Borgerklage-udvalget i EU er utilfreds med den danske regering i klagesagen om havbrug i Kattegat. Regeringen har nemlig ikke svaret på de spørgsmål, som Borgerklage-udvalget stillede allerede den 12. september sidste år.

Det oplyste den svenske formand for udvalget, Cecilie Wikström, da loven om nye danske havbrug blev behandlet i udvalget torsdag den 11. april i Bruxelles.

Flemming Seiersen

EU-kommissionen må i aktion

– Den danske regering vil nu blive rykket for svar og må komme med præcise oplysninger om den konkrete situation. Østersøen, som Kattegat regnes med til i  forhold til havmiljøet, er døende. Det er EU’s pligt at gøre noget ved det, så havet ikke dør for øjnene af os, sagde hun på mødet. EU-kommissionen må derfor se nærmere på en samlet indsats for Østersøen og altså dermed også Kattegat.

SF’ere, der har indbragt havbrugs-loven for EU

Kirstine Bille, SF

Det er Socialistisk Folkeparti i Nord- og Syddjurs Kommuner og på Samsø, der har indbragt den danske lov om at tillade nye havbrug i Kattegat for EU. Torsdag den 11. april forelagde viceborgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille, sagen for Borgerklage-udvalget.

Første og vigtigste sag

Konklusionen i udvalget blev, at sagen skal holdes åben. Den skal derfor også behandles i det nye EU-parlament, der bliver valgt i slutningen af maj. Den danske havbrugssag  vil derfor blive en af de første og vigtigste sager i det nye Europaparlaments borgerklage-udvalg.


Ingen svar fra kommissionen

Til stede ved udvalgets møde var også en repræsentant for EU-kommissionen. Repræsentanten svarede dog ikke på et spørgsmål fra Kirstine Bille fra Syddjurs om, hvorvidt kommissionen er vidende om, at Danmark igen-igen forsøger at udsætte indsatsen for vandmiljøet og kravene i vandramme-direktivet.

Mads Nikolajsen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen fra Norddjurs fik heller ikke svar på, om EU-kommissionen er klar over de store overskridelser af kvælstofudledningen i Kattegat. Tal, der lige er kommet frem.

Alarmerende tilstand

Det er Den grønne Gruppe i EU-parlamentet, der har givet sagen om nye havbrug i Kattegat særlig fokus. Gruppen og de lokale, danske SF’ere finder vandtilstandene i de danske farvande alarmerende. Regeringens påstand om et såkaldt ”miljømæssigt råderum” står i skarp kontrast til virkeligheden i havene. Landbrugspakken har jo ikke virket, siger de. De danske farvande og kystområderne er aldeles ikke i ”tilfredsstillende tilstand”. Det burde de for længst have været i henhold til EU’s vandrammedirektiv. Danmark er derfor blevet pålagt at forbedre tilstanden med en skarp påtale fra EU-kommissionen.

Et bredt udsnit af den folkelige modstand mod havbrugene.

Endnu ingen indgreb fra kommissionen

Når EU-kommissionen endnu ikke har grebet ind over for Danmark, skyldes det, at der endnu ikke er lavet en bekendtgørelse til loven om nye havbrug, som konkretiserer den tilladte forøgelse af forureningen. Der er således heller ikke givet tilladelser til nye havbrug og derfor ikke sket nogen overtrædelse.

Grotesk, at det først skal gå galt
Men det er jo grotesk, hvis det først skal gå galt, før man vil tage affære og afværge ødelæggelserne. Det har Den Grønne Gruppe da også påtalt ganske skarpt over for EU-kommissionen, siger Kirstine Bille, Mads Nikolajsen og Margrethe Auken – medlem af EU-Parlamentet og Den Grønne Gruppes medlem af Borgerklage-udvalget.

Stadig flertal – uden Socialdemokratiet

Socialdemokratiet i Danmark har for nylig trukket støtten til loven om nye havbrug, men regeringen og Dansk Folkeparti har stadig flertal for loven. Der er indsendt i alt 37 ansøgninger om nye havbrug i Kattegat ud for Djurslands, Samsøs og Nordsjællands kyster.

.

Comments are closed.