Uncategorized

Nej til giftregn!

giftregn_aebleparaply

Læs om kampagnen mod prosulfocarb her.

Landsforeningen Praktisk Økologi arrangerer gåture mod giftregn landet over 1. oktober. Alle kan gå med. I kan læse mere her.

Vil du vide, hvem der sprøjter med prosulfocarb i din kommune? Se klik her.

“Fra mark og stald” – ny debatbog til alle, der vil være klogere

Annonce_645

Ny debatbog af Kjeld Hansen

FRA MARK OG STALD

13 uønskede reportager fra et landbrug på kanten

Når fodboldklubben ikke har scoret tre kampe i træk, hvad gør bestyrelsen så? Fyrer træneren.

Eller når vindmøllegigantens regnskab kommer ud med røde tal på bundlinjen? Så må direktøren se sig om efter en anden stilling.

Men sådan gør vi ikke i landbruget. I intet andet erhverv holder man så stædigt fast ved de samme inkompetente ledere og den samme tragiske katastrofekurs år efter år.

Mildt sagt virker det ikke klogt.

Det er både synd og skam for de tusinder af flittige bønder, der knokler på lige fod med samfundets lønarbejdere for at få virksomheden til at løbe rundt. Synd fordi de knokler forgæves. Mere flæsk, mere mælk, flere mink og nye bjerge af billigt korn redder næppe nogen landmand i fremtidens verden.

I de seneste seks år har dansk landbrug lagt sig fast på en skæbnesvanger kollisionskurs, ikke bare mod banker og investorer, men mod samfundet som sådan og mod det store flertal af borgere.

Politisk har man stadig de traditionelle venner, men det uskønne svindelnummer med landbrugspakken redder ingen bønder. Landbrugspakken bidrager tværtimod til tilsmudsningen af landskab, vandløb og kystnære farvande – og til endnu større disrespekt for landmanden.

Danskernes voksende mistro til de vellønnede lobbyister på Axelborg med navne som Martin Merrild, Lars Hvidtfeldt og Karen Hækkerup er dokumenteret af brancheorganisationen selv. Også ”landbrugets venner” på Christiansborg – MF’ere som Søren Gade, Erling Bonnesen, Mette Bock og Esben Lunde Larsen – må stå for skud, når virkeligheden indhenter de visionsløse politikere.

I 13 veldokumenterede reportager demonstreres erhvervets afmagt og manglende evner til at udstikke en ny kurs, der kunne skabe fremgang og velfærd for både landmænd og landdistrikter. I stedet fifles med EU-tilskud i millionklassen, konspireres om politisk favorisering og lyves lodret om det ”elendige” danske korn, men alt sammen forgæves.

Også hemmeligholdelsen af MRSA-inficerede svinefabrikker, medlemstal og medlemslister, stævninger mod stat og ministerier samt luskeriet med landbrugspakken rammer Axelborgs lobbyister som et Damokles-sværd.

Efter tre års intensiv kampagne med reklamefremstød for mere end 100 mio. kroner, stillede Landbrug & Fødevarer i maj 2015 dette helt afgørende spørgsmål til et repræsentativt udvalg af danskere: Hvilke brancher mener du, har det største vækstpotentiale i fremtiden?

Svaret resulterede i et knusende nederlag: Blot seks ud af hver 100 danskere sagde ja til landbrugs- og fødevareerhvervet som det vigtigste vækstområde i fremtiden.

Skriften står malet på væggen – og i denne veloplagte debatbog.

God fornøjelse! Venlig hilsen Kjeld Hansen!


“Fra mark og stald” udgives 1. september 2016. ISBN 978-87-89723-12-9.

Udgiver: Forlaget Bæredygtighed, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge. Tlf. 56522270 – 26215326

96 s. Pris: 80 kr. plus forsendelse 30 kr. Indbetal 110 kr. på konto 8401-1024167 – og posten kommer med bogen!

Bondefangeri_2012

Debatbogen “Bondefangeri” fra 2012 kan stadig fås. Vil du have begge bøger tilsendt, betaler vi portoen. Indbetal 160 kr. på konto 8401-1024167 og skriv “Begge bøger” – så kommer de med posten.

