Den populære naturformidler Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum administrerer en facebook-side, hvor han selv og andre konsekvent tilsviner debattører, som ikke deler deres holdninger. Pressefoto fra Naturhistorisk Museum

Bare du husker at sige ”privatperson”, kan du opføre dig som en gadedreng, mener Danmarks Naturfredningsforening, og på Naturhistorisk Museum kalder de tonen for ”frisk”, når debattører svines til 

FRA VORES EGEN VERDEN – Tonen i naturdebatten på de sociale medier er forværret voldsomt i de senere år. Groft nedladende sprogbrug, ærekrænkende beskyldninger og direkte injurierende påstande fyger omkring, uden at de ansvarlige administratorer griber ind. De verbale overfaldsmænd fylkes især på to facebook-sider, der handler om biodiversitet og rewilding, og aktørerne er ofte højtuddannede akademikere.

Ian Heilmann, Thurø

Redaktionen og dens tilknyttede artikelforfattere har gentagne gange været udsat for sådanne verbale overfald, men vi har undladt at sige fra indtil for nylig. Da en sober debatartikel om rewilding-begrebet blev udsat for denne gemene adfærd, valgte vi imidlertid at klage over de impliceredes adfærd. Læs her, hvad der kom ud af det…

Manipulation og vrøvl

I sommeren 2020 skrev Ian Heilmann en længere kritisk artikel om rewilding-begrebet i Danmark. Heilmann er velkendt for faste læsere af gylle.dk som forfatter til stribevis af indsigtsfulde naturartikler, men han er også medlem af bestyrelsen i DN-Svendborg og i ”Fynskredsen” af Dansk Botanisk Forening. Han har været medlem af DN gennem snart 40 år, og aktiv som DN-formand i Christiansfeld-lokalkomité i 1980´erne, som medlem af bestyrelsen i Skagen-lokalkomité 1992 -2015, og siden 2015 i bestyrelsen af DN-Svendborg.

Her kan du læse den artikel, som det hele drejer sig om:

Skal vi genskabe Jurassic Park i Vestjylland?

Heilmanns artikel om rewilding i Danmark blev udsat for en kommentar fra et medlem af DN’s hovedbestyrelse ved navn Rune Engelbreth Larsen. Han blev først medlem af DN i 2008, hvorefter han lod sig vælge til Repræsentantskabet i 2014 og til Hovedbestyrelsen i 2015.

På det sociale facebook-medie biodiversitet.dk kastede Larsen sig over både gylle.dk og Ian Heilmann med denne svada:

”Kjeld Hansens Gylle er næsten lige så troværdig som Bæredygtigt Landbrug. Manipulation og vrøvl er det bedste, der er at sige om denne ‘artikel’ af en organist, der kloger sig på elgene i Lille Vildmose. Så meget desto mere bizart er det at opleve, at Naturstyrelsens eget medlem af Dyreetisk Råd, Jes Aagaard, fuldkommen ukritisk promoverer artiklen. Jeg er rystet.”

Ian Heilmann fandt denne verbale skidtspand for ”stærkt nedladende og ærekrænkende”. Han besluttede sig for at klage over Larsens opførsel til præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Hvem er den 53-årige Rune Engelbreth Larsen? Han var i 1996 medstifter af tidsskriftet Faklen, der var stærkt inspireret af den danske satanist og horrorforfatter Erwin Neutzsky-Wulff. Han var i 2000 medstifter af Minoritetspartiet og formand for partiet 2000-2005, og dernæst initiativtager til netværket ”Danmarks Løver – Frihedsbevægelsen mod assimilation og diskrimination” samt Modstandsradioen Danmarks Løver i 2010. Ifølge hans eget CV har han aldrig haft fast arbejde, og han har aldrig erhvervet et kørekort, hvilket han ofte selv gør opmærksom på i interviews, f.eks. senest i Weekendavisen. Alligevel har han formået at besøge mange naturområder over hele Danmark, men med venlige mennesker bag rattet. Han har udgivet en stribe bøger, dog alle sammen på eget forlag. Med stor retorisk skarphed irettesætter Larsen ofte andre, herunder fagbiologer naturorganisationer og ansatte i de offentlige naturstyrelser, hvis de ytrer afvigende meninger i forhold til hans budskaber. Foto: © Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-3.0

