvis mølleparkerne opføres i disse fuglerige områder, så vil mange tusinde fugle vil dø som følge af kollisioner med møllerne, og fordi de blive fortrængt fra deres føderige områder, se også  Dansk Ornitologisk Forenings pressemeddelelse.

Naturvårdsverket meddeler sidst i august Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, at de fastholder deres protester mod anlæg af havvindemølleparker de to steder, så man forventer ikke, at de danske myndigheder nu kan udstede de fornødne tilladelser de nye kystnære industrianlæg inden konflikten er løst.

I Jammerland Bugt har de lokale folketingsmedlemmerne Rasmus Horn Langhoff (S) og Jacob Jensen (V) erklæret, at placeringen af havvindmøller er helt urimelig. Der er oprettet en forening til bevarelse af havområdet.

Du kan stadig frem til den 11. november nå at tilslutte dig kravet om, at havvindmølleparkerne skal opføres mindst 12 km fra kysten – gå ind på www.borgerforslag.dk, søg på ”havvindmøller og underskriv med din digitale signatur.

Kom til demonstration under fødevaretopmøde: Landmænd, civil- og lokalsamfund siger nej til industriel svineproduktion

Protesterne mod industrialiseringen af det europæiske landbrug har længe været højlydte i Tyskland, men er nu også nået til Danmark. Billedet er fra den årlige demo i Berlin i januar i år.

Torsdag den 30. august har Miljøforeningen Tuse Næs og NOAH Friends of the Earth Denmark taget initiativ til demonstrationen ”Vi vil have færre svin i Danmark”. Demonstrationen er støttet af 10 andre organisationer, heriblandt landmændene i Frie Bønder – Levende Land.

Demonstration begynder på Thorvaldsens Plads kl. 14 og går til Miljø- og Fødevareministeriet på Slotsholmsgade. Den foregår, mens Danmark er vært for fødevaretopmødet ”Better Food for More People”.

Overalt vender lokalbefolkninger sig mod de katastrofale følger for sundhed, miljø og natur som den industrielle svineproduktion medfører. På Tuse Næs vil en ny udvidelse medføre 4 til 11 gange højere udledning af lugt, ammoniak og kvælstof, hvilket bl.a. vil være til skade for den nærliggende Natura 2000-fredning Udby Vig. Belastningen med tung trafik på de små veje øges tilsvarende, og ligeså med risikoen for luftbåren svine-MRSA.

”Den politiske dagsorden og lovgivning levner hverken kommuner eller ganske almindelige mennesker mulighed for at påvirke størrelsen eller placeringen af de store svineindustrier. Vi ved at mange lokalsamfund kæmper med de samme problemer som Tuse Næs, og vi har behov for at stå sammen og råbe politikerne op i kampen for vores miljø”, udtaler Peter Jacobsen fra Miljøforeningen Tuse Næs.

Afsted til slagteriet. Foto: Niels Reiter.

I Danmark blev der sidste år produceret ca. 31 millioner svin. Regeringen har samtidig gjort klart, at den gerne ser en fordobling af den allerede kolossale produktion. Danmark er et af verdens mest opdyrkede lande hvoraf 80 % bliver brugt til foderproduktion, og yderligere bliver der importeret foder fra Sydamerika fra et areal større end Sjælland. Det har enorme omkostninger for natur, klima, miljø, borgere og landmænd.

Regeringen er parat til at fordoble svineproduktionen ifølge daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Udtalelsen er aldrig blevet dementeret.

”Det er netop denne type produktion, der promoveres på fødevaretopmødet i København med gæster som direktører fra Arla, Tesco, Nestlé Nordic, McDonald’s Denmark og Danish Crown. Landbruget og fødevaresektoren befinder sig i en omfattende økonomisk og miljømæssig krise. Det er nødvendigt, at vi giver kontrollen over madproduktionen tilbage til landmændene og siger nej tak til mere business as usual. Landmændene – og ikke de store fødevarevirksomheder der er tilstede på fødevaretopmødet – skal stå i centrum for en bæredygtig madproduktion,” siger Nanna L. Clifforth, research- og kampagnemedarbejder ved NOAH.

Demonstrationen foregår 30. august kl. 14 på Thorvaldsens Plads, København, og går til Miljø- og Fødevareministeriet på Slotsholmsgade. For mere information læs her.

Medindkaldere: Frie Bønder Levende Land, Afrika Kontakt, Greenpeace, Bevar de forhadte vandløb, KlimaKollektivet, Dansk Vegetar Forening, Dyrenes Alliance, Levende Hav, Jungshoved Miljøgruppe, Verdens Skove.

Talere: Nanna Clifforth NOAH Friends of the Earth Denmark, Ole Færgeman Frie Bønder Levende Land La Via Campesina Danmark, Kristian Sloth Greenpeace.

Kontakt:

Miljøforeningen Tuse Næs, Peter Jacobsen, 2331 8608, mail@mftn.dk

NOAH Friends of the Earth Denmark, Nanna L. Clifforth, 5151 7724, nanna@noah.dk

Greenpeace; Kristian Sloth, 2340 6595, ksloth@greenpeace.org

Opråb fra Europa!

Europas fødevare- og landbrugssystem er brudt sammen. Nu er reformen af EU’s landbrugspolitik i gang, så vi har en reel chance for at ændre det. Vi ønsker et system, der støtter småbønder og landdistrikter, skaber liv og velfærd, beskytter vores jord, vand, økosystemer og biodiversitet, der ikke bidrager til klimaændringer eller dyrenes lidelser og frembringer sund mad til alle.

