2014-04-13 14.49.53“Mere fleksible regler og færre byrder til landbruget” kræver Landbrug og Fødevares top ved Martin Merrild og Karen Hækkerup i Frederiksborg Amts Avis den 9. september. Vil det gavne? Det savner jeg forklaringerne på, når jeg ser den 16 punkts plan, som landbruget har fået solgt til regeringen skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, i et svar den 11. september 2015. Indlægget fortsætter med følgende betragtninger:

SorenWium
Søren Wium-Andersen.

En plan som regeringen vil søge at presse igennem i de kommende måneder. For hvilke af de 16 punkter vil bidrage væsentligt til at reducere landbrugets gæld på 360 milliarder kroner, eller øge erhvervets bæredygtighed, eller forbedre den hastigt vigende biodiversitet i agerlandet? Det vil være ønskeligt om Landbrug og Fødevare eller Bæredygtigt Landbrug oplyser herom.

 

Svært at finde ud af
Organisationerne oplyser os i stedet om overimplementering af miljøregler, og at det har resulteret i, at dansk korn får så lidt kvælstof, at det ikke kan anvendes til brød og øl. Derfor vil landbrugets kvælstoftildeling sikkert blive øget. Det vil ske på trods af, at DR’s Detektor program allerede i 2014 oplyst sine seere om, at Valsemøllen finder, at dansk brødkorn er i top og en maltleverandør til Carlsberg fortæller, at dansk maltbyg er fortrinligt. Ikke svært at forstå, at mange ikke kan finde hoved og hale i det spin, der lægges ud i medierne fra landbrugsorganisationernes side.

Landbruget ønsker tilladelse til at producere flere svin, hvilket de ganske sikkert får. Hvorledes vil erhvervet sikre sig, at det sker bæredygtigt? For til produktionen af svin blev der alene sidste år anvendt 1400 tons zink og 360 tons kobber, metalforbindelser, som for langt størstedelens vedkommende ryger gennem grisene, og bliver kørt med gyllen ud på markerne.

Mange marker hos svineproducenterne har i dag et problematisk zinkindhold. Hvad vil svineindustrien gøre for at reducere arealerne med et problematisk zink indhold?

Ikke miljøreglerne
Regeringen har fået udarbejdet et rapportudkast om miljøreguleringen i vore nabolande. Hvornår rapportudkastet udkommer officielt, vides ikke for nærværende. Jeg frygter, at rapporten først fremlægges efter, at landbrugets 16 punkts plan er gledet igennem Folketinget.

Rapporten viser, at det ikke er miljøreglerne, der er problemet for landbruget, men derimod erhvervets gæld. Et forhold, der desværre ikke er med i miljørapporten, er, at de danske regler for udbringning af slam/gylle fra svineproduktionerne er så slappe, at det danske landbrug kan udbringe 5-6 gange mere zink og kobber per hektar, end det er tilladt i Sverige. Der er altså på dette område tale om en underimplementering af miljøreglerne på landbrugsområdet.

Landbrugsindustrien skal naturligvis underkastes de samme miljøregler, som gælder for den øvrige industri og ikke have mere fleksible regler.

Læs rapporten her.

Comments are closed.