Uncategorized

De fem værste økologiske mytedræbere

Hvis du er til økologi, har du sikkert mødt skeptikere, der argumenterer mod at vælge det. Thomas la Cour punkterer fem myter på nyhedssitet Naturli.dk 24. marts 2015. Vi bringer et uddrag:

Naturli

Naturli er Danmarks mest aktuelle magasin om sundhed, helse og vejen til en bedre livsførelse. Naturli giver gode råd til læseren, men er ikke et alternativ til en egentlig medicinsk behandling. Bladets redaktion består af nogle af landets anerkendte eksperter.

1: Økologi er alt for dyrt
Det er korrekt, at nogle økologiske varer kan forekomme dyre. Hvis du står med en økologisk kylling på 1100 gram til 150 kroner og en konventionel kylling på 1300 gram til 50 eller 75 kroner, kan det være svært at vælge økologien. Men sandheden er nok snarere, at det er den konventionelle kylling, der er alt for billig. Når man kan sælge kyllingekød til under 50 kroner kiloet, er det ikke den faktiske kostpris. Man har ikke medregnet det forurenede vand, overgødskning og anden miljøbelastning. Læs resten

Alle havens sommerfugle på smuk plakat

Citronsommerfugl

Citronsommerfugl er en iøjnefaldende forårsbebuder. Hannen har en kraftig citrongul farve og hunnen en mere lys grønlig . Vingefanget svinger fra 54-64 mm. Foto: Peder Størup.

Naturfotografen Peder Størup er klar med en ny flot plakat med havens dagsommerfugle. Med den på din væg kan du lære Danmarks mest almindelig dagsommerfugle at kende.

Vil du have glæde af sommerfuglene og af andre vilde arter i din have, så giv noget af den tilbage til naturen, opfordrer Peder Størup, der er fotograf og sælger plakaten i sin web-butik, natur-shop.dk.

– Giv plads til nogle af de planter, sommerfuglenes larver lever på, og lad et hjørne af græsplænen med sol og læ blive lidt langhåret, så de vilde planter kan nå at blomstre og sætte frø. Brug helst ikke sprøjtegift og kunstgødning, og lad gerne et udgået træ eller en bunke grene blive liggende, for at sommerfuglene har et sted at overvintre, råder han.

Fra 1870 og til i dag er der i alt fundet 98 forskellige arter af dagsommerfugle i Danmark. Af dem har 76 været fastboende eller har været her i kortere eller længere perioder.

Derudover er der en række almindelige trækgæster samt tilfældige fund, som ikke kan overleve den danske vinter. Af de 76 arter, som regnes for at være hjemmehørende i Danmark, er 12 uddøde. Hovedparten af de andre er truet i større eller mindre grad som følge af, at deres levesteder er forsvundet, og kvaliteten af de resterende levesteder forringet.

Plakaten er 40 x 50 cm og koster 200 kr. incl. forsendelse. Den kan købes på natur-shop.dk.

Journalistforbundet bakker op om MRSA-sagen

Mogens portræt

DJ-formanden Mogens Blicher Bjerregård støtter kritikken af Fødevarestyrelsens hemmeligholdelse af MRSA-risici. Foto: Nana Reimers.

Danmarks Journalistforbund går nu ind i den verserende sag om de hemmeligholdte lister over fabrikker med svinebakterien MRSA. Forbundet hovedintervenerer som mandatar for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, da sagen vurderes som principiel for offentligt indsigt i Fødevarestyrelsens arbejde. Det oplyser DJ 1. oktober 2014.

MRSA-sagen handler kort fortalt om, at en række landbrug med støtte fra Landbrug & Fødevarer ønsker at hemmeligholde en række oplysninger om, hvilke danske svinefabrikker, der har været ramt af den særlige bakterie MRSACC398.

Nils Mulvad og Kjeld Hansen har søgt om aktindsigt i Fødevarestyrelsen for mere end to år siden. Styrelsen har i flere omgange afvist at imødekomme anmodningen med hen­visning til, at oplysningerne var omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om begrænsning af indsigt.
Læs resten

Annonce!

AnnonceBindII

Ulovlig antibiotika fundet i otte svinebesætninger hos agrospekulanter

TetracyklinFødevarestyrelsens veterinærrejsehold fandt ved et kontrolbesøg 4. juni på Viborg-egnen 50 kilo ulovlig antibiotika i en svinebesætning, der angiveligt tilhører en af landets mest omdiskuterede agrospekulanter.

​Den ulovlige medicin er af typen tetracyklin og er efterfølgende fundet hos yderligere fem besætninger med samme ejer. Veterinærrejseholdet har desuden kontrolleret yderligere fem besætninger med tæt kontakt til de oprindelige seks besætninger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen 25. juni 2014.

Læs resten

Sundhedsminister Nick Hækkerup ansætter MRSA-skeptiker som leder af national rådgivning

Den massive kritik af Sundhedsstyrelsens hemmeligholdelse af svine-MRSA-dødsfaldene forsøges nu imødegået med oprettelse af en “national sundhedsfaglig rådgivningstjeneste” omkring MRSA398, men allerede før starten 1. juli 2014 møder beslutningen kritik.