Vi vil slå alarm for at stoppe det industrielle landbrug med de europæiske aktionsdage den 27. og 28. oktober 2018.

Borgere over hele Europa vil gribe deres potter og pander og deltage i demonstrationer, picnics, markeder, festivaler og alle slags begivenheder, der rejser kravet om en bæredygtig reform af produktionen af mad og af landbruget!

Læs mere om ”Good Food Good Farming.”

Kampen mod havbrug breder sig: NU HOLDES DER BORGERMØDE I GILLELEJE

Havbrug i Kattegat.

Vi har klippet følgende fra Kaninen Katrine fra Endelave på facebook:

MF Trine Torp, SF

“Modstanden mod de industrielle, storforurenende havbrug med kunstige opdrætsfisk breder sig. Nu er der indkaldt til borgermøde i Kulturhavn Gilleleje, hvor SF’s miljøordfører Trine Torp sammen med en stribe andre vil argumentere for, hvorfor en håndfuld havbrugsejere ikke skal have lov til omdanne Kattegat og især kysterne ud for Djursland og Nordsjælland til en stor opdrætszone for opfedning af rognproducerende regnbueørreder. Læs resten

Bonderøven skal væk, siger Venstre

Politikens TV-anmelder Bo Tao Michaëlis er noget skeptisk overfor regeringens mediepolitik. I en foromtale af det populære TV-program “Bonderøven” skriver han den 21. april 2018:

“Kultursocialt er det signifikant interessant, at en Venstrepolitiker mener at dette program IKKE hører under public service. Hvilket blotlægger regeringens, ideologisk latente mediepolitik. “Bonderøven” er det eneste skærmsted, hvor landbrugets enkle agrare og antikke dyder, tilbage fra Vergil og op til det oprindelige Venstre, viser sig med samfundssind, økologi og nyttig genbrug. Bonderøv Frank har gjort mere for landbrugets agtelse end ti gange selvbinderen Esben Lunde Larsen med troens bibellæsning garneret med traditionel bondesnuhed. Er det derfor Frank skal fjernes fra DR?”

 

Note: Det er Venstres medieordfører Britt Bager, der har foreslået “Bonderøven” fjernet.

Håb for udryddelsestruet delfin

Irrawaddy Dolphins (Orcaella brevirostris) springer ud af vandet. Fangenskabsdyr, Thailand. Foto: WWF/Robert Seitre.

Efter årtier, hvor bestanden af den udryddelsestruede Irrawaddy-delfin i Mekong-floden er gået støt tilbage, er der nu håb for den lille floddelfin. Den negative kurve er nemlig knækket. Det skriver WWF Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse 23.04.2018.

En ny tælling foretaget af WWF og Cambodjas regering viser, at bestanden af Irrawaddy-delfiner i Mekong-floden er steget fra 80 til 92 på to år. Det er den første stigning i de godt 20 år, hvor man har talt de sjældne delfiner. 

Læs resten

Økobøndernes fremmarch: 245.000 hektar dyrkes uden sprøjtegift

Interessen for økologi vokser hos både børn og voksne. Billedet er fra Økodag 2016.

Artiklen har været bragt på Organic Today, 17. april 2018. Den er skrevet af redaktør af Gustav Bech.

Det økologiske areal fortsætter sin eksplosive vækst og udgør nu mere end 245.000 hektar af det samlede landbrugsareal i Danmark. Størstedelen findes i Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland, viser ny tal fra Landbrugsstyrelsen

Af statistikken fremgår det, at det økologiske areal fra 2016 til 2017 steg med 28.365 hektar, hvilket svarer til størrelsen på Langeland. Dermed er det økologiske areal nu oppe på mere end 245.000 hektar og udgør over 9 procent af det totale landbrugsareal i Danmark.

Læs resten

En uheldig kartoffel bliver sprøjtet mere end13 gange om året

De berømte kartofler fra Lammefjorden er sprøjtet adskillige gange, før de når ud på danskernes middagsborde.

Kartoflen er den markafgrøde, der bliver sprøjtet flest gange om året. Man kan derfor gøre en stor forskel for miljøet og sig selv ved at købe økologiske kartofler. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse 23. februar 2018.

Du stanger en kartoffel og dypper den i sovsen – men du tænker sikkert ikke over, at du skal til at sætte tænderne i den markafgrøde, som bliver sprøjtet allermest.

På markerne i Lammefjorden nedvisnes kartoffelplanterne kemisk hvert eneste år.

På bare et år bliver ikke-økologiske kartoffelmarker sprøjtet 13,2 gange med normal dosis sprøjtegift. Det viser tal fra Miljøstyrelsens seneste opgørelse over forbruget af sprøjtegift i Danmark.

Så når du står i supermarkedet og skal købe kartofler, kan du gøre en stor forskel ved at lægge de økologiske i kurven.

– Du får ikke sprøjtegift med hjem, og fordi det er en afgrøde, der bliver sprøjtet så meget, gør du også miljøet en stor tjeneste ved at købe økologiske kartofler, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Læs resten

Annonce

God weekend til alle læsere af gylle.dk – vi ses i naturbutikken.dk!

 

 

Tillykke til Nordsjælland!

Biolog Thor Hjarsen skriver på sin facebook-side:

Gik lige en tur i vores nye danske nationalpark – der bliver ondelynemig brug for noget spin for at forklare det her overfor verdenssamfundet… #IUCNhvorErDu?

PS: JA – det er INDENFOR nationalparkgrænsen…

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.