Præsidenten er enig, men…

I klagen af 28. juni gjorde Heilmann gældende, at ”Rune E. L. sidder i toppen af DN – og i denne egenskab burde forventes at udvise en passende kodeks, når han udtaler sig eller skriver – også som privatperson.” Han begrundede desuden klagen med disse ord: ”Min tekst handler ikke om elgene i Lille Vildmose, men Rune E. forholder sig slet ikke til, hvad jeg har at sige. Det er topmål af arrogance – og de samlede verbale udfald bevirker jo uvilkårligt, at man taber lysten til at bruge sin demokratiske ret til at deltage i naturdebatten.”

Heilmann måtte vente i to måneder på svar, og det kom først 30. august og efter en rykker.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Præsidenten gav udtryk for enighed med klagen. Maria Reumert Gjerding skrev indledningsvis: ”Jeg er enig med dig i, at alle skal have ret til at ytre sig, og at den tone der finder vej til diverse facebook-grupper er langt over stregen og på ingen måde befordrende for den gode samtale og diskussion. I vores forening skal der være god plads til debat, og til at vores medlemmer og aktive kan have forskellige synspunkter.”

Men meget mere kunne præsidenten ikke gøre. Tilsyneladende er det et ret udbredt fænomen, at personer med tillidshverv i DN udtaler sig illoyalt eller anvender en grov tone i debatten. Maria Reumert Gjerding skrev nemlig også denne uddybning:

”Som præsident kan jeg ikke bestemme, hvordan HB medlemmer eller andre skal ytre sig i den offentlige debat, så længe de udtaler sig som privatpersoner. Jeg har i løbet af de seneste måneder måtte pointere overfor flere, der besidder tillidshverv i DN, at de har en forpligtelse til at udtale sig loyalt i overensstemmelse med DNs politikker, hvis de udtaler sig om naturpolitiske sager som repræsentanter for DN. Hvis man ønsker at udtale sig i strid med DNs politikker må man gøre det som privatperson. Runes indlæg på facebook står for hans egen regning. Dog vil jeg selvsagt benytte lejligheden til at opfordre til, at også han holder den gode tone.”

Læs hele korrespondancen DN-klagen og svaret

Frisk tone men ikke ondsindet

Rune Engelbreth Larsens verbale overfald fandt som nævnt sted på facebook-siden biodiversitet.dk, der drives af Naturhistorisk Museums naturvejleder Morten D.D. Hansen. Han er ifølge museet ”en af landets mest kendte naturformidlere. I mange år har han underholdt avislæsere, tv-seere og radiolyttere med sine begejstrede fortællinger fra naturen.”

Men den folkekære naturven har også en mørk side, som han hyppigt udfolder på siden biodiversitet.dk, som han alene administrerer. Ikke bare tillader han verbale overfald som Rune Larsens, men han deltager også selv med stærkt nedladende og arrogante bemærkninger. Ian Heilmanns rewilding-artikel fik denne karakteristik med på vejen af Morten D.D. Hansen:

”Manglende faglighed, ren blablajegsynes og håbløs landboromantik. Indlægget er allerede glemt.”

Direktøren for Naturhistorisk Museum i Aarhus, Bo Skaarup, finder tonen i debatten på facebook-siden biodiversitet.dk for helt i orden. Foto: Naturhistorisk Museum

Her ytres ingen faglig kritik eller konkret dokumentation for fejl eller mangler – blot denne bedrevidende nedgøring af forfatterens tekst.

Redaktionen valgte at klage til direktør Bo Skaarup, der er Hansens chef på Naturhistorisk Museum. I klagen fremførte vi følgende:

”Gennem nogle år har museumsinspektør Morten D.D. Hansen administreret en facebookblog med titlen biodiversitet.dk, både i sin arbejdstid og i øvrigt døgnet rundt, hvilket fremgår af tidskoderne på hans utallige opslag.

