Standup-komikeren Dan Jørgensen
“Landbrugsminister” Dan Jørgensen (S).

“Dyresex til debat” lød emnet for dagens debat på P1 16. oktober 2014. Anledningen var fødevareminister Dan Jørgensens forslag om at lovgive mod sex med dyr, som af flere iagttagere er blevet beskrevet som et typisk eksempel på at bruge “mørkelygten” til at fjerne opmærksomheden fra mere påtrængende problemer som f.eks. ministerens forfejlede indsats mod den hastigt voksende MRSCC398-epidemi.

Dan Jørgensen ønskede ikke at deltage i selve debatten, men han havde dog tilladt et interview med sig selv på bånd, som de indkaldte debattører måtte forholde sig til. Selve interviewet bragte ingen egentlige argumenter frem for en sådan anti-dyresex-lovgivning, bortset fra dens popularitet i visse befolkningskredse.

Imidlertid rummede interviewet en interessant fortalelse fra fødevareministerens side. Ca. 6:27 minutter inde i interviewet omtaler Dan Jørgensen sig selv som “landbrugsminister”. Hør indslaget her:

Betegnelsen “fødevareminister” blev indført helt tilbage i 1996 af den daværende socialdemokratiske Nyrup III-regering med Henrik Dam Kristensen som den første bærer af titlen. Den daværende regering ønskede at modernisere det gammeldags og stærkt sekteriske landbrugsministerium, og med den nye titel ville man sende et signal om, at fødevareministeren fremover ville varetage befolkningens og forbrugernes interesser overfor landbrugserhvervet – og ikke omvendt. Dan Jørgensen er den første i ministerstolen, der har stillet spørgsmålstegn ved denne resortafgrænsning.

Comments are closed.