TinnaUrth

Hygiejnesygeplejerske Tinna Urth får ansvaret for den nationale rådgivningstjeneste om svine-MRSA.

Det skyldes, at Statens Serum Institut har udvalgt en erklæret MRSA398-skeptiker til at opbygge den nye tjeneste. Den håndplukkede leder af den nye rådgivningstjeneste, der ansættes i en tre-årig projektstilling, er hygiejnesygeplejerske Tinna Ravnholt Urth fra Region Nordjylland. Tinna Urth er kendt som en varm fortaler fos SSI-strategien med streng hemmeligholdelse af de smittefarlige agrovirksomheder. Hun er desuden en skattet foredragsholder blandt svinesektorens medarbejdere på grund af et afslappet forhold til MRSA-epidemien.

Tinna Urth spillede en central rolle i maj 2012  i forbindelse med daværende fødevareminister Mette Gjerskovs afvisning af en begæring om aktindsigt i ministeriets lister over flere hundrede smitteinficerede svinefabrikker. Læs resten

Roundup i GMO-soja: “Ekstreme niveauer ” i fødevarer er normen

Ny forskning viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

af Thomas Bohn og Marek Cuhra, CounterPunch 27, marts 2014.

Kvaliteten af fødevarer og husdyrfoder er afgørende for menneskers og dyrs sundhed. Kvalitet kan defineres som tilstrækkelige mængder af egnede mineraler, vitaminer og fedtstoffer etc., men det omfatter også fravær af giftstoffer (toksiner), hvorvidt menneskeskabte eller fra andre kilder. Overraskende nok findes der næsten ingen data i den videnskabelige litteratur om sprøjtemiddelrester i herbicidtolerante genetisk modificerede (GMO) planter, selv efter næsten tyve år på markedet .

I en undersøgelse, der nylig blev offentliggjort af vores laboratorium (Bohn m.fl. 2014), havde vi samlet prøver af sojabønner dyrket under tre typiske landbrugsforhold: økologiske, GMO og konventionelle (uden GMO). GMO sojabønner er resistente over for herbicidet Roundup, hvis aktive bestanddel er glyphosat.

Læs resten

En hæderlig politiker

SteenVindumAgroproducent Steen Vindum (V) blev ved kommunalvalget i efteråret valgt som borgmester i Silkeborg. Det betyder nu at han forlader sine tillidsposter i landbruget. Det skriver Altinget.dk 11. marts 2014.

Valget kommer fra Steen Vindum selv, som ikke mener tillidsposterne i Landboforeningen Midtjylland og rådgivningsselskabet LMO er forenelige med posten som borgmester.

25. marts skal der derfor vælges ny formand på generalforsamlingen i Landboforening Midtjylland, og 10. april skal Steen Vindums afløser som formand for bestyrelsen i rådgivningsselskabet LMO findes.

 

Pigtråd dræber dyr i statens skove

Musvaagedod

Musvågen døde en langsom og pinefuld død i den statslige pigtråd. Før den var det en dåhjort, der sad fast. Foto: Søren Wium-Andersen.

”Affald dræber dyrene” var en overskrift i Frederiksborg Amts Avis 4. marts 2014. Artiklen påpeger, at statsskovens gæster skal passe på med at smide affald i skoven. Men Naturstyrelsen bør også selv passe på skovens dyr gennem bedre hegning. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i en kommentar 7. marts. Han fortæller:

“I dag var jeg i Strøgårdsvang, som er en del af Gribskov, og så her, at der hang en død musvåge i en af de talrige pigtråde, som omkranser en parcel, der udlejes af styrelsen til kreaturgræsning. Musvågen havde fået en af piggene ind i vingen og kunne ikke komme fri. Den var langsomt død ved indtørring.

Læs resten

Naturstyrelsen fusker med træernes alder for at fælde mere

Figur 2 bøg fældet 1811 Sonnerup skov

Bøgestub fra en af de store 201 år gamle fældede bøge i Sonnerup Skov. Foto: Søren Wium-Andersen.

”Verdens Skove” har påtalt en krænkelse af de interne regler i Naturstyrelsen, da der i Sonnerup Skov ved Arresø blev fældet bøge, der var over 200 år gamle. Bøge, der burde være naturbeskyttede. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i Frederiksborg Amts Avis 10. februar.

Påstanden om fusk med reglerne blev afvist af styrelsen, der har ladet ministeren udtale til Folketinget og i læserbreve hævde, at fældningerne skete, inden bøgene var 200 år.

I en markant udtalelse indrømmer Naturstyrelsen imidlertid 31. januar, at der er “sket en fejl i forbindelse med aldersangivelsen i NST’s nuværende digitale skovkort”, og man lover “snarest muligt at rette op for at undgå lignende tilfælde”.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.