Er sådan en Tesla mere klimavenlig end en traditionel bil med forbrændingsmotor? Ny rapport svarer klart “Ja”. Foto: Alex Zahn/Unsplash

Et argument, der ofte bringes op mod overgangen til elbiler, er påstanden om, at alt i alt er elektriske køretøjer ikke så meget renere end køretøjer med forbrændingsmotorer. Når der først er taget højde for batteriproduktion og elproduktion, er elbesparelserne i bedste fald minimale. Sådan lyder det populære argument igen og igen.

For at tackle dette argument offentliggjorde Det Internationale Råd for Ren Transport (ICCT) i denne måned en hvidbog, der sammenlignede drivhusgasemissioner for livscyklus fra forbrændingsmotorer og elektriske personbiler (BEV’er). Under hensyntagen til emissioner i forbindelse med fremstilling af køretøjer og batterier, vedligeholdelse, brændstofforbrug og brændstof/elproduktion påviser undersøgelsen, at elbiler faktisk reducerer emissionerne markant, selv i lande, hvor overgangen til vedvarende energi i elmixet stadig er i de tidlige stadier.

Det skriver Felix Richter for statista.com den 27. juli 2021.

Dette diagram viser den estimerede reduktion i drivhusgasemissioner i livscyklus for nye mellemstore elbiler sammenlignet med sammenlignelige benzinbiler.

Som illustreret i det ovenstående skema er emissionerne i løbet af levetiden for en mellemstor elektrisk personbil, der er registreret i dag, allerede betydeligt lavere end for en sammenlignelig benzinbil. Afhængigt af det aktuelle elmix og dets udvikling i løbet af køretøjets levetid varierer emissionsbesparelser fra 19-34 procent i Indien til 66-69 procent i Europa. Efterhånden som dekarboniseringen af ​​energiproduktionen skrider videre, forventes emissionsgabet mellem BEV’er og biler med forbrændingsmotorer at udvides betydeligt for biler, der er registreret i 2030.

Udvides analysen til også at overveje andre brændstoftyper, så viser rapporten, at elektriske køretøjer på batterier og elektriske køretøjer med brændselscelle, der drives af henholdsvis vedvarende el og grønt brint, er de eneste teknologier, der er i stand til at opnå den emissionsreduktion i den globale vejtransport, der er nødvendig for at opfylde målene i Paris-aftalen. Rapporten finder, at hybrider og plug-in-hybrider kunne bruges til at reducere brændstofforbruget under overgangen, “men giver heller ikke den nødvendige reduktion i drivhusgasemissioner på lang sigt.”

Bannerfoto: Ernest Ojeh/Unsplash

Kommentarer

 1. Peter Madsen

  Ja, ofte glemmer man, det meget større energispild fra forbrændingsmotorer (varme), så selv om der anvendes fossil-el, giver el-biler mindre CO2-udledning.

 2. Steen Jensen

  Een ting er CO2, en anden, lige så vigtig detalje er de enorme mængder oliespild der globalt, både ved ulykker og direkte forsømmelse, hældes ud i miliøet, med store naturkatastrofer til følge,…https://ourworldindata.org/oil-spills

  El-biler er kommet for at blive, heldigvis!

 3. Steen Ole Rasmussen

  Det pinlige ved sådanne positive budskaber er, at man omhyggeligt husker at glemme, hvor sent effekten af elektrificeringen kommer.

  For at man kan tale om en bedre økonomi i forhold til antal kørte kilometer for en elbil i de forskellige scenarier, må man sammenligne på et grundlag, der er skredet tidsmæssigt, inden man kommer i mål med de i isoleret forstand nyttige fordele ved elbilen er i hus.

  Parisaftalen foreskriver en reduktion af CO2-udslippet, der skal begrænse den globale temperaturstigning til max 1,5 grad. De voldsomme begrænsninger i udslippet, som skal til for at nå det mål, skal sætte sig igennem inden 2030. Og hvad bilparken angår, så vil de positive beregninger, der handler om en gunstig udvikling, basere sig på, at elbilerne først for alvor kommer til at spille en positiv rolle om ca. 15 år.

  Det er ikke bæredygtigt at skrotte fossilbilerne til fordel for elbiler her og nu, fordi det ville betyde en både umuligt hurtig omstilling og gigantisk stigning i produktionen af elbiler, som i sig selv er ekstremt omkostningsfuld for miljøet, ikke kun for klimaet.

  Og, hvad de nuværende planer sigter til, så vil den kun gradvise implementering af elbilerne kun bidrage minimalt i den periode, som vi har til at ændre på vor klimaødelæggende adfærd.

  Omstillingen til elbiler er en sovepude, et teknisk fix, der først og fremmest har til formål at blokere for forståelsen af udfordringens sande karakter, dvs. en undskyldning for at fortsætte praksis, smadringen af livets betingelser, her under klimaet.

  • Peter Madsen

   Selvfølgelig har du ret i, at vi er kommet for sent i gang – og det går for langsomt, Faktisk er det “biler” vi bør fjerne, ikke? Altså ændre vores samfund og infrastruktur, så vi får behov for mindre transport – og kan klare os med andre transportformer. Jo, men det har da vist meget længere udsigter? Og spørgsmålet i artiklen herover er: Udleder en el-bil reelt mindre CO2, end en fossilbil? Altså er der nogen CO2-reduktion ved at jeg i dag køber en el-bil i stedet for en fossilbil? Det er i det valg, artikelskriveren vil luge en myte ud. Så folk ikke køber en diesel, fordi de tror, det er “bedre” – mindre CO2-belastende).
   Helt samme myte har hærget omkring vindmøller – men heldigvis tror jeg, folk flest har indset, at en vindmølle tjener sin fabrikations-CO2 ind på få måneder.

 4. Jørn From

  For en del år siden Lavede tyske ADAC en undersøgelse over co2 udslip fra forskellige biler, elbil på tysk normstrøm,( atomkraft vindkraft og kul mm.) elbil på vindkraft, benzinmotor og dieselmotor.
  Resultatet viste selvfølgelig at vindkraft havde mindst udslip, (lader man så ikke bilen i stille vejr)? Dieselbilen kom ind på andenpladsen herefter elbil på normstrøm og til sidst benzinmotoren

 5. Peter Madsen

  Jo, el-bilen skal også lades i stille vejr – men i Danmark med den fordeling af elproduktionen vi har i disse år, vil el-bilen tage en større andel af vind-el end vores andre el-forbrugere – fordi bilen hovedsagelig lades om natten. Og så er det for øvrigt aldrig stille vejr hos alle de el-producenter, vi er net-forbundet med.

Skriv en kommentar