Til venstre ses et afsnit fra side 847 i ansøgningen om omregistrering indsendt af Monsanto-selskabet på vegne af glyphosatproducenterne. Til højre ses et afsnit fra side 529 i evalueringsrapporten, som EFSA modtog fra BfR. Kilde: Umweltinstitut München e.V.

 

EU-politikerne skal igen tage stilling til, om glyphosat kan få fornyet sin godkendelse, men beslutningen bliver taget på baggrund af en rapport med lange passager, som er direkte kopieret fra Monsantos egen rapport. Det afslørede den britiske avis The Guardian 15. september 2017.

EU-rapporten kommer fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der har det overordnede ansvar, men ikke selv skriver rapporten. Den får EFSA fra en miljøstyrelse fra et af medlemslandene – i dette tilfælde Tysklands forbundsinstitut for risikovurdering (BfR). Den tyske rapport, der nu bliver fremlagt for EU-politikerne, er 4300 sider lang og er i store dele direkte afskrift fra en rapport fra Glyphosate Task Force (GTF), der er ledet af Monsanto, skriver The Guardian.

Det tyske forbundsinstitut for risikovurdering (BfR) har skrevet sin vurdering af det omdiskuterede glyphosat med direkte afskrift på mange sider fra Monsantos ansøgning om godkendelse. Dette faktum er rapporteret af den britiske avis The Guardian, det østrigske ugeblad News og danske Ingeniøren.dk.

Susanne Hougaard Bennekou, Miljøstyrelsen.

Den danske EFSA-repræsentant hedder Susanne Hougaard Bennekou og er ansat som specialkonsulent i Miljøstyrelsen, men ønsker ikke at kommentere problemstillingen. Hun henviser i en mail til gylle.dk til en redegørelse fra EFSA, hvor administrerende direktør Bernhard Url afviser enhver påstand om urent trav. Det er i fuld overensstemmelse med EFSA-proceduren, at dele af Monsantos ansøgning indarbejdes i vurderingsrraporten uden at angive kilden. Bernhard Url skriver bl.a.:

Nylige rapporter i medierne har påstået, at dele af EU’s vurdering af glyphosat blev plagieret ud fra oplysninger til reguleringsmyndighederne af de virksomheder, der ansøger om reautorisation af dette aktive stof. Disse påstande er ubegrundede og baseret på en grundlæggende mangel på forståelse af EU’s pesticid vurderingsramme. Processen til EU-vurdering af glyphosat er udført korrekt, gennemsigtigt og på samme måde som vurderingen af alle andre pesticider, der involverer EFSA, uanset om de fører til marked tilladelser eller begrænsninger og forbud.(…). Det er naturligt og nødvendigt, at dele af selskabets dossier vises i afsnit af udkastet til vurderingsrapport udarbejdet af den ordførerende medlemsstat.”

Mistænkt som kræftfremkaldende

EFSA-direktør Bernhard Url.

Glyphosat er hovedingrediensen i Monsantos succesfulde ukrudtsmiddel RoundUp, og en kamp over fornyelse af kemikaliets tilladelse har splittet EU-landene. En endelig beslutning ventes tidligt i november.

I juni sagde EFSA, at når det kommer til den fornyelsesvurderingsrapport fra 2015 (RAR), som beslutningen vil basere sig på, at ”ethvert videnskabeligt studium er gransket for relevans og pålidelighed af EUs risikovurderingseksperter baseret på beviserne i undersøgelsen.”

Men adskillige sider af rapporten er identiske med passager i en ansøgning indsendt af Monsanto på vegne af the Glyphosate Task Force (GTF) – en industriorganisation, der ledes af Monsanto.

De kopierede sider indeholder analyser af studier bedømt af fagfæller omkring forbindelser mellem glyphosat og genotoksicitet, altså hvor sandsynligt det er, at glyphosat kan forårsage cellemutationer, fremkalde kræft og skade reproduktionsevnen.

Greenpeace EUs direktør for fødevarepolitik, Franziska Achterberg, har udtalt: ”Uanset om det her er et spørgsmål om uagtsomhed eller hensigt, så er det fuldkomment uacceptabelt. Det sætter spørgsmålstegn ved hele EUs godkendelsesproces af sprøjtemidler. Hvis embedsmænd forlader sig på industriens evaluering af videnskaben uden selv at lave en vurdering, er beslutningen om hvorvidt sprøjtemidler anses for ufarlige eller ej i praksis i industriens egne hænder.”

Ordret afskrift

EFSA insisterer på, at den har en ”robust, velbalanceret uafhængighedspolitik”, og at man ser RAR som adskilt fra sin egen konklusion, som følger den. RAR udfærdiges af en EU-stats regulator – i dette tilfælde Tysklands BfR (forbundsinstitut for risikovurdering) – i stedet for EFSA selv.

En talsmand for EFSA sagde: ”Det er vigtigt at understrege, at disse er uddrag fra og referencer til offentligt tilgængelige studier indsendt af ansøgeren som del af deres forpligtelse til, i henhold til pesticidlovgivningen, at foretage en litteratursøgning. Med andre ord, disse er ikke Glyphosate Task Force studier, men snarere studier der er tilgængelige i den offentlige videnskabelige litteratur”.

Ikke desto mindre gentager EFSA-rapporten beskrivelser – og analyser – ordret fra GTFs redegørelse fra 2012. Én af disse, udarbejdet af tidligere og nuværende medarbejdere hos Monsanto John Acquavella og Donna Farmer, kritiserer resultaterne af et studium, der fandt en sammenhæng mellem brugen af sprøjtegifte og lymfekræft (non-Hodgkin lymfom).

De fleste afsnit omhandlende fagfællebedømte rapporter er dog kopieret ord for ord. En talsmand for Monsanto sagde, at EFSA tillod at fornyelsesrapporter blev skrevet på denne måde, pga. den store mængde af indsendte toksikologiske studier.

Svineproducent Torben Hansen er formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Uenigheden om sikkerheden ved glyphosat har skabt splid mellem videnskabsfolk – og embedsmænd – med én gren af verdenssundhedsorganisationen WHO, der vurderede, at stoffet sandsynligvis ikke var kræftfremkaldende, mens en anden vurderede, at det sandsynligvis var.

Dansk landbrug, der er storforbruger af Roundup, har ingen betænkeligheder ved anvendelsen. Tværtimod er Landbrug & Fødevarer lettede ved udsigten at fortsætte med at kunne anvende det omdiskuterede sprøjtemiddel. – Sagen er ekstremt vigtig, og vi vil fortsætte arbejdet for at sikre en længerevarende godkendelse. Heldigvis er regeringen og Miljøstyrelsen enige i vores vurderinger af stoffet, hvilket er en meget stor hjælp, siger Torben Hansen.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.