På Martin Merrilds klimafacitliste ligger produktionen af danske kyllinger på en 13. plads, mens andre opgørelser placerer den helt nede på 17. pladsen, så afsted til udlandet med produktionen af slagtekyllinger. Da formand Merrild selv opfeder kyllinger, må Landbrug & Fødevarer se sig om efter en anden formand, når Merrild flytter ud. Foto: Landbrug & Fødevarer.

Af Ian Heilmann, lic. scient., Bergmannsvej 49, Thurø

Før, under og efter folketingsvalget i juni har landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer (L&F) haft travlt med at hævde, at dansk landbrug hører blandt de fremmeste i EU og resten af verden i at mindske sit klimaaftryk. Det er således også hovedbudskabet fra formand for L&F, Martin Merrilds (MM) erhvervsklumme i avisen Danmark søndag den 28. juli: ”Landbruget er klar til en seriøs klimaindsats”.

Ian Heilmann, Thurø

Atter en gang fremhæves argumentet: ”Der kommer intet godt ud af at reducere landbrugsproduktionen i Danmark og flytte den til andre lande. Det vil øge verdens samlede udledning.”

Men påstanden er forkert, og bliver ikke mere rigtig af at blive fremført nærmest i det uendelige.

Når MM henviser til internationale studier, drejer det sig om en artikel af hollandske forskere fra 2011, som kun giver Danmark førerposition i klimaeffektivitet blandt EU-landene i produktionen af komælk. Hvad angår svinekødsproduktion, viser samme studie, at Danmark blot ligger tæt på EU-gennemsnittet. I et senere studie af italienske forskere, som inkluderer en mere omfattende livscyklusanalyse, rykker Danmarks svineproduktion ned på en lidet glorværdig 16. plads blandt EU-landene.

Flere og flere forbrugere siger nej tak til alt det kød, så flyt gerne produktionen ud af landet.

Hvis Martin Merrild mener det alvorligt med sin overskrift om, at landbruget er klar til en seriøs klimaindsats, skulle MM snarest sætte sig i spidsen for, at den enorme danske svineproduktion blev flyttet til lande, som kan gøre det bedre end i Danmark. Han kan være sikker på opbakning og medvind fra de grønne organisationer. Men skal der overhovedet produceres så mange svin?

Danske svineproducenter er slet ikke så klimadygtige, som Landbrug & Fødevarer forsøger at bilde politikerne ind. Danske svin ligger på det jævne, sådan cirka på gennemsnittet i EU.

MM fremhæver i sin klumme udfordringen med at producere mad nok til den stigende befolkning på jorden, et anliggende som vist alle deler med MM. Men der er brug for et sandt paradigmeskift. Skal alle munde mættes, samtidig med at vi skal gøre vores yderste for at bremse den accelererende nedslidning af klodens naturlige økosystemer og dens biodiversitet, er det bydende nødvendigt, at vi drastisk reducerer forbruget af kød og tilsvarende skruer op for plantebaseret føde.

Det er nærmest skandaløst og på ingen måder bæredygtigt, at halvdelen af Danmarks areal er beslaglagt til dyrkning af dyrefoder (udover oversøiske arealer til sojaproduktion). Det er denne kæmpeelefant midt i stuen, som L&F hårdnakket nægter at anerkende eksistensen af.

DOKUMENTATION: Her foreslår formanden for Landbrug & Fødevarer, kyllingeproducent Martin Merrild, at fødevareproduktionen flyttes til de lande, der producerer med det mindste klimaaftryk. Det betyder, at svineproduktionen og slagtekyllingeproduktionen skal flyttes ud af Danmark.

One Comment

  1. Pingback: Hvem tjekker faktatjekkerne? | Gylle.dk

Skriv en kommentar