Det fynske Helnæs-naturprojekt blandt de bedste i EU

Helnaes_luft_1920_1080

Helnæs Made var oprindelig en havbugt, der blev inddæmmet i slutningen af 1700-tallet.

Naturstyrelsens pleje af strandenge og overdrev på halvøen Helnæs var blandt de bedste naturprojekter i EU 2013. Det mener EU’s LIFE Fond, der har udvalgt Naturstyrelsens projekt som et af de 13 bedste blandt i alt 46 naturprojekter, der blev afsluttet i 2013, og som har modtaget støtte fra EU’s LIFE Fond. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse 18. februar 2015.

helnaes_made_1-5sp_dg

Projektet har fortrinsvis drejet sig om at hæve vandstanden på de udtørrede enge samt afgræsse overdrevene. Foto: Folk & Fortællinger, bind II.

Det sydfynske naturprojekt har blandt andet sikret, at gamle blomsterrige overdrev er blevet ryddet for krat, kunstigt tørlagte strandenge har fået vandet tilbage, og sjældne strandtudser og vandsalamandere har fået femten nye vandhuller at leve i. Der er også anlagt nye stier, så besøgende kan komme rundt i naturområdet.

Helnas-mygblomst_1sp_dg

Den uanseelige mygblomst er blevet sjælden i Danmark i takt med udtørring og opdyrkning af dens voksesteder. Foto: Folk & Fortællinger, bind II.

Landmænd i området har modtaget økonomisk støtte for at medvirke til projektet. Dyrkede enge er blevet lagt tilbage som ny natur for bl.a. at redde orkidéen mygblomst. Landmændene har modtaget ny og bedre landbrugsjord uden for naturområdet, og den samlede pris for projektet har været 18 millioner kroner, hvoraf EU har betalt halvdelen.

Robust kvæg med appetit på buske, træer og den invasive rynket rose skal sikre, at naturen ikke gror til igen. Der er lavet nye indhegninger til afgræsning af strandengene og overdrevene på et område, der svarer til tusind parcelhusgrunde.

Læs mere om projektet.

Læs om den historiske udvikling af Helnæs Made-området fra 1700-tallet og op til i dag.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.