Sommerquizzen

sommerquiz

Her er en let sommerquiz – hvem har udtalt ovenstående (i 1999):

  • Flemming “Fakta” Fuglede Jørgensen, der er formand for protestlandmændene i Bæredygtigt landbrug?
  • Fuglede_portræt
  • Godsejer Britta Schall Holberg (V)?
  • Britta Caroc Schall Holberg (født 25. juli 1941) dansk politiker (Venstre) og tidligere minister. Født i Glumsø på Midtsjælland, datter af Preben Claus Caroc Schall Holberg og Gudrun Ryder Indenrigsminister i Regeringen Poul Schlüter I fra 10. september 1982 til 12. marts 1986 Landbrugsminister i Regeringen Poul Schlüter I fra 12. marts 1986 til 10. september 1987 Medlem af Folketinget for Koldingkredsen, Vejle Amtskreds, 1984-88, for Otterupkredsen, Fyns Amtskreds, 2005 og for Assenskredsen, Fyns Storkreds ved valget i 2007. Britta Schall Holberg er måske bedst kendt for sin rolle som den ansvarlige minister under Blødersagen. Hun ejer Hagenskov ved Assens, er hofjægermester og siden 1984 Kommandør af Dannebrog.
  • Godsejer Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer?
  • LarsHvidfeldt

Der er ingen præmier, men det rigtige svar oplyses i morgen. God fornøjelse!

Biædere fik ynglesucces trods regnfuld sommer

Biæder

De eksotiske biædere har haft alletiders sæson i 2015. Foto: Klaus Dichman.

Den danske sommer var kold og våd og dermed ikke umiddelbart gavmild over for fugle, der æder bier. Alligevel blev Danmarks ynglebestand af eksotiske biædere næsten tredoblet fra tre til otte par fra 2014 til i år. Det meddeler Jan Skriver fra Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 16. september 2015.

Selv om sommeren 2015 var præget af regn og rusk i lange perioder, blev sæsonen frugtbar for Danmarks beskedne bestand af biædere. De danske biædere yngler på to jyske lokaliteter. I den ene koloni har syv par fået unger på vingerne, mens en anden lokalitet har huset et enkelt par biædere med redehul i en stejl skrænt.

– Biæderne ankom cirka to uger senere til deres største jyske ynglelokalitet, hvor de har holdt til i en årrække. Og vi troede ikke, at de ville yngle i år, men sæsonen har været frugtbar. De syv par biædere med redehuller i grusgraven er blevet til en flok på 25-30 fugle, der nu har forladt ynglelokaliteten for at sætte kursen mod Afrikas mylder af insekter, siger ornitologen og fotografen Klaus Dichman, der sammen med to andre ornitologer har fulgt biæderne i en årrække.

De mellem 11 og 16 unger er formentlig det største antal unger, biæderen har fået i Danmark hidtil.

Oplev biæderen i fire videoer her.

 

De fem værste økologiske mytedræbere

Hvis du er til økologi, har du sikkert mødt skeptikere, der argumenterer mod at vælge det. Thomas la Cour punkterer fem myter på nyhedssitet Naturli.dk 24. marts 2015. Vi bringer et uddrag:

Naturli

Naturli er Danmarks mest aktuelle magasin om sundhed, helse og vejen til en bedre livsførelse. Naturli giver gode råd til læseren, men er ikke et alternativ til en egentlig medicinsk behandling. Bladets redaktion består af nogle af landets anerkendte eksperter.

1: Økologi er alt for dyrt
Det er korrekt, at nogle økologiske varer kan forekomme dyre. Hvis du står med en økologisk kylling på 1100 gram til 150 kroner og en konventionel kylling på 1300 gram til 50 eller 75 kroner, kan det være svært at vælge økologien. Men sandheden er nok snarere, at det er den konventionelle kylling, der er alt for billig. Når man kan sælge kyllingekød til under 50 kroner kiloet, er det ikke den faktiske kostpris. Man har ikke medregnet det forurenede vand, overgødskning og anden miljøbelastning. Læs resten

Alle havens sommerfugle på smuk plakat

Citronsommerfugl

Citronsommerfugl er en iøjnefaldende forårsbebuder. Hannen har en kraftig citrongul farve og hunnen en mere lys grønlig . Vingefanget svinger fra 54-64 mm. Foto: Peder Størup.

Naturfotografen Peder Størup er klar med en ny flot plakat med havens dagsommerfugle. Med den på din væg kan du lære Danmarks mest almindelig dagsommerfugle at kende.

Vil du have glæde af sommerfuglene og af andre vilde arter i din have, så giv noget af den tilbage til naturen, opfordrer Peder Størup, der er fotograf og sælger plakaten i sin web-butik, natur-shop.dk.

