Frie Bønder til regeringen: Round Up skal også forbydes i foderkorn og raps

Svinefoder må gerne sprøjtes med Roundup, ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Regeringen vil forbyde brugen af Round Up før høst i konsumafgrøder som brødhvede, maltbyg, grynhavre og brødrug. Det skal ske ved en ændring af bekendtgørelse for bekæmpelsesmidler, men det vækker kun betinget glæde hos landsforeningen Frie Bønder – Levende Land.

– Det er en billig omgang for regeringen, siger foreningens næstformand, agrarøkonom Henrik Kuske Schou i en pressemeddelelse 7. marts 2018.

Slut med tvangsmodning af korn til menneskeføde, men stadig OK med giftrester i foder til husdyr.

Allerede i 2016 kom der en brancheaftale i stand om forbud mod glyphosat (Round Up) før høst i konsumkorn mellem landbruget og grovvarebranchen. Den kom til at gælde fra høst 2017. Så det er nemt og bekvemt for regeringen at ophøje virkeligheden til lovændring i en bekendtgørelse. Måske også fordi man trænger til at vise lidt handlekraft på miljøområdet efter balladen omkring Landbrugspakken og vandplanerne.

I Frie Bønder – Levende Land undrer vi os over, at forbuddet ikke også omfatter foderkorn og raps, siger næstformanden. Især når der i flere udenlandske forsøg er påvist en sammenhæng mellem brug af glyphosat før høst både i foderkorn og importeret foder som sojaskrå, og så reproduktionsproblemer hos blandt andet søer, og diarré hos smågrise og fjerkræ, siger Schou, som ikke mener, at husdyrene skal fungere som ”rensningsanlæg” for rester af bekæmpelsesmidler.

Der pågår pt. en undersøgelse hos Institut for Husdyrvidenskab, hvor man med 10 mio. kroner i støtte fra Velux-fonden og Villum-fonden analyserer, om rester af glyphosat i foderet påvirker dyrs sundhed. Resultaterne foreligger dog først i 2020.

Agrarøkonom Henrik Kuske Schou, Frie Bønder.

– Men hvorfor skal der forskes i noget, når det er så åbenlyst forkert at sprøjte i en næsten moden afgrøde, siger Schou, og tilføjer, at hvis regeringen vælger at beskytte forbrugeren med et forbud, hvorfor skal vores husdyr så ikke beskyttes? Det behøver man vel ikke vente på forskningsresultater for at kunne beslutte.

– Glyphosat bruges også i stor udstrækning til at tvangsmodne raps, og jeg er overbevist om at det sagtens kunne genfindes i rapskager som blandt andet fodres i stort omfang til malkekvæg og svin, siger Schou.

Frie Bønder – Levende Land anbefaler stærkt regeringen, at ændringen i bekendtgørelsen også kommer til at omfatte foderkorn og raps.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.