Bloggen var oprindelig tænkt som et diskussionsforum for fagligt interesserede, men den har udartet sig til et ondsindet smædeskrift (se vedhæftede uddrag), hvor udvalgte personer får lov at tilsvine, håne og nedgøre navngivne personer, uden at disse får en chance for at forsvare sig, endsige tage til genmæle. Morten D.D. Hansen undlader konsekvent at gribe ind over for selv de mest infame indlæg som f.eks. påstande om psykisk ustabilitet og andet af samme skuffe.

Morten D.D. Hansen er personligt ansvarlig for de mange beskidte indlæg, da han personligt administrerer og overvåger alle indlæg. Hansen forbryder sig imidlertid mod enhver form for anstændighed og fairness i den offentlige debat, da personer, der ikke er enige i Hansens paroler og faglige påstande, bliver blokeret fra at forsvare sig. Dette er helt uhørt i et officielt facebook-forum.

Den konsekvente tilsvining er alvorlig for dem, der hånes og latterliggøres, men også for Naturhistorisk Museums renomme, da Morten D.D. Hansen i en bredere offentlighed står som museets ansigt udadtil. Jeg skal stærkt opfordre ledelsen af museet til at klargøre et sæt anstændige spilleregler for de af museets ansatte, der styrer den offentlige debat på facebook, herunder helt specifikt museumsinspektør Morten D.D. Hansen.”

Det kom der intet ud af.

Vicedirektør Henrik Sell, Naturhistorisk Museum. Foto: Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum valgte at bakke op bag Hansens opførsel. Direktør Bo Skaarup overlod det dog til sin vicedirektør Henrik Sell at besvare klagen. Det skete 4. juli, hvor Sell skrev bl.a.:

”Desuden har jeg set de indlæg du refererer til og andre af bl.a. Morten D.D Hansens indlæg igennem og vurderer ikke, at der er tale om verbale overfald eller lignende. Tonen kan være frisk men ikke ondsindet. Jeg oplever derimod, at biodiversitet.dk har et meget højt fagligt niveau med bl.a. indlæg fra en række af landets førende eksperter inden for biodiversitet. Jeg ser derfor ikke anledning til at gå videre med klagen og betragter hermed sagen som afsluttet.”

Læs hele korrespondancen Klagen over Morten D.D. Hansen og svar på MortenDD_klage

Redaktionen har valgt at offentliggøre denne interne sag i håbet om at kunne påvirke tonen fremadrettet på de sociale medier. Vi vil gerne opfordre alle til at indprente sig det faktum, at et opslag på en facebook-side er det samme som en ytring i det offentlige rum, og at man derfor bør kunne stå ved sine ord i fuldt dagslys. Desuden vil vi gerne minde om den gode regel, at jo mere uenig du er i en persons synspunkter, desto pænere bør du skrive til vedkommen.

Fortæl os gerne i kommentarfeltet, hvordan du ser på denne problematik – men husk nu den gode tone.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Holger Øster Mortensen

  Her i hvert fald en, der er godt træt af Morten DDs buldrende facon. Lytter ikke længere til den spradebasse

 2. Thorkild Ellerbæk

  Det er et problem at Larsen og (mortenDD)Hansen føler sig kaldet til at være de eneste, som har forstand på biodiversitet. Deres forskellige ideer er ikke altid lige velbgerundede og det er en smule skræmmende, at folkene på Århus Universitet så entydigt lader stå til og som det fremgår her lægger navn og ry til de to’s ind imellem ret bizarre meninger og påstande. Morten DD er jo manden, som på TV gør naturoplevelse til en konkurrence om at finde så mange sjældne og sjove (!) på tid… Ak ja.
  Skal lige nævne at jeg har haft Morten boende i mit nabolag, da han var en ung og entusiastisk biolog, som på sine morgenture med barnevognen kunne falde i svime over en fugl og flok frøer i vores mosehuller… Det virkede meget ægte – den gang.

 3. “Verbale overfaldsmænd” “Verbale skidtspand”. Har stor respekt for dit arbejde, men hvad angår arrogance og bedrevidenhed er du nok den sidste, der skal udtale sig. Meget bedre at forholde sig til kontekst. Jo, mange af deres ytringer er lidt friskfyrsagtige, men de har altså fat i den lange ende, hvad angår biodiversitet og kæmper dagligt mod uvidenhed og forstokkede holdninger.

