Med tilladelse fra Colin Todhunter bringer vi denne artikel om kemigiganten Monsanto fra 20. juli 2017.

 

“Vores jordbund er blevet syg af en grådighedsbaseret uansvarlig landbrugspraksis, pesticider, kemisk gødning, erosion og mineralreduktion, som tilsammen stopper eller reducerer den nødvendige mikrobielle aktivitet i jorden, hvilket gør jordbunden syg, døende og steril. Syg jord medfører syge planter og syge planter medfører syge mennesker og dyr”.

Udtalt af Scott Tips, præsident for National Health Federation på Monsanto’s Pesticid ”party” i Beijing.

 

Når det gælder fødevarer og landbrug kender du måske forskellige rapporter og diskussioner om GMO’er, pesticider og økologi. Du har måske også viden om magt, indflydelse, forbrydelser og  lobbyvirksomhed som er forbundet med transnationale agribusiness virksomheder som Monsanto. Og du har måske også bekendt med hvad (GMO) kemisk-intensivt landbrug gør ved jorden, floderne, biodiversiteten, menneskers sundhed og afgrøderne.

Det er at sammen veldokumenteret. Men man finder meget begrænset omtale af Codex Alimentarius (Latin for “madkoden”), som er et katalog over internationale fødevarestandarder, retningslinjer og praksis, der skal bidrage til sikkerhed, kvalitet og fairness i den internationale fødevarehandel.

Codex Alimentarius kommissionen holder til i Rom and blev dannet i 1963. Det er en international organisation som styres af Food and Agricultural Organization (FAO) and World Health Organization (WHO) og har 27 forskellige kommitteer. Codex’s erklærede mål er at udvikle og opstille ensartede fødevarestandarder for medlemslandene og arbejde for fri og uhindret international handel med fødevarer, med henblik på eliminere handelsbarrierer for fødevarer og fødevarer og fremme fødevaresikkerhed.

Bioteknologi, pesticides, tilsætningsstoffer og urenheder i fødevarer er nogle af de emner som diskuteres på Codex møderne. FAO siger: ”Codex standarder er baseret på den bedste videnskab understøttet af uafhængige internationale risikovurderings institutioner eller ad hoc konsulent-arbejde organiseret af FAO og WHO.”

Codex udfører rådgivning for medlemmerne, men standarderne danner ofte grundlag for national lovgivning.  Når der henvises til Codex standarder for fødevaresikkerhed  i WTO aftaler, så betyder det at Codex har vidtrækkende betydning for løsning af handelskonflikter. WTO medlemmer som ønsker strammere regler end de som er fastsat af Codex, kan blive afkrævet videnskabelig dokumentation for dette.

Codex startede i 1963 og kom tilsyneladende godt fra start med gode intentioner. Men tænk på, at Codex beslutter også grænser for pesticider i fødevarer, tilladelig mængde aluminium, bly og arsen i fødevarer og hvilke substanser eller produkter som er skadelige. Disse beslutninger påvirker produkter og markeder for de store multinationale koncerner som har millioner af dollars på spil.

Tror du, at de agrokemiske koncerner, bare forholder sig stille og passivt? Eller tror du at de, som sædvanligt, går sammen og forsøger gennem lobbyvirksomhed at fjerne eller miskreditere enhver beslutning som kan påvirke deres bundlinje?

The National Health Federation

The National Health Federation(NHF) er stiftet i 1955 for at beskytte personers rettigheder når det gælder sunde fødevarer, tilsætningsstoffer og brug af alternative terapier uden statslig indblanding.

Med medlemmer over hele verden og en styrelse med repræsentanter fra forskellige lande, er det den eneste organisation af sin slags. Den er en af de kun 5 forbruger organisationer som deltager i Codex møderne. Møder hvor lande- og firmarepræsentanter med interesser, som ”ofte er i modstrid med hensynet til verdens befolkning,” siger NHF.

NHF har fulgt møderne i Codex Alimentarius kommissionen siden midt i 1990`erne og deltaget i møderne siden 2000. NHF har officiel status som en international NGO, med taleret på møderne.

Med officiel deltagelse på Codex, kan NHF aktivt medvirke til at påvirke globale politikker for fødevarer, drikkevarer og fødevaretilsætninger. Med et akkrediteret sæde i Codex, kan NHF tale til forsamlingen og påvirke indholdet i de rapporter som er resultatet.

Indenfor de sidste 10 år har NHF arbejdet for at holde steroider og farlige antibiotika ude af den globale kød og honning produktion, at reducere det tilladelige indhold af aluminium, bly og arsen i fødevarer, at få erklæret aspartam et skadeligt kunstigt sødemiddel og for en standardiseret fuldt dækkende fødevaremærkning. I dag fortsætter NHF arbejdet med at modarbejde de skadelige planer hos de store landbrugs- og farmaceut koncerner.