– Giv plads til nogle af de planter, sommerfuglenes larver lever på, og lad et hjørne af græsplænen med sol og læ blive lidt langhåret, så de vilde planter kan nå at blomstre og sætte frø. Brug helst ikke sprøjtegift og kunstgødning, og lad gerne et udgået træ eller en bunke grene blive liggende, for at sommerfuglene har et sted at overvintre, råder han.

Fra 1870 og til i dag er der i alt fundet 98 forskellige arter af dagsommerfugle i Danmark. Af dem har 76 været fastboende eller har været her i kortere eller længere perioder.

Derudover er der en række almindelige trækgæster samt tilfældige fund, som ikke kan overleve den danske vinter. Af de 76 arter, som regnes for at være hjemmehørende i Danmark, er 12 uddøde. Hovedparten af de andre er truet i større eller mindre grad som følge af, at deres levesteder er forsvundet, og kvaliteten af de resterende levesteder forringet.

Plakaten er 40 x 50 cm og koster 200 kr. incl. forsendelse. Den kan købes på natur-shop.dk.

Journalistforbundet bakker op om MRSA-sagen

Mogens portræt

DJ-formanden Mogens Blicher Bjerregård støtter kritikken af Fødevarestyrelsens hemmeligholdelse af MRSA-risici. Foto: Nana Reimers.

Danmarks Journalistforbund går nu ind i den verserende sag om de hemmeligholdte lister over fabrikker med svinebakterien MRSA. Forbundet hovedintervenerer som mandatar for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, da sagen vurderes som principiel for offentligt indsigt i Fødevarestyrelsens arbejde. Det oplyser DJ 1. oktober 2014.

MRSA-sagen handler kort fortalt om, at en række landbrug med støtte fra Landbrug & Fødevarer ønsker at hemmeligholde en række oplysninger om, hvilke danske svinefabrikker, der har været ramt af den særlige bakterie MRSACC398.

Nils Mulvad og Kjeld Hansen har søgt om aktindsigt i Fødevarestyrelsen for mere end to år siden. Styrelsen har i flere omgange afvist at imødekomme anmodningen med hen­visning til, at oplysningerne var omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om begrænsning af indsigt.
Læs resten

Annonce!

AnnonceBindII

Ulovlig antibiotika fundet i otte svinebesætninger hos agrospekulanter

TetracyklinFødevarestyrelsens veterinærrejsehold fandt ved et kontrolbesøg 4. juni på Viborg-egnen 50 kilo ulovlig antibiotika i en svinebesætning, der angiveligt tilhører en af landets mest omdiskuterede agrospekulanter.

​Den ulovlige medicin er af typen tetracyklin og er efterfølgende fundet hos yderligere fem besætninger med samme ejer. Veterinærrejseholdet har desuden kontrolleret yderligere fem besætninger med tæt kontakt til de oprindelige seks besætninger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen 25. juni 2014.

Læs resten

Sundhedsminister Nick Hækkerup ansætter MRSA-skeptiker som leder af national rådgivning

Den massive kritik af Sundhedsstyrelsens hemmeligholdelse af svine-MRSA-dødsfaldene forsøges nu imødegået med oprettelse af en “national sundhedsfaglig rådgivningstjeneste” omkring MRSA398, men allerede før starten 1. juli 2014 møder beslutningen kritik.

TinnaUrth

Hygiejnesygeplejerske Tinna Urth får ansvaret for den nationale rådgivningstjeneste om svine-MRSA.

Det skyldes, at Statens Serum Institut har udvalgt en erklæret MRSA398-skeptiker til at opbygge den nye tjeneste. Den håndplukkede leder af den nye rådgivningstjeneste, der ansættes i en tre-årig projektstilling, er hygiejnesygeplejerske Tinna Ravnholt Urth fra Region Nordjylland. Tinna Urth er kendt som en varm fortaler fos SSI-strategien med streng hemmeligholdelse af de smittefarlige agrovirksomheder. Hun er desuden en skattet foredragsholder blandt svinesektorens medarbejdere på grund af et afslappet forhold til MRSA-epidemien.

Tinna Urth spillede en central rolle i maj 2012  i forbindelse med daværende fødevareminister Mette Gjerskovs afvisning af en begæring om aktindsigt i ministeriets lister over flere hundrede smitteinficerede svinefabrikker. Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.