Eg  1822
En af de sidste flådeege fra 1822 i Gribskov – skal den fældes og flises?

 Af biolog, cand.scient Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød

Et stort antal af driftsplanerne for statens skove er udløbet for flere år siden og driften af mere end en halv snes af distrikterne sker nu efter provisoriske planer. Derfor bør hugsten i statens skove ophøre, indtil der foreligger godkendte planer for hugsten.

Indenfor den sidste måned har Naturstyrelsen sendt fire driftsplaner i høring og samtidigt varslet, at flere vil komme i høring til foråret. Planerne består af en række beskrivende afsnit herunder et om hugsten.

Af planerne for Vestjylland, Vadehavet, Vestsjælland og Nordsjælland fremgår det, at oplysningerne om hugsten ikke er medtaget. De er under udarbejdelse. Det på trods af at netop hugsten har givet anledning til mange klager over styrelsens aktiviteter, hvad angår fældning af redetræer, fældningerne af mere end 200 år gamle ege og bøge og ganske mange klager over hugst og flisning i fuglenes yngletid til ugunst for netop de arter, der er baggrund for udpegningen af skovene som Natura 2000-områder.

Derfor må høringssvaret på driftsplanerne være, at der er behov for en ny høringsrunde for statens skove, samt indstilling af al yderligere hugst ind til nye hugstplaner er indarbejdet i godkendte driftsplaner!

Det er beklageligt, at embedsapparatet i styrelsen har lokket ministeren på glatis i en ganske simpel sag. Tidligere er ministeren blevet underkendt, da de første vandplaner var i høring, hvorfor spørgsmålet må være: Er ministeren igen lokket i en fælde?

Specielt i Nordsjælland er mange af flådeegene hugstmodne. Derfor er det helt urimeligt, at fremlæggelsen af hugstplanerne udskydes, således at distriktet undgår en diskussion om egenes bevarelse og fortsætter med at fælde løs på et tidspunkt, hvor statens skove har fået prædikatet, at de har en ugunstig biodiversitetsstatus.

Comments are closed.