Agroproducent Asger Christensen er MEP for Venstre, men optræder helt utilsløret som lobbyist for de danske agroproducenter overfor EU. Pressefoto

Af biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød

Asger Christensen, medlem af EU-Parlamentet for venstre, undlader ikke at rose sig selv for den metanstrategi, som han har arbejdet for og fået vedtaget med et meget stort flertal i EU. Se indlægget i  Frederiksborg Amts Avis 2.08.2021 med titlen: >>Landmænd klimakampens frontsoldater<<. Det er en strategi, der ved hjælp af ny teknologi skal sikre, at metanudslippet reduceres. Herved kan landbrugets ambitiøse klimamål måske nås på sigt. Det kan muligvis opnås ved at ændre sammensætningen af dyrenes foder. Resultaterne skal opnås med EU støtte til en metanstrategi. Er Asger Christensen ikke klar over, at den type forskning allerede støttes af EU, fx i projektet Methlab i Irland?

Biolog Søren Wium-Andersen

 

Ville det ikke have været mere relevant, om Asger Christensen havde forklaret de danske vælgere det uholdbare i, at regeringen har støttet udbygningen af svineindustrien med nye såkaldte miljøstalde, uden at man samtidigt pålægger landbruget at nedrive de stalde, som ikke er miljøvenlige. Det forhold har allerede nu ført til, at svineholdet er øget ganske betragteligt med et øget udslip af klimagasser som resultat, stik i mod regeringens og landbrugets løfter om et reduceret udslip af klimagasser.

 

Så mens Asger Christensen således fortsætter jagten på ”fuglene på taget” i form af ny teknologi, så øger landbrugets frontsoldater – støttet af den siddende regeringen – stille og roligt udslippet af klimagasser fra landbruget. Det er uholdbart og kritisabelt. Det hænger slet ikke sammen med, at Danmark skal reducere sin udledning af kvælstof til havmiljøet ganske betydeligt inden 2027. Hvorfor søger landbruget ikke at leve op til den forpligtelse, når regeringen samtidigt pumper millioner af kroner ud til landbruget oven i midlerne fra EU?

Læs Asger Christensens indlæg.

Svinebaroner scorer kæmpetilskud, mens naturen udsultes

Bannerfoto: Danske svin forkæles med tilskud i uhørt grad. Foto: Søren Wium-Andersen

One Comment

  1. Jan Stampe Nielsen

    Ja, når man hører den såkaldte klimaministers store egoistiske selvros om hvor langt Danmark er klimakampen, om ikke andet så på papiret, er der jo ikke noget at sige til, at Asger Christensen fisker i rørt vande med henblik på endnu større tilskud til det “liberale” erhverv, som ikke formår at tjene egne penge.
    Og regeringen – jo, der er snart valg, og det vigtigste synes til stadighed at blive genvalgt. Partiprogrammerne kan man jo altid omdele på Højbro Plads.

Skriv en kommentar