Den danske bestand af engpibere har også udvist tilbagegang siden midten af 1980’erne. Arten er desuden forsvundet fra mange indlandslokaliteter i Midt- og Østjylland. Foto: geograph.org.uk.

Dusinvis af arter er faldet i antal, for nogles vedkommende med så meget som to tredjedele, fordi insekterne, de lever af, er forsvundet

Franske forskere udtaler, at fuglebestandene i det franske landskab er gået tilbage med en tredjedel over det sidste halvandet årti.

Dusinvis af arter er faldet i antal, for nogles vedkommende med så meget som to tredjedele, udtalte forskerne på baggrund af to studier – et nationalt for hele Frankrig og et andet, der dækker en stor landbrugsregion i den centrale del af landet. Det skriver The Guardian, den 20. marts 2018.

Biolog Benoit Fontaine.

”Situationen er katastrofal”, siger Benoit Fontaine, biolog ved Frankrigs nationale naturhistoriske museum og medforfatter til et af studierne.

”Vores landskab i færd med at blive en decideret ørken,” skriver han i en meddelelse, der blev offentliggjort af CNRS, det franske nationale center for videnskabelig forskning, som også bidrog til konklusionerne.

Tornsangeren, hortulanen, sanglærken og andre engang allestedsnærværende arter er alle faldet i antal med mindst en tredjedel, ifølge en detaljeret årlig census der blev påbegyndt i starten af århundredet.

En trækfugl som engpiberen er faldet med næsten 70 procent.

Hortulanen er en af de hårdest ramte fugle i det tomme franske landbrugsland. Foto: Pierre Dalous – Eget arbejde, CC BY-SA 3.0.

Museet beskrev tempoet og omfanget af udslettelsen som ”et niveau, der nærmer sig en økologisk katastrofe.”

Forskerne mener, at den primære synder er den intensive brug af sprøjtegifte på store områder af monokulturafgrøder, særligt hvede og majs.

Problemet er ikke, at fugle bliver forgiftet, men at de insekter, de er afhængige af som føde, er forsvundet.

Biolog Vincent Bretagnolle.

”Der er næsten ingen insekter tilbage, det er det største problem,” sagde Vincent Bretagnolle, der r økolog hos CNRS ved Centret for Biologiske Studier i Chize.

Han påpegede, at ny forskning har afdækket lignende tendenser på tværs af Europa, og det vurderes, at antallet af flyvende insekter er faldet med 80 procent, og fuglebestandene er faldet med mere end 400 millioner individer på 30 år.

På trods af en regeringsplan om at halvere pesticidforbruget inden 2020, så er salget i Frankrig steget stødt, og i 2014 var man ifølge EU-tal nået op på mere end 75.000 tons aktiv ingrediens.

”Det virkelig alarmerende er, at alle fuglene i et landbrugsområde er faldet i tal med samme hastighed, selv ”generalist” fugle, der også trives i andre områder såsom skovområder,” sagde Bretagnolle.

”Det viser, at den overordnede kvalitet af landbrugets økosystem forværres.”

De endeløse majsmarker, der sprøjtes mod insekter, har omskabt det frodige franske landskab til en gold ørken uden fugls føde. Foto: By Graylight – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1169159.

Tal fra det nationale studium, som baserer sig på et netværk af hundredvis af frivillige ornitologer, indikerer, at tilbagegangen tog fart i 2016 og 2017.

Årsager til faldet i fuglebestandene rækker ud over udtømningen af deres primære fødekilde, sagde forskerne.

Indskrænkede skovområder, fraværet af den engang normale praksis med at lade marker ligge brak samt især hurtigt voksende udvidelser af monoafgrøder har alle spillet en rolle.

”Hvis situationen stadig kan nå at vendes, må alle aktørerne i landbrugssektoren samarbejde om at ændre praksis,” sagde Benoit Fontaine.

Oversættelse og bearbejdning: Addie Hansen.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.