En stor andel af de 910 medarbejdere på Danish Crown-slagteriet i Ringsted er udlændinge, og kødkoncernen henviser til kommunikationsproblemer som årsag til. at der ikke er styr på pandemiens følger. Pressefoto

Hvor mange COVID-19 dødsfald har ramt Danish Crown slagteriet i Ringsted? Det aner myndighederne ikke, til trods for at hver 5. medarbejder ud af en samlet stab på 910 personer har været smittet.

Det fremgår af et svar 9. oktober 2020 fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Spørgsmålet var stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Christian Juhl, Enhedslisten.

Læs Svar til beskæftigelsesudvalget

Set i lyset af den enorme samfundsbyrde som COVID-19 pandemien har påført og stadig påfører samtlige borgere og erhverv i Danmark – økonomisk såvel som socialt – ville man forvente, at der løbende opsamles og evalueres på pandemiens ofre i de mest udsatte brancher, som f.eks. slagterierne. Det sker imidlertid ikke.

Hverken myndighederne eller slagteribranchen selv har et detaljeret kendskab til pandemiens ofre på deres arbejdspladser.

Danish Crown har ikke styr på smitten

Styrelsen for Patientsikkerhed har på vegne af ministeren anmodet Danish Crown om oplysninger vedrørende Covid-19 udbruddet på slagteriet i Ringsted, men har blot modtaget nogle få summariske oplysninger. De kommer her:

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) har ikke styr på følgerne af Covid-19 udbruddet i Ringsted. Foto: Folketinget

Danish Crown har registreret et samlet antal smittet på 173 personer som følge af COVID-19. Det svarer til, at ca. 19 % af det samlede antal medarbejdere på 910 personer er registret som smittet med COVID-19 ud fra de oplysninger. Det er, hvad den internationale kødkoncern er i stand til at oplyse om følgerne af det alvorlige smitteudbrud, der lukkede slagteriet i knap to uger.

Danish Crown har intet kendskab til, hvor mange medarbejdere der har været indlagt eller været på intensiv afdeling. Det skyldes ifølge Danish Crown, at ”det i dialogen med medarbejderne ikke har været muligt at få differentierede oplysninger om, hvorvidt man har været til undersøgelse på sygehuset eller været indlagt. Danish Crown har medarbejdere, der har haft kontakt med sygehusvæsenet Danmark såvel som i Polen.”

Hvor mange, der har været indlagt på intensiv afdeling, vides ikke. Danish Crown har dog kendskab til tre medarbejdere, der har været indlagt på intensiv afdeling, men det samlede antal kendes ikke. Danish Crown ved heller ikke, om nogen er døde blandt de 173 smittede.

Læs Bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Danish Crown slipper for at betale

Endelig er der den økonomiske byrde for lokalsamfund, sundhedsvæsen og nationale myndigheder i forbindelse med håndteringen af pandemien i Ringsted. Flere af de corona-smittede på Sjælland har haft direkte forbindelse til Danish Crowns slagteriet i Ringsted, fortæller borgmestre i nabokommunerne til fagbladet 3F, og hver tredje smittede fra slagteriet bor i andre kommuner.

Her oplyser minister Magnus Heunicke selv, at Danish Crown slipper billigt fra at dække udgifterne ved sygdomsudbruddet. De betales af samfundet. Ministeren skriver, ”at der ikke foreligger en aftale, og at myndighederne derfor på sædvanligvis dækker de udgifter, der opstår på deres respektive ansvarsområder.”

Eller sagt med andre ord – det må de berørte kommuners skatteborgere og sundhedsvæsenet selv betale.

Aktuelt er der konstateret et større udbrud af Covid-19 smitte på det store Danish Crowns slagteri i Horsens, hvor 44 medarbejdere pr. 10. oktober 2020 er rapporteret smittede. Om registreringen af følgerne i skikkelse af intensiv behandling og dødsfald er forbedret, foreligger der ingen oplysninger om.

Skriv en kommentar