EvaKjerHansen
Landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) roser den mangelfulde rapport.

De danske myndigheders kontrol af landets svineproducenter er alt for mangelfuld, mener Dyrenes Beskyttelse, der nu vil klage til EU-Kommissionen. Kontrollen af dyrenes velfærd i danske svinestalde er yderst mangelfuld, lyder kritikken. Det skriver OrganicToday, 14. september 2015.

På trods af, at de danske svineproducenter sidste år klippede halerne af 29 millioner grise, har dyrevelfærds-kontrollen i 2014 ikke fundet et eneste eksempel på, at halekuperingen foregår rutinemæssigt og dermed ulovligt. Det viser den årlige rapport om dyrevelfærdskontrollen i Danmark, som Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde 14. september.

Mens miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen jubler over rapporten, som hun ser som bevis for, »markant fremgang for dyrevelfærden i svinestaldene«, betegner Dyrenes Beskyttelse rapporten som »yderst mangelfuld« og tager sagen så alvorligt, at foreningen nu vil klage til EU-Kommissionen.

BirgitteDamm
Dyrlæge Birgitte Damm og daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) samarbejdede om at hæve dyrevelfærden i dansk landbrug. Det er dyrlægen til højre.

Aftalt spil
– Alt tyder på, at der er stiltiende aftaler mellem myndigheder og erhverv om at se gennem fingre med de ulovlige metoder. Udover de manglende påtaler for rutinemæssige halekuperinger, så bliver heller ikke de alt for trange fikseringsbokse til søer eller den utilstrækkelige fodring påtalt, siger Birgitte Damm, dyrlæge og chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

– Det fremgår af både Danmarks og EU’s lovgivning, at svin skal have plads til at rejse sig, lægge sig og hvile uden besvær, og de skal fodres i henhold til deres behov. Men vi ser mange eksempler på, at søerne må ligge med hovedet i fodertruget for at kunne hvile, og vi ved, at halvdelen af dem får mavesår på grund af foderet. Alligevel påtaler myndighederne stort set ikke problemerne.

Gladegrise
Krøllen på smågrisenes haler er et særsyn i dansk svineindustri, hvor 98 pct. af alle svin får klippet halen af trods forbuddet.

Tidligere påtalt
Ifølge Birgitte Damm er den manglende kontrol i Danmark af fælles EU-regler tidligere blevet påtalt af EU’s inspektionsenhed FVO. I 2010 rapporterede FVO således, at de danske svineproducenter halekuperer rutinemæssigt, og at de danske myndigheder ikke kontrollerer det. Danmark blev pålagt at rette op, men siden da er der kun givet færre og færre indskærpelser, og nu gives der slet ingen.

– Vi vil nu klage til EU-Kommissionen over den mangelfulde kontrol. Det er vores klare holdning, at dansk landbrug skal overholde reglerne om dyrevelfærd, og jeg er ret sikker på, at Kommissionen vil se alvorligt på den nye kontrolrapport fra velfærdskontrollen, fordi den nærmest skriger til himlen, siger Birgitte Damm.

JeppeKofoed
Jeppe Kofoed (S).

Halekupering
Dyrenes Beskyttelse har siden 2012 haft en verserende klage ved EU-kommissionen over den rutinemæssige halekupering, og EU Parlamentets udvalg for andragender er gået ind i sagen med den holdning, at der bør lægges sag an mod Danmark for manglende overholdelse af de fælles regler. Dyrenes Beskyttelse vil nu bede Kommissionen og Parlamentet tage den nye kontrolrapport med i klagesagen.

EU-parlamentarikeren Jeppe Kofoed (S) har 14. september 2015 stillet tre spørgsmål til kommissionen om den ulovlige halekupering i Danmark. De er:

1) Vil Kommissæren tage kontakt til den danske minister og indskærpe, at rutinemæssig halekupering af smågrise er ulovlig?

2) Mener Kommissæren, at de danske myndigheder fortolker de gældende regler korrekt, når de mener, at den systematiske halekupering, der bevisligt finder sted, af mellem 95-99 % af alle danske smågrise ikke overtræder forbuddet mod rutinemæssig halekupering af smågrise, og vil Kommissæren i så fald definere hvorledes det vedtagne forbud i givet fald så skal tolkes?

3) Vil Kommissæren gøre alvor af sine bemærkninger ved vores to sidste møder, og forberede egentlige sager mod de danske myndigheder, i fald der ikke sættes ind mod disse systematiske lovovertrædelser?

 

Comments are closed.