Frie Bønder: Hemmeligholdelse af MRSA-smitte skader dansk svineproduktion

MRSA_sagensHelte

MRSA-sagens hovedpersoner: (fra højre) journalist Nils Mulvad, advokat Tyge Trier og journalist Kjeld Hansen.

Den 22. maj faldt der dom i sagen, hvor to journalister er anklaget for at give oplysninger om MRSA udbrud i 12 navngivne besætninger. Oplysninger, der har givet offentligheden kendskab til udbredelsen af svine-MRSA-bakterier – fra den danske svineproduktion til befolkningen. Begge anklagede fik en dom på 5 dagbøder á 500,- kr. samt pligt til at betale sagens omkostninger.

Det skriver Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land i en pressemeddelelse 28. maj og fortsætter:

– Men denne dom er uretfærdig, og i stedet for at gøre noget ved problemet, går man efter budbringeren, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard fra Dybvad.  – Vi mener, dokumentationen var nødvendig, fordi myndighederne på daværende tidspunkt hemmeligholdt udbredelsen af svine-MRSA – en artikel uden dokumentation ville således ikke være troværdig, siger formanden. – I stedet burde dansk landbrug være taknemmelig for, at der er nogen, der oplyser om de alvorlige problemer med spredningen af resistente bakterier.

Axelborg

Den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer modtog allerede i 2012 de lister over MRSA-smittefarlige svinefabrikker, som pressen hidtil er blevet nægtet adgang til. Daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) var den ansvarlige, der traf beslutningen.

Allerede i 2012 modtog Landbrug & Fødevarer lister over inficerede besætninger fra Fødevareministeriet, men man gemte dem bare af vejen. Derimod  forlangte Frie Bønder en screening af samtlige svinebesætninger for at få kendskab til omfanget og udbredelsen  af MRSA CC398 (svine-MRSA). Hensynet til medarbejdernes sundhed vejer tungt, men også fordi i det skaber utryghed blandt mange svineproducenter ved indkøb af avlsdyr eller smågrise, hvis MRSA-status ikke kendes og oplyses. Som forholdene er I dag, er det næsten ikke muligt at opbygge en smittefri besætning.

– Men der er ikke sket andet end at skiftende ministre på fødevare- og sundhedsområdet konstant nedtoner og fortier om udbredelsen af MRSA, siger formanden. Senest da det kom frem, at Sundhedsstyrelsen havde hemmeligholdt oplysninger om fire dødsfald, der skyldtes MRSA CC398.

– Det er bestemt ikke i den danske svineproduktions interesse med al den hemmeligholdelse, siger formanden, og henviser til den begyndende boykot af dansk svinekød i Sverige.

– Og jeg frygter, det kun er begyndelsen, siger formanden og rejser spørgsmålet  om kinesernes reaktioner, hvis de havde fået hele sandheden at vide, da man for nylig indgik en større handelsaftale bla. på svinekød.

Foreningen forlanger, at alle facts om MRSA CC398 lægges på bordet.

– Flere løgne og fortielser skader alle ordentlige mennesker i dansk landbrug, slutter formanden.

Yderligere oplysninger

Formand Hans Jørgen Nygaard, tlf. 98864509/24410745

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.