DanvaDanvaDanva

En ny opgørelse viser, at cirka 58 procent af de danske drikkevandsboringer indeholder rester af pesticider. Derfor kommer en samlet vandsektor og Danmarks Naturfredningsforening nu med en kraftig appel til Regeringen og Folketingets partier. Tiden er nemlig ved at rinde ud for det rene danske drikkevand, der dog kan reddes ved at reservere arealer til sprøjtefrie grundvandsparker

Pressemeddelelse, den 11.8. 2021 fra Danva

Vores grundvand og drikkevand er nu for alvor truet af forurening. Der er derfor behov for at styrke den nationale og den lokale indsats for grundvandsbeskyttelse og dermed vandværkernes forsyningssikkerhed. Grundvandsparker, anlagt strategiske steder rundt om i landet, er en naturlig videreførelse af beskyttelsen af de boringsnære områder og skal skærme grundvandet mod nedsivning af uønskede stoffer i større områder.

Direktør Carl-Emil Larsen; Danva. Pressefoto: Rasmus Baaner

”Rent drikkevand fra vandhanen har gennem generationer været en selvfølge. Sådan skal det fortsat være også for de kommende slægter. Men situationen er nu så forværret, at det kræver yderligere politisk indgriben for at øge beskyttelsen mod stoffer, som kan true grundvandet ved at trænge ned gennem jordlagene og i sidste ende påvirke drikkevandet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster er enig:

”Det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde rent vand, derfor ønsker vi en samlet plan, som for alvor kan fremtidssikre vores drikkevand. Vi mener, at grundvandsparker, hvor vi så at sige dyrker drikkevand, er en både god og realistisk metode. Vi har ikke brug for flere analyser, vi har brug for, at politikerne handler, før det er for sent.”

Det samme er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

”Skal udviklingen vendes, er vi nødt til at handle nu. Det er helt oplagt at forbyde brug af giftstoffer oven på de jorde, hvor vores grundvand dannes. Her kan vi så skabe mere vild natur eller lade dyrkning af jorden overgå til økologi. Det burde være helt indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på en unik ressource som vores grundvand.”

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster. Pressefoto

Brancheorganisationerne DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening peger på, at der hurtigst muligt skal vedtages en økonomisk model og igangsættes en udrulningsplan for etableringen af grundvandsparker på de sårbare indvindingsområder, for at sikre forsyningen af rent drikkevand til danskerne.

En grundvandspark er et område, hvor man dyrker rent grundvand. Inden for parken må der ikke bruges pesticider og andre forurenende stoffer. Grundvandsparkerne oprettes i de områder, hvor vandværkerne henter deres vand. Ved udpegning af grundvandsparkerne prioriteres samtidig genopretning af natur, etablering af økologisk jordbrug, skovrejsning og klimatilpasning.

Grundvandsparkerne er altså samtidig et rigtig godt udgangspunkt for at skabe bedre og mere sammenhængende naturområder.

De tre parter bag forslaget forventer, at ordningen vil kræve en statslig grundvandsfond på 7-10 mia. kr. over en tiårig periode.

Finansloven for næste år samt efterårets forhandlinger om en ny pesticidhandleplan er oplagte anledninger til at få lavet en redningsplan for det danske drikkevand.

Bannerfoto: Jen Theodore/Unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Helt ærligt …var det ikke nok med landbrugspakken i 2017? Nok må være nok.

 2. Carsten Troelsgaard

  Jeg er ikke særlig berejst, men oplevelsen af fluor-smagen i New York-vandhanen har efterladt et vedvarende påmindelse om, hvilket privilegium det er at have rent vand i vandhanen.
  Som uddannet geolog var det hårdrejsende at høre en landmanden insistere på hans ret til at sprøjte indtil 15 meter fra en boring.
  Hele vores juridiske system er historisk funderet i uenigheder over vand-rettigheder. Jeg er vist blevet for gammel når jeg synes, at vi har ‘snakket’ om det i hele mit liv.
  Landbrugspakken? … der er brug for en landbrugsreform på størrelse med dem som i historien stadigvæk emmer af krig og fordærv. Selvsagt når klima-problematikken osse skal håndteres.

 3. Der er kun en løsning på problemet, og det er et totalt forbud mod sprøjtegifte.

 4. knud@haugmark.dk

  Økologer sprøjter også med pesticider. Og bruger astronomiske mængder gylle. Begge dele ødelægger drikkevandet. Øko er en illusion. En paradisdrøm. Et fupnummer.
  Efter tredive år med milliardtilskud til økologi kan der ikke findes en eneste vandhane, der giver rent vand af den grund.
  Arealerne skal opkøbes af private fonde og friholdes for forurening.
  Det er den eneste løsning.

Skriv en kommentar