De forringer Danmarks miljø

2014-04-13 14.49.53“Mere fleksible regler og færre byrder til landbruget” kræver Landbrug og Fødevares top ved Martin Merrild og Karen Hækkerup i Frederiksborg Amts Avis den 9. september. Vil det gavne? Det savner jeg forklaringerne på, når jeg ser den 16 punkts plan, som landbruget har fået solgt til regeringen skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, i et svar den 11. september 2015. Indlægget fortsætter med følgende betragtninger:

SorenWium

Søren Wium-Andersen.

En plan som regeringen vil søge at presse igennem i de kommende måneder. For hvilke af de 16 punkter vil bidrage væsentligt til at reducere landbrugets gæld på 360 milliarder kroner, eller øge erhvervets bæredygtighed, eller forbedre den hastigt vigende biodiversitet i agerlandet? Det vil være ønskeligt om Landbrug og Fødevare eller Bæredygtigt Landbrug oplyser herom.

 

Svært at finde ud af
Organisationerne oplyser os i stedet om overimplementering af miljøregler, og at det har resulteret i, at dansk korn får så lidt kvælstof, at det ikke kan anvendes til brød og øl. Derfor vil landbrugets kvælstoftildeling sikkert blive øget. Det vil ske på trods af, at DR’s Detektor program allerede i 2014 oplyst sine seere om, at Valsemøllen finder, at dansk brødkorn er i top og en maltleverandør til Carlsberg fortæller, at dansk maltbyg er fortrinligt. Ikke svært at forstå, at mange ikke kan finde hoved og hale i det spin, der lægges ud i medierne fra landbrugsorganisationernes side.

Landbruget ønsker tilladelse til at producere flere svin, hvilket de ganske sikkert får. Hvorledes vil erhvervet sikre sig, at det sker bæredygtigt? For til produktionen af svin blev der alene sidste år anvendt 1400 tons zink og 360 tons kobber, metalforbindelser, som for langt størstedelens vedkommende ryger gennem grisene, og bliver kørt med gyllen ud på markerne.

Mange marker hos svineproducenterne har i dag et problematisk zinkindhold. Hvad vil svineindustrien gøre for at reducere arealerne med et problematisk zink indhold?

Ikke miljøreglerne
Regeringen har fået udarbejdet et rapportudkast om miljøreguleringen i vore nabolande. Hvornår rapportudkastet udkommer officielt, vides ikke for nærværende. Jeg frygter, at rapporten først fremlægges efter, at landbrugets 16 punkts plan er gledet igennem Folketinget.

Rapporten viser, at det ikke er miljøreglerne, der er problemet for landbruget, men derimod erhvervets gæld. Et forhold, der desværre ikke er med i miljørapporten, er, at de danske regler for udbringning af slam/gylle fra svineproduktionerne er så slappe, at det danske landbrug kan udbringe 5-6 gange mere zink og kobber per hektar, end det er tilladt i Sverige. Der er altså på dette område tale om en underimplementering af miljøreglerne på landbrugsområdet.

Landbrugsindustrien skal naturligvis underkastes de samme miljøregler, som gælder for den øvrige industri og ikke have mere fleksible regler.

Læs rapporten her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.