Antibiotikadod
Fabriksproduktion af svin er en blodig affære, der kræver store mængder antibiotika, ifølge Fødevareministeriet.

Moderne svineproduktion ville kunne gennemføres med et forbrug af antibiotika, der er hele 13 gange mindre end det aktuelle på de danske svinefabrikker.

Det fremgår af et svar 5. november til Folketinget fra daværende fødevareminister Karen Hækkerup (S).

Det var Enhedslistens Per Clausen, der havde bedt ministeren svare på følgende: “Vil ministeren oplyse antibiotikaforbruget i 2012 for henholdsvis økologiske fravænningsgrise, økologiske slagtesvin og den samlede økologiske svineproduktion og sammenligne disse oplysninger med forbruget i den konventionelle svineproduktion?”

De seneste opgørelser fra 2012 afslørede følgende barske kendsgerninger:

Fabriksproducerede fravænningsgrise får 13 gange så meget antibiotika som økologiske, og de fabriksproducerede søer og pattegrise kræver seks gange så meget antibiotika som de økologiske, og fabriksproducerede slagtesvin medicineres med tre gange så meget antibiotika som de økologiske. 

Se også nyheden om groft snyd med antibiotika-tallene fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion.

Comments are closed.