Fuglede roder atter rundt i faktaboksen

Fuglede

Gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen har betydelige vanskeligheder med at anerkende virkelighedens faktuelle forhold. Her optræder han på DR2 i en debat om dansk landbrugs elendighed.

Formanden for protestlandbruget i den private forening ”Bæredygtigt Landbrug” jonglerer igen og igen sine såkaldte ”fakta” om elendigheden i dansk landbrug, til trods for at han igen og igen bliver sat på plads. I Politiken 22. juli 2016 tilbageviste lektor Alex Dubgaard fra IFRØ en række af de mere fantasifulde påfund fra Fugledes side (se nedenfor), men det har ikke dæmpet gårdejerens fakta-fortællinger.

FuglsFøde

Her bringer vi den seneste ordveksling i Politiken mellem Fuglede og Dubgaard.

Statistik og landbrug

Flemming Fuglede Jørgensen, formand, Bæredygtigt Landbrug, skriver 30.7:

Lektor Alex Dubgaard, IFRO, ser (22.07.) ikke virkeligheden bag salgstal for korn. Den animalske produktion i Danmark er i frit fald. Derfor eksporteres mere korn. Tidligere var det kvalitetskorn til høje priser. Nu er dansk korn prismæssigt i bund. Dansk korn til brød må nu iblandes udenlandsk korn. I 2014 var mængderne af dansk og udenlandsk korn stort set ens. Inden gødningsrestriktionerne blev der udelukkende benyttet dansk korn. Da lå den gennemsnitlige proteinprocent i hvede på 12-14. Sidste år var den 9,3. Hvis det er prisindeks 100, vil hvede på 13 pct. have prisindeks 140. En betydelig forskel.

I dag benyttes andre kilder til protein end blot soja, bl.a. solsikke og raps. Det mindsker behovet for import af soja. Kun en lille del af dansk maltbyg lever op til kvalitetskravet. Det medfører prisfald. Ved proteinprocent 9 begynder prisreduktioner – ved 8,5 pct. fratrækkes 15 kr. pr. 100 kg. Mindre afregnes som foