Ellemann beklager Lunde Larsens hemmeligholdelse af notat om sprøjteforbud

Selvom Esben Lunde Larsen hemmeligholdt et notat fra Miljøstyrelsen, mener Jakob Ellemann-Jensen at kunne frikende sin kontroversielle forgænger for forsøg på at vildlede Folketinget.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) beklager, at den fhv. minister Esben Lunde Larsen (V) ikke udleverede centralt notat til Folketinget under pesticidforhandlingerne i 2017. I notatet konkluderede Miljøstyrelsen, at sprøjteforbud nær drikkevandsboringer vil være den bedste løsning til at beskytte drikkevandet, men den anbefaling fik Folketinget intet at vide om.

Det skriver Altinget.dk 23. august 2018 med Radio24syv som kilde.

Forløbet var ikke i orden, da Folketingets partier under daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i 2017 forhandlede en ny pesticidaftale på plads. Men Folketinget blev ikke vildledt, påstår Ellemann-Jensen.

Det er meldingen fra den nuværende minister, Jakob Ellemann-Jensen.

”Jeg har noteret mig, at der har været utilfredshed og kritik af forløbet i forbindelse med et notat, der ikke blev udleveret. Og jeg vil gerne beklage, at det lader til at have været et ærgerligt forløb, hvor tilliden har lidt et knæk,” sagde han og fortsatte:

”Og jeg forventer selvfølgelig, at mit ministerium præsenterer den relevante faglige information om et emne, når vi skal forhandle.”

Kampen om det rene grundvand er ved at være tabt, fordi politikerne hellere tilgodeser landbrugets kemibrug end beskyttelsen af drikkevandet.

DF kræver beklagelse

Dermed følger han den opfordring til at beklage, som Dansk Folkeparti har efterspurgt op til samrådet.

Sagen – som er blevet beskrevet af Radio24syv – handler om et notat, der ikke blev udleveret til Folketingets partier under pesticidforhandlingerne i 2017. I notatet konkluderer Miljøstyrelsen, at et sprøjteforbud nær drikkevandsboringer vil være den bedste løsning til at beskytte drikkevandet.

I stedet udleverede Esben Lunde Larsen et resumé af notatet, som partierne ikke mener, giver alle relevante oplysninger. Selvom Jakob Ellemann-Jensen beklagede, at notatet ikke blev udleveret, så afviste han på samrådet, at Folketinget er blevet vildledt i sagen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.