Det uafklarede spørgsmål er stadig: Hvem tog initiativet til snakken om Esben Lunde Larsens afgang?

Alt tyder derfor på, at Lars Løkke Rasmussen har bedt Esben Lunde Larsen om at trække sig. Når man så også – som Flemming Seiersen – har fulgt Esben Lunde Larsens selvsikre ageren i ikke mindst sagerne om landbrugspakken og dermed nye havbrug i Kattegat og kvotekongerne, virker det helt usandsynligt, at han af sig selv pludselig skulle sige, nu trækker jeg mig.

Kommentar: Journalist Flemming Seiersen, www.gylle.dk

Efter at have fulgt omdannelsens af Lars Løkke Rasmussens regering i tv, radio, aviser og på nettet står der stadig et helt afgørende og ubesvaret spørgsmål tilbage: Hvem tog initiativet til snakken om Miljø- og Fødevareminister Ebbe Lunde Larsens afgang? Ham selv eller statsministeren?

Journalist Flemming Seiersen.

Ikke Esben Lunde Larsens egen opfindelse

Lars Løkke Rasmussen fortæller, at efter Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pinds meddelelse om, at han ville udtræde af både regeringen og  Folketinget, havde han en snak med Esben Lunde Larsen, Miljø – og Fødevareministeren. Han skulle så uden videre have fortalt statsministeren, at han stillede sin ministerpost til rådighed for en minister-rokade. Det er der vidst ikke mange, der tror på. Men hvis det nu er rigtigt?

Har Lars Løkke spurgt alle ministre om deres fremtidsplaner?

Så rejser det nemlig et nyt spørgsmål: Har Lars Løkke Rasmussen snakket med alle de andre ministre om, hvorvidt de ville fortsætte. Det har han nok ikke. Alt tyder derfor på, at Lars Løkke Rasmussen har bedt Esben Lunde Larsen om at trække sig. Når man så også – som jeg – har fulgt Esben Lunde Larsens selvsikre ageren i ikke mindst sagerne om landbrugspakken og dermed nye havbrug i Kattegat og kvotekongerne, virker det helt usandsynligt, at han af sig selv pludselig skulle sige, nu trækker jeg mig.

Den ny Miljøminister bekræfter indirekte Esben Lunde Larsens afgang

Det bliver da også tydeligt bekræftet af interviewene med den nye Miljø- og Fødevareminister,  Jakob Ellemann-Jensen, da han onsdag overtog ministeriet. Utallige gange sagde han, at det er Miljø, det nu drejer sig om – og derefter fødevarer. Det modsatte af Esben Lunde Larsens prioritering.

Den nye miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann (V).

Stærkere grønne udtryk fra ministeriet

-Vi vil komme til at se stærkere grønne udtryk fra ministeriet. Miljø kommer nu før fødevarer. Dansk natur er grønne bøgeskove. Kornmarker (Esben Lunde Larsens billede af natur –red.) er en anden slags natur, sagde Jakob Ellemann-Jensen i sin tiltrædelses-tale i Miljø- og Fødevareministeriet. Forinden havde Esben Lunde Larsen overrakt ham et billede af en gul kornmark  som et billede på natur.

Ikke et ord om havbrug

Loven om nye havbrug i Kattegat, som virkelig har bragt Esben Lunde Larsen i modvind, blev ikke nævnt med et ord i overdragelsestalerne. Selv var Esben Lunde Larsen ret så spag i sin tale til sin efterfølger og virkede ikke særligoprigtig.. Han så ikke ud som om, at han ligefrem var glad og befriet som kollegaen Søren Pind  gjorde lige inden i Uddannelses- og Forskningsministeriet. I øvrigt iført uniform med blanke knapper og sovekande-hat. det var der ligesom lidt mere format over.

Ikke meget format over Esben Lunde Larsen

Nu er der jo nok ingen hemmelighed, at vi her på www.gylle.dk aldrig har været den store fan af Esben Lunde Larsen. Det er der rigtig mange gode grunde til. Nogle af dem er nævnt herover. Bl.a. hans landbrugspakke og dermed nye havbrug i Kattegat. Vi har da derfor også tidligere bedømt ham som særdeles arrogant, uden det store format  og talende ned i samråd og i andre sammenhænge. Derfor er det sjovt at se, at også hans politiske modstandere nu roser ham for stor menneskelighed og høflighed og fagpolitisk dygtighed. Sådan er det nok, når der er en, der går af og forlader den indforståede klub. Men det var ikke ligefrem det, de samme politikere sagde i de talrige samråd.

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.