 4. Poul Erik Hansen

  Jeg har selv fulgt biodiversitet på facebook et års tid, men er nu stoppet netop på grund af den uforsonelige tone. Jeg har aldrig selv skrevet indlæg i facebook gruppen, men jeg har set hvordan andre med afvigende synspunkter fra bl.a. Morten D.D. Hansens er blevet svinet til og deres kommentarer hurtigt bortcensureret.
  Folk som kender den eneste SANDHED uden nuancer og som er hurtigere med skældsord end med argumenter undgår jeg, hvad enten det gælder religion, biodiversitet , klima osv.

 5. Jeg forstår ikke, hvorfor der i et indlæg som kritiserer personlige angreb på nettet, skrives følgende:

  “Ifølge hans eget CV har han aldrig haft fast arbejde, og han har aldrig erhvervet et kørekort, hvilket han ofte selv gør opmærksom på i interviews, f.eks. senest i Weekendavisen. Alligevel har han formået at besøge mange naturområder over hele Danmark, men med venlige mennesker bag rattet.”

  Dette er da om noget et personligt angreb. Hvad har Larsens cv og kørekort-status med denne debat at gøre?

  Er ellers glad for at læse artikler fra gylle.dk.

  • De fremhævede oplysninger stammer fra Larsen selv, og som skrevet fremhæver han dem ofte i interviews. De bidrager til at karakterisere ham som person. Derfor er de medtaget i en tekst, der sigter mod at give læseren et indtryk af Larsen og hans aktiviteter. Det er kendsgerninger, oplyst af ham selv, og kan derfor næppe kaldes “personlige angreb”.

   • Mikkel Pedersen

    “Biodiversitet er et ondsindet smædeskrift..”??

    Hvad er Gylle.dk så…helvedes 7. ring?

 6. Pia Sørensen

  Ufatteligt at det er voksne mennesker, der er tale om, de er jo uden for pædagogisk rækkevidde!
  Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro det var et par bitre trolls, der ikke havde andet at lave end at svine hinanden og folk de ikke er enige til!

 7. Bent Østergaard Olsen

  Tak til Kjeld Hansen for den gode artikel. Begejstring kan ende i fanatisme og totalitarisme. Det er et skidt sted at ende!

 8. Elsebeth Rasmussen

  Jeg har helt droppet “debatten” eller hvad man vil kalde det, der foregår i de fora du henviser til. Netop p.g.a. Den grimme tone. Det giver overhovedet ingen mening at debattere på den måde. Jeg forstår overhovedet ikke at organisationer og virksomheder tillader at deres folk opfører sig på den måde, heller ikke som privatpersoner.
  En jeg kender, havde havde sit 2. Klasses barn og hans klasse med til foredrag på naturhistorisk museum, hvor de 2 kendte foredragsholdere underholdt de måbende børn, med historier om hvordan de “moonede” ud af bilruderne på vej til foredraget. Så at barren ligesom sat.

 9. Jørn Chemnitz

  Jeg har selv forladt gruppen for et par måneder siden netop fordi tonen ofte var generelt nedladende overfor både enkeltpersoner, faggrupper og myndigheder. som naturvejleder er det ellers et vigtigt forum omkring formidling af biodiversitet, men jeg har bare ikke lyst til at være en del af en debatform, som den, der udspiller sig i gruppen. Det skal lige understreges, jeg har ikke selv følt mig ramt eller været udsat for mudderkastning, men tonen er desværre hård og ikke særligt hjertelig, så uden mig.

 10. Poul Evald Hansen

  Ja, det trækker op til krig. Og jeg er enig i kritikken af Morten DD. Hansen og hans meningsfæller. Men vi bør selv holde en ordentlig tone og ikke synke ned på deres niveau. Jeg er selv aktiv i DN (kontaktperson til DNs biodiversitetsnetværk og lokalformand i Albertslund) og desuden administrator for biodiversitetsnetværk.dk, hvor vi passende kan diskutere nogle af de aspekter, der vedrører DN. Biodiversitetsnetværk.dk er også et elektronisk forum for DNs biodiversitetsnetværks aktiviteter, Vi prøver at holde et ordentligt niveau, og har et ønske om mere at være Weekendavisen og Information end Ekstrabladet, BT og Biodiversitet.dk.

