MRSA_sagensHelte
MRSA-sagens hovedpersoner: (fra højre) journalist Nils Mulvad, advokat Tyge Trier og journalist Kjeld Hansen.

Den 22. maj faldt der dom i sagen, hvor to journalister er anklaget for at give oplysninger om MRSA udbrud i 12 navngivne besætninger. Oplysninger, der har givet offentligheden kendskab til udbredelsen af svine-MRSA-bakterier – fra den danske svineproduktion til befolkningen. Begge anklagede fik en dom på 5 dagbøder á 500,- kr. samt pligt til at betale sagens omkostninger.

Det skriver Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land i en pressemeddelelse 28. maj og fortsætter:

– Men denne dom er uretfærdig, og i stedet for at gøre noget ved problemet, går man efter budbringeren, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard fra Dybvad.  – Vi mener, dokumentationen var nødvendig, fordi myndighederne på daværende tidspunkt hemmeligholdt udbredelsen af svine-MRSA – en artikel uden dokumentation ville således ikke være troværdig, siger formanden. – I stedet burde dansk landbrug være taknemmelig for, at der er nogen, der oplyser om de alvorlige problemer med spredningen af resistente bakterier.

Axelborg
Den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer modtog allerede i 2012 de lister over MRSA-smittefarlige svinefabrikker, som pressen hidtil er blevet nægtet adgang til. Daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) var den ansvarlige, der traf beslutningen.

Allerede i 2012 modtog Landbrug & Fødevarer lister over inficerede besætninger fra Fødevareministeriet, men man gemte dem bare af vejen. Derimod  forlangte Frie Bønder en screening af samtlige svinebesætninger for at få kendskab til omfanget og udbredelsen  af MRSA CC398 (svine-MRSA). Hensynet til medarbejdernes sundhed vejer tungt, men også fordi i det skaber utryghed blandt mange svineproducenter ved indkøb af avlsdyr eller smågrise, hvis MRSA-status ikke kendes og oplyses. Som forholdene er I dag, er det næsten ikke muligt at opbygge en smittefri besætning.

– Men der er ikke sket andet end at skiftende ministre på fødevare- og sundhedsområdet konstant nedtoner og fortier om udbredelsen af MRSA, siger formanden. Senest da det kom frem, at Sundhedsstyrelsen havde hemmeligholdt oplysninger om fire dødsfald, der skyldtes MRSA CC398.

– Det er bestemt ikke i den danske svineproduktions interesse med al den hemmeligholdelse, siger formanden, og henviser til den begyndende boykot af dansk svinekød i Sverige.

– Og jeg frygter, det kun er begyndelsen, siger formanden og rejser spørgsmålet  om kinesernes reaktioner, hvis de havde fået hele sandheden at vide, da man for nylig indgik en større handelsaftale bla. på svinekød.

Foreningen forlanger, at alle facts om MRSA CC398 lægges på bordet.

– Flere løgne og fortielser skader alle ordentlige mennesker i dansk landbrug, slutter formanden.

Yderligere oplysninger

Formand Hans Jørgen Nygaard, tlf. 98864509/24410745

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.