Monsternedbør er i dag en realitet, der også rammer danske byer som Holstebro, Vejle, Silkeborg og flere andre. Uden en effektiv klimaindsats vil det bare blive værre. Foto: Chris Gallagher/Unsplash

Vi træder ind i en ny regeringsperiode med nu to ministerier, der skal tjene klimaet sag. Det er en styrkelse af den politiske klimaindsats, men det forpligter. Det er nu vi skal omsætte klimaplaner til konkret handling med øget fokus på implementering både indenfor og udenfor landets grænser

Regeringen skal bevise, at den kan gennemføre hurtigere reduktioner end nogensinde før. Vi skal have drivhusgasudledningerne ned i Danmark og globalt.Statsministeren gjorde det i sin nytårstale klart, at grøn omstilling ikke kun handler om at sætte mål, men om at komme i mål. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et klimamål om at reducere Danmarks drivhusgasudledning med 50-54 pct i 2025 ift. 1990. Dette mål har den nye regering forpligtet sig til at opfylde i regeringsgrundlaget.

Torsten Hasforth, CONCITO

Det skriver den grønne tænketank CONCITO i en pressemeddelelse 5. januar 2023.

Nye beregninger fra CONCITO viser dog, at der er længere til opfyldelse af 2025-målet end den tidligere regerings opgørelse viste. Det er nu, der skal handles for, at 2025-målet kan opfyldes

”Opfyldelse af 2025-målet kræver hurtige reduktioner. Hvis vi skal have en effektiv og troværdig grøn omstilling skal vi opfylde de mål, vi sætter os. For at vi kan nå klimamålet i 2025, er der behov for hurtige beslutninger, og vi opfordrer derfor regeringen til, inden for 100 dage, at fremlægge den politik, der sikrer, at 2025-klimamålet opfyldes,” siger Torsten Hasforth, seniorøkonom i CONCITO.

Der er kun to år til 2025 og nye klimatiltag tager tid at implementere. CONCITOs beregninger viser, at med de nuværende aftaler mangler Danmark mindst 1,1 mio. tons CO2e for at nå de 50%, den lave ende af målet. Det svarer til 550.000 fossile personbilers årlige udledning. Det er derfor afgørende, at regeringen fremlægger ny politik og virkemidler til at indfri klimamålet i 2025 og får det vedtaget tidligt i 2023.

”Hvis Danmark skal levere på klimaet, og i øvrigt leve op til ambitionen om at være et grønt foregangsland, og inspirere andre lande til hurtig klimahandling, så skal vi ikke bare sætte ambitiøse mål, men også levere på dem,”

Den tidligere regerings klimaprogram anslog, at der mangler 0,4-3,5 mio. tons CO2e-reduktioner for at leve op til henholdsvis den lave og den høje ende af 2025-målet. CONCITO vurderer, at den beregning er for optimistisk, og at der som minimum mangler yderligere 0,7 mio. tons. Det betyder altså, at der mangler 1,1-4,2 mio. tons reduktioner for at nå i mål.

52% reduktion i 2025 er det mål, der kan og bør nås

CONCITO giver i en ny analyse sit bud på, hvilke klimatiltag og virkemidler i alle sektorer: energi, industri, landbrug og transport, der skal til for at Danmark kan nå klimamålet og reducere med 52% i 2025.

”Hvis Danmark skal levere på klimaet, og i øvrigt leve op til ambitionen om at være et grønt foregangsland, og inspirere andre lande til hurtig klimahandling, så skal vi ikke bare sætte ambitiøse mål, men også levere på dem,” siger Torsten Hasforth og nævner, ”at der for eksempel skal mere fart på elektrificering af transporten, hurtigere indfasning af CO2-afgifter og implementering af kendte teknologier i landbruget”.

Vedvarende energi er ikke i sig slev nok til at nå regeringens klimamål. Alle sektorer skal levere deres bidrag, men det trækker ud. Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

”Det handler ikke kun om at opfylde klimamålet, men også om at opfylde det på den rigtige måde. Derfor skal vi satse på tiltag, der også understøtter den langsigtede omstilling. Forslag som at blande biobrændstoffer i transportsektoren, når vi ved at fremtiden er elektrisk, dur derfor ikke”

At vi er længere fra at nå 2025-målet end forventet skyldes især, at udbud af CCS-projekter er forsinket, og at Tyskland hæver deres dieselafgifter, hvilket fører til øget grænsehandel med diesel i Danmark. Til gengæld trækker energikrisen sine spor, og data viser, at flere gasforbrugere end ventet skrotter fyret og færre køber nye benzin- og dieselbiler.

Baggrund:

Yderligere beskrivelse af reduktionsmanko og tiltag kan findes her: Sådan når Danmark klimamålet i 2025.

Tabeller med CONCITOs korrektioner og opgørelse af reduktionsmanko:

Bannerbillede: Vandene stiger. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

One Comment

  1. ,Preben Kofod

    Så vidt som jeg har forstået det vedtog den tidligere regering en BINDENDE klimalov. Er denne klimalov blevet erstattet af klimamål som jo er neget ganske andet?. Hvilke konsekvenser vil det få for dem som vedtog loven såfremt den ikke bliver overholdt?.

Skriv en kommentar