NHF står for det standpunkt, at en lille elite har taget kontrol med statslige myndigheder, her tænkes især på de agribusiness koncernerne. Mødedeltagerne på Codex møderne er derfor myndigheds-personer som ofte er under stærk indflydelse af kommercielle interesser.

Scott Tips, præsident i NHF: ”Hvad vi alt for ofte ser, er regeringskontorer som ikke er andet end regionale kontorer for kommercielle interesser.” Tips giver udtryk for at Codex Alimentarius Kommissionen er dybt påvirket i sine udtalelser af de stærke sektorer indenfor fødevarer, landbrug, biotek- og farmaceut industrien.

Resultatet er at der udsendes sundhedsskadelige anbefalinger/guidelines.

Se interview med Scott Tips om Codex Alimentarius og Monsanto.

Codex og pesticider

Codex rapporterer til både WHO og FAO. WTO omsætter i praksis hvad Codex forelægger for WTO. Hvis der ikke er en handelskonflikt, så indarbejder hvert land standarder og guidelines fra Codex i de nationale regler og håndhæver dem. Med andre ord: Codex betyder noget!

I april 2017 mødtes Codex Komiteen for pesticider(CCPR) i Beijing. Scott Tips deltog og siger om de store agribusiness koncerner:

”De er gået helt amok og har i årevis ikke fået nogen modstand. Komiteen for pesticider(CCPR) er deres legeplads og de ved det. Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer og andre agrokemiske koncerner som hygger sig i deres arbejdsgruppe ”CropLife” sendte ikke mindre end 39 repræsentanter til mødet i Beijing den 24-29 april 2017 for at presse, charmere og bedøve regerings-repræsentanterne.”

Tips fortæller at de agrokemiske koncerner fortæller os at disse stoffer er sikre og garanterer en tilstrækkelig fødevareproduktion for at kunne føde verdens befolkning, men fakta fortæller noget andet. Glyphosat topper i dag på listen over giftstoffer som hver dag tilføres jord og planter og ødelægger mennesker, dyr og miljø. Omkring 9,4 mil tons glyphosat er blevet spredt på vores marker. Det er i drikkevandet, jorden, afgrøder og fødevarer og mere end 90 % af folk i vesten har det i kroppen, ligesom det findes i brystmælken.

Debatten om verdens mest anvendte sprøjtegift foregår overalt i den vestlige verden med stadig større styrke.

Tips siger: ”Glyphosat forgifter vores jord, ødelægger vores tarmflora og ødelægger grundlaget for at producere sunde fødevarer for kommende generationer. Industrien og myndighederne hævder at glyphosat er sikkert for mennesker og dyr, fordi måden ukrudt dræbes (shikimate-stofskiftet) ikke findes hos mennesker og dyr. Men shikimate-stofskiftet findes i bakterier som udgør menneskers og dyrs tarmflora. Glyphosat rammer derfor tarmbakterier, og kan derfor fremkalde sygdom og infektion.”

I Beijing blev en omfattende liste fremlagt over godkendte eller snart godkendte pesticider med henblik på deres behandling i Codex. Bla. chlorpyrifos-methyl, buprofezin, teflubenzuron, saflufenacil, fluazifop-p-butyl, flupyrdifuron og glyphosat.  De agrokemiske koncerner var tilstede med deres talmateriale, og Tips talte på mødet imod disse pesticider. NHF udtalte at de bla. var kræftfremkaldende, dræbte bier og andre vitale insekter ligesom vandmiljøet og havene påvirkes af glyphosat.

Der var også meget debat om maksimum grænseværdier (MRP: maximum residue limits) for pesticiderne.

Tips er ofte en ensom stemme på Codex møderne som er domineret af agritech giganterne og regeringsrepræsentanter. Han siger om sin rolle:

“Disse enkeltstående protester med hundrede af delegerede minder mig om møder i 2008 og 2009, hvor jeg var den eneste som talte imod aluminium i fødevaretilsætningsstoffer og melanin i babymad. Et par år efter så vendte man på en tallerken og overtog NHF`s synspunkter.”

”Selvfølgelig gjorde CropLife og de stækkede myndigheder i Australien og New Zealand hvad de kunne på mødet for at hæve grænseværdierne(MRL) så de ikke sikrer forbrugerne, men beskytter det globale salg.”

Scott Tips og hans kolleger i NHF arbejder utrætteligt på at rulle de store koncerners indflydelse tilbage i Codex. I en verden motiveret af profit hvor de store firmaer kan købe videnskab og videnskabsfolk og hvor lyssky lobbyvirksomhed, smæde kampagner og korrupte politikere er normen, betyder integritet ikke meget.

Men for Scott Tips er integritet alt. Han konkluderer:

”Kampen fortsætter. Der er sejre undervejs, som de 55 retssager mod Monsanto i Nord Californien. Her frigav retten for nylig emails og andre dokumenter fra Monsanto som viste et muligt aftalt spil mellem koncernen og de amerikanske miljømyndigheder(EPA).”

Oversat af John Graversgaard fra Colin Todhunters blog East by Northwest den 20. juli 2017.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.