Hvis du er til økologi, har du sikkert mødt skeptikere, der argumenterer mod at vælge det. Thomas la Cour punkterer fem myter på nyhedssitet Naturli.dk 24. marts 2015. Vi bringer et uddrag:

Naturli
Naturli er Danmarks mest aktuelle magasin om sundhed, helse og vejen til en bedre livsførelse. Naturli giver gode råd til læseren, men er ikke et alternativ til en egentlig medicinsk behandling. Bladets redaktion består af nogle af landets anerkendte eksperter.

1: Økologi er alt for dyrt
Det er korrekt, at nogle økologiske varer kan forekomme dyre. Hvis du står med en økologisk kylling på 1100 gram til 150 kroner og en konventionel kylling på 1300 gram til 50 eller 75 kroner, kan det være svært at vælge økologien. Men sandheden er nok snarere, at det er den konventionelle kylling, der er alt for billig. Når man kan sælge kyllingekød til under 50 kroner kiloet, er det ikke den faktiske kostpris. Man har ikke medregnet det forurenede vand, overgødskning og anden miljøbelastning.

2: Økologisk landbrug ødelægger diversiteten, fordi lavere udbytter kræver et større areal
Teoretisk, ja – økologi kræver mere plads. Men nu er det jo ikke sådan, at en økologisk bonde kan inddrage otte hektar skov, fordi han gerne vil producere flere svin. De økologiske bønder har som alle andre landmænd et areal at råde over, og de sørger for, at der er balance mellem antallet af dyr og antallet af hektar. Da økologiske husdyrhold kræver mere plads pr. dyr, betyder det også mindre behov for arealer til at dyrke foder.

3: Økologi er også fyldt med sprøjtegift
Rester af sprøjtegift kan forekomme i økologiske varer, men det er i så små mængder, at en sammenligning med konventionelt dyrkede frugter og grøntsager er proportionsforvrængning. Det kan være rester, der er kommet med grundvandet eller er kommet med vinden fra konventionelt dyrkede marker.

4: Økologiske produkter belaster naturen mere, fordi udbyttet pr. hektar er lavere
Økologiske marker udleder 30 procent mindre co2 pr. hektar end konventionelle marker. Ifølge dansk videnssyntese fra Aarhus Universitet koster en liter dansk økologisk mælk 2,7 megajoule i energiinput at producere, mens en liter konventionel mælk koster 3 megajoule.

5: Økologi kan ikke brødføde verden
Det er egentlig et lidt løjerligt argument, når det bruges mod valget af økologiske varer i supermarkedet. Men derudover er det også forkert. International forskning har dokumenteret, at økologisk jordbrug godt kan brødføde verden. I udviklingslande har økologiske jordbrugsmetoder givet større høstudbytter. Her er landbruget først og fremmest afhængig af regn, og kunstgødning eksisterer ikke. En omlægning til økologi vil have størst effekt i netop udviklingslandene, hvor 82 procent af verdens befolkning bor og mange sulter.

Læs hele artiklen her.

Comments are closed.