Fruens Plantage virker efterhånden lettere hærget og nedslidt. Stierne i den ellers så smukke skov deler sig både til højre og venstre rundt om træerne. Foto: forfatteren

Af Rune Larsen, formand for lokalafdeling Næstved, Danmark Naturfredningsforening

Rune Larsen, DN Næstved

Det er vigtigt at fastholde offentlighedens adgang til naturen. Det har altid været en grundpille for Danmarks Naturfredningsforening, i vores tilgang til hvordan vi ser på borgernes ret til at komme ud i naturen. Men der er jo ofte undtagelser når man skal lave sådanne vedtægter og en af disse undtagelser er f.eks. færdsel omkring en havørnerede, hvor det er rimeligt at holde offentligheden lidt på afstand.

Den almindelige samfundsudvikling kan også skabe nye problemer, som man ikke tidligere har set, det gælder f.eks. forskellige sportsaktiviteter, som undertiden tager overhånd og nærmest forvandler en skov til et idrætsanlæg. Sådan gælder det i den fredet Fruens Plantage, der ovenikøbet er kommunens ejendom. Heldigvis har vi nu fået medhold fra Miljøstyrelsen, som har skrevet til kommunen, at der aldrig er givet dispensation til disse anlæg. De mange kunstige anlæg som f.eks. køreramper, hop, terrænforhøjninger og gummimåtter er ikke foreneligt med skovloven, og kommunens egen forvaltning mener at fredningen heller ikke er overholdt.

Mange forskellige anlæg som f. eks køreramper som denne skæmmer oplevelsen af skov og natur. Foto: forfatteren

Ifølge et referat fra 2013 i Center for Kultur og Borgerservice havde kommunen planer om at omdanne skoven til ”Mærk Næstved Mountain Bike Stadion” og det lykkedes jo næsten. Dette planlagde man helt uden at undersøge lovningen, men DN Næstved ser frem til at Fruens Plantage er kommet tilbage til teknisk forvaltning.

Flere almindelige skovgæster og hesteryttere, som bare vil nyde naturen er gradvist holdt op med at benytte skoven på grund af Mountain bike-trafikken. DN Næstved har været i kontakt med flere af disse brugere, så kommunen opretholder altså en praksis der i virkeligheden begrænser offentlighedens adgang til naturen, eller i det mindste fratager mange skovgæster lysten til at gå i Fruens Plantage.

Men udover generne ved at man møder MTB-cyklisterne er landskabet og stierne i den smukke skov efterhånden lettere hærget og virker nedslidt. Stierne i den ellers så smukke skov deler sig både til højre og venstre rundt om træerne og mange forskellige anlæg som f. eks køreramper skæmmer oplevelsen af skov og natur.

Kommunen har planer om at flytte MTB banerne til den nordlige del af skoven, men det vil næppe løse problemerne og ikke være en varig løsning. Skoven er relativ lille, meget smal og langstrakt, hvilket vil medføre, at de ”stille stier” kommer til at lægge lige op ad MTB ruter. Alle erfaringer fra området viser, at især de ikke-organiserede MTB-cyklister ikke holder sig til henvisninger, regler og forskellige skilte.

DN Næstved ser frem til at der skabes nye og gode alternative muligheder for MTB-sporten i vores kommune, som råder over Sjællands største areal, så det burde være muligt at skabe plads for de flittige cyklister på MTB.

Så vildt går det ikke for sig i Fruens Plantage, men sporene skræmmer. Foto: Sapin88/Wikipedia
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Kirsten Olrik

  Mountainbikene er desværre en pestilens mange steder. De er meget hårde ved terrænet og kan være decideret aggressive overfor andre. Mine erfaringer er fra Rudeskov nordøst Holte, hvor jeg har gået en del, og Søllerød Kirkeskov, hvor jeg i en 12-årig periode har trænet Jagtlabradorhunde med en hundetræner og et mindre hold.

 2. Helt enig… Vi har pt debatten her omkring Naturnationalpark Fussingø. Skal der tages hensyn til naturen bør al færdsel foregå til fods på de anlagte stier. Se evn.: https://brakvand.com/nyt/2593-hellere-vildheste-end-jernheste

 3. Jan Stampe Nielsen

  Naturligvis bør de offentlige skove være tilgængelige for alle, men på skovens præmisser.
  Den synes at mane til ro og naturoplevelser. Det opleves nok bedst som vandrer eller måske en stille cykeltur hvor eksempelvis fuglelivet kan observeres bedst. En skov er hverken til Knallertrace, cykelrace, travbaner hvor snart hver en lille sti er trampet i smadder og fyldt med de sædvanelige 5 kilos hestelort bunker eller hunde træningsbaner med glammende hunde og råbende kommandoer.
  En skov skal være tilgængelig for alle – PÅ SKOVENS PRÆMISSER.

 4. Vi kan så igen konstatere at der mangler mere skov, så der bliver rigeligt plads til alle aktiviteter.
  Her i mit lokalområde bliver der mindre skov hvert år, så konflikterne bliver uundgåelige

 5. Kirsten Lodal Askekilde

  De danske skove spoleres af denne MTB sport, som kræver anlæg og spor, som fejlplaceres og dermed er ødelæggelse for naturens uspolerede liv og habitaters overlevelse. Ud af vores skove og til alternative arealer. Tænk og planlæg alternativt udenfor naturområder. En skov er alene til ro og fordybelse og et levetid for gamle træer, dyr , svampe, planter . ikke til alle de mange tivoliseringer og menneskelig Fun & race.

  • Kirsten Olrik

   Jeg er helt enig med Kirsten Lodal Askekilde. de danske naturområder, herunder vore skove, er for sårbare til sportsaktiviteter som mountain-biking.

 6. Poul Stahlschmidt

  Derfor bør MTB høre ind under kategorien som golfbaner, der betegnes som et teknisk anlæg.

Skriv en kommentar