EU godkender forbud mod “bivirkninger” af neonicotinoider

Greenpeace og en række andre miljøorganisationer har gennemført en årelang kamp mod landbrugets dødbringende kemikalier, som EU-systemet har holdt hånden over, men nu er det slut. Foto: Greenpeace.

De europæiske regeringer godkendte 27. april 2018 ​​et forslag om at udvide sit forbud mod neonicotinoide sprøjtegifte, som undersøgelser har påvist, er skadelige for bier og andre pollinatorer. Den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) stemte mod forslaget på den danske mindretalsregerings vegne.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forsvarede dansk landbrugs krav om fortsat brug af de skadelig kemikalier, men forgæves.

Forslaget forbyder helt udendørs brug af tre neonicotinoider, eller neonics, i hele EU. De bidræbende produkter omfatter Bayer CropSciences imidacloprid og Syngentas thiamethoxam og clothianidin, der er udviklet af Takeda Chemical Industries og Bayer CropScience.

EU havde allerede vedtaget et delvis forbud i 2013 mod brugen af ​​de tre kemikalier på blomstrende afgrøder, der tiltrækker bier, såsom majs, hvede, byg, havre og rapsolie (canola).

“Alle udendørs anvendelser vil blive forbudt, og de pågældende neonicotinoider vil kun blive tilladt i permanente væksthuse, hvor der ikke forventes eksponering af bier,” udtalte Kommissionen i sin erklæring.

En kæmpemæssig indsamling af underskrifter blandt EU-borgere har haft betydning for EU-kommissionens længe ventede forbud mod de ødelæggende kemikalier. Foto: Greenpeace.

I februar udstedte Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, en rapport, der tilføjede de voksende videnskabelige beviser for, at neonics udgør en dræbende risiko for vilde bier og honningbier, hvis antal har været faldende i de seneste år.

“Kommissionen havde for måneder siden foreslået disse foranstaltninger på grundlag af den videnskabelige rådgivning fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet,” udtalte Vytenis Andriukaitis, EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, og fortsatte: “Biernes sundhed er af afgørende betydning for mig, da det drejer sig om biodiversitet, fødevareproduktion og miljø.”

Den sunde fornufts fortaler i EU-kommissionen Vytenis Andriukaitis, EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed.

Skræmmekampagne

Kampen mod landbrugets insisteren på at anvende de ekstremt giftige kemikalier har stået på i en årrække, og de mest fanatiske tilhængere af neonics har undervejs fået støtte af den højtråbende ”miljøforkæmper” og statistiker Bjørn Lomborg. Så sent som i 2015 afslørede Lomborg, at det hele var en iscenesat skræmmekampagne uden bund i virkeligheden, og verdensbestanden af honningbier reelt er stærkt stigende. Lomborg skrev bl.a.:

Statistikeren Bjørn Lomborg.

”Det er rigtigt, at bi-bestanden i USA og dele af Europa er faldet. Med data fra FNs fødevare- og landbrugsorganisation kan vi se, at antallet af bistader i Nord og Vesteuropa er næsten halveret fra 4 millioner i 1961 til godt 2 millioner i dag. Et tilsvarende fald fra 5 millioner til 2,5 millioner bistader er set i USA. Men antallet af bistader er steget langt, langt mere i Asien. Det er mere end tre-doblet til 35 millioner i dag. Tallene fra FN dokumenterer, at globalt set stiger bestanden og var i 2013 med 81 millioner bistader højere end nogensinde før. Den primære årsag er, at store dele af produktionen af honning er flyttet fra USA og Vesteuropa til blandt andet Indien, Kina og Tyrkiet – se grafen nedenfor. Historien er altså den samme som den faldende produktion af t-shirts og sko i USA og Nordvesteuropa.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.