  I øvrigt er jeg også smidt ud af gruppen biodiversitet.dk og personligt blokeret af Morten DD. Hansen, efter at jeg gik hårdt til ham omkring hans skamrosning af en Kattegatsbro, som han mente, ikke havde negative konsekvenser for naturen på Røsnæs og Samsø.

  Tak til Gylle.dk for at bringe disse ting op.

 11. holmskjold

  Morten DD er nok specialist i insekter, men ikke i kommunikation. Der er for meget narcissistisk infantilitet, og er som Poul Evald Hansen blevet smidt ud af.gruppen biodiversitet.dk. Hvilket ikke kommer bag på mig. Det er netop kendetegnende narcissisten, at denne ikke tåler at blive kritiseret….

  Jeg har set udsendelserne med bonderøven og de vilde haver, der evner at flytte hegnspæle, og set Morten DD optræde som eksperten, som det væsentlige. Og det klovneri flytter ingen hegnspæle.på den lange bane….

  Han er ensformig trættende at høre på….

 12. Lotte Haubroe

  Jeg mener ikke, “tonen” i debatten er det mest skræmmende i den hel- og halvoffentlige debat med folk som Morten DD Hansen, Rune Engelbrecht Larsen og nogle af de forskere, der kalder sig eksperter i biodiversitet. Det rigtigt uhyggelige i deres promovering af sig selv og en snuptagsløsning på problemerne med naturforarmelse og udryddelse af arter er den fundamentalistiske tilgang, hvor øvrige samfundshensyn, viden og videnskab om andre emner som for eksempel store og små dyr og etik. Oveni vises der en gennemført mangel på respekt for andres holdninger og meninger og en lige så gennemført og utrolig mangel på nysgerrighed efter at lære mere om de emner, andre ved besked om.
  Ind til jeg blev blokeret fra biodiversitet.dk havde et par debatter med Morten D.D.. En handlede om, om agern er giftige for heste… (Det er de!) og om der verden over er videnskabelig forskning på universiteter i disse dyr (!!) Jeg tror nok, hans afvisning af begge dele går ud på, at mener, det er naturligt at heste dør af forgiftninger og sult, og at det kun er på grund af lovgivningen, at exmoorponyerne og gallowaykvæget (?) i Molslaboratoriet, hvor han er leder, ikke også gør det.
  Jeg har mange gange i biodiversitet.dk fået svar vedr. dyrevelfærd, der gik ud på, at jeg ikke er kvalificeret til at deltage i debatten, fordi jeg holder hest og derfor pr. definition er dyremishandler. Jeg er hverken såret eller vred men mener, det ikke kan være kvalificerede mennesker, som udtaler sig om indsatser for dansk natur.

 13. Anna Lønne Sørensen

  Jeg har selv undret mig over nogle faglærtes måde at debattere på, herunder på ‘biodiversitet’. Udtrykket topmålt arrogance dækker virkelig fint her, jeg kunne ikke være mere enig. ;o)

 14. Pingback: Dogmatiske rewilding-tilhængere skaber stor splid mellem naturbrugere | Gylle.dk

 15. Pingback: Breaking News! To facebookkrigere røg ud af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening | Gylle.dk

 16. Poul Yding

  Det er et stort problem på diskussionsfora, at visse folk ikke tåler modsigelser, og at de udtrykker sig på en u-opdragen og øretæveindbydende måde. Med tiden husker man de værste brushoveder og springer automatisk deres indlæg over – men, hvor bliver der spildt megen tid! Godt at der omsider bliver ryddet lidt op.
  Hvor længe det så hjælper er et andet spørgsmål.

 17. Opgav biodiversiet.dk efter at morten DD og Ejrnæs gentagende gange referede til mig som ” blondine dum” ” utroligt at de lader dens slags få en universitesgrad” og ” hysteriske hestepige”. Velkommen til 1800tallet..

 18. Lotte Haubroe

  Forhåbentlig har du, Sara, lavet skærmdump af disse konversationer. For rent faktisk fungerer Ejrnæs og også Hansen som regeringens rådgivere i naturspørgsmål. Det borger ikke for rådgivningens kvalitet, at de bruger den slags argumenter – efter min mening. Det er de to herrer, der er noget galt med, ikke dig! Send gerne eksemplerne til mig – jeg er blokeret på fb af Morten DD og kan ikke længere se godbidderne, mvh Lotte Haubroe

 19. Knud Erik Hansen

  Hej Kjeld

  Du skriver “De to nyvalgte vurderes som traditionelle DN-talsmænd med ”solide og forudsigelige holdninger”, idet de næppe rummer hverken løssluppen kreativitet eller politiske visioner.”

  Jeg er en af de nyvalgte. Hvad i mit virke får dig til at skive det.

  Knud Eriik

  • Hej Knud Erik, – det er ikke noget, jeg siger, men en karakteristik fra en af vores kilder. Venlig hilsen Kjeld Hansen

   • Knud Erik Hansen

    Men Kjeld du viderebringer vurderingen fra en anonym kilde, dermed kommer du til at stå som den ansvarlige for vurderingen – og derfor er det relevant at spørge dig efter hvorfor du vurderer at kildens beskrivelse er dækkende.

    Jeg synes ikke det du laver her er ok journalistik.

 20. Kjeld Hansen

  Hej Knud Erik – du poster dine kommentarer under den forkerte artikel. Vi anvender kun anonyme kilder, hvis identitet vi kender, men som ikke ønsker at stå frem af frygt for verbale overfald og lignende usaglig forfølgelse. Vi finder det må være et væsentligt problem for DN, at debattonen er blevet så skarp i de senere år, at man hellere tier end taler til referat. Vi må håbe, at du og Leo kan bidrage til at ændre denne stemning. Uanset hvad du synes er OK journalistik, så er anvendelsen af anonyme kilder en accepteret fremgangsmåde, når omstændighederne gør det nødvendigt, og igen – vi kender selvfølgelig deres identitet og stoler defor på deres vurderinger. Vh Kjeld Hansen, redaktør

  • Knud Erik Hansen

   Hej Kjeld. Jeg synes du dækker dig ind med blot nye ord – om nødvendighed og frygt for forfølgelse m.m. Det er stadig i min optik ikke ok og specielt ikke når det er et citat, der bruges til at nedgøre andre. Jeg synes det vil være noget andet hvis det handlede om en konkret sag, der skulle belyses.

   Beklager at have lagt min kommentar til en forkert artikel. Jeg syntes jeg blot kørte ned fra teksten og til kommentarfeltet.

   Knud Erik

 21. Pingback: Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Nu får Danmark et biodiversitetsråd | Gylle.dk

 22. Torben Stæhr

  Rune Engelbreth Larsen´s CV er overraskende for mig, men måske også forklarende. Nu er der, for mig, især to rewildingaktivister, som på tvivlsomt grundlag fører sig frem i naturdebatten. Den anden er lektor Hans Henrik Bruun fra KU.
  Pinligt for Danmarks Naturfredningsforening og pinligt for KU.
  Værst er det dog, at det er synd for naturen.

  PS.: Jeg kender Ian Heilmann som et veluddannet og seriøst menneske, hvis naturkendskab langt overgår det almene niveau.

 23. Jeg har lige hørt et foredrag af Morten D.D og var langt fra imponeret. Hans formidling af viden, blev overdøvet af hans primitiv ordforråd, nedladende kommentarer og arrogante facon. Han fremstod mere dum, sjofel og uengageret end vidende.
  Han tabte fuldstændig sit publikum i sin selvfede facon og ænsede ikke den foragt og afstand han skabte med sit sprog.

 24. Pingback: ”Ulvekobbel”, ”gyllesump” og ”holocaust for heste” er ord som kendetegner NNP-debatten | Gylle.dk

Skriv en kommentar