Svinefolk grebet i grove løgne om antibiotika

NINSortHvid

“Skurken” bag de løgnagtige påstande er direktør Nikolaj Nørgaard fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion.

Igen og igen påstår ledelsen i dansk landbrug, at danske svineproducenter er duksedrengen i forhold til deres europæiske kolleger, når det gælder forbruget af antibiotika.

Svineproducenternes kongres i Herning i oktober 2013 hævdede direktør i Dansk Svineproduktion, Nicolaj Nørgaard:

-Vi ligger blandt det absolut laveste antibiotika-forbrug pr. kg. svinekød i verden – 3-5 gange lavere end vore øvrige europæiske kolleger.

Det var ikke sandt.

I januar-nummeret af landbrugets blad “Landbrugsmagasinet” skrev dyrlæge i det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, Elisabeth Okholm Nielsen, at antibiotikaforbruget i Holland er cirka dobbelt så højt som i Danmark.

Det var heller ikke sandt. I virkeligheden anvender hollænderne 20 procent mindre antibiotika end de danske producenter.

– Der er brugt tal for 2011 i artiklen, men det fremstår, som om det er 2012. Det er en beklagelig fejl, påstår Nicolaj Nørgaard til DR Nyheder.

Det er DR Nyheder, der har efterprøvet svinefolkenes påstande og fundet ud af, at de lyver.

Læs dokumentationen her:

Misvisende tal fra landbruget om antibiotika

Landbrugets forkerte fortælling om antibiotika

 

Comments

comments

2 kommentarer til Svinefolk grebet i grove løgne om antibiotika

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.