Fødevaredata giver falsk sikkerhed

zink_pate_svinelever

Et glas rødvin og en god paté – af svinelever. Men hvad med tungmetallet zink? Foto: Karolines køkken.

Her i landet og i andre EU-lande fodres smågrisene med store mængder zink, der kan ophobes i grisenes lever. Derfor er en portugisisk undersøgelse, der har set på sikkerheden for de mennesker, der spiser levere fra smågrise, interessant.Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, 3. august 2016 i Frederiksborg Amtsavis.

Søren Wium bredformat

Biolog Søren Wium-Andersen er forfatter til denne artikel.

Undersøgelsen viste, at smågrise kan indeholde op til 720 mg zink pr. kilo rå lever. Et alarmerende højt tal og det beskrives af forfatterne som muligt farligt for mennesker. Er der også i Danmark et stærkt forhøjet indhold af zink i svinelever?

Et opslag i Fødevaredata, Danmarks officielle oplysninger om vore fødevarers næringsindhold, viser, at der er 68 mg zink pr. kilo rå svinelever. Så vi skulle kunne ånde lettet op. Desværre er oplysningerne i Fødevaredata totalt forældede. Databankens oplysninger om indholdet af zink i svinelever er indsamlet i 1972-82! Flere år før landbruget begyndte at anvende zink som vækstfremmer! Hermed undgår svineindustrien, der alene sidste år anvendte knap 1300 tons zink i forbindelse med svineproduktionen, at der bliver lagt data ud, der viser, om produkter fra danske svin indeholder for meget zink.

Forbrugerne er således helt overladt til heldet, når de køber produkter fra et erhverv, der ikke ønsker offentlighed om selv en slap offentlig kontrol. Usikkerheden gælder ikke kun svinelever, men også for fx hvedekerner, hvor oplysninger i Fødevaredata er mere end 30 år gamle, selv om det vides, at stigende mængder af zink i jorden resulterer i kerner med et forhøjet zinkindhold. Tænk på det næste gang du spiser fuldkornsbrød. For det kan være, at netop dine korn blev dyrket på de over 200.000 hektar jord, der har et bekymrende højt indhold af zink tilført med svinegylle.

Zink_hvede Hillerød DSCN3482 (2)

Oplysninger om indholdet af zink i hvede i Fødevarestyrelsens og DTUs Fødevaredata stammer fra før 1984! Oplysninger er mindst 32 år gamle. Så sidste salgsdato er for længst overskredet.

Zink er giftigt i høje koncentrationer

Fødevarestyrelsen har ved en kontrol af zink i smågrise foder fundet et eksempel på, at der er anvendt op til 67 gange mere zink i foderet end tilladt! Det vil resultere i et forhøjet indhold af zink ikke blot i svinenes lever, men også i kornet på de marker, hvor svinegyllen hældes ud. Men på trods heraf vil Fødevarestyrelsen ikke oplyse, hvor eller hvor mange grise, der er fodret med det zinkforurenede foder. Hvorfor tilbageholder Fødevarestyrelsen sin viden om grove lovovertrædelser? Det bør ikke ske i et demokrati.

Fødevarestyrelsens anvendelse af forældede oplysninger i Fødevaredata kan ikke fortsætte. Den offentlige kontrol skal beskytte forbrugerne og ikke svineindustrien. Forbrugernes sikkerhed må gå forud for erhvervets gentagne ønsker om en højere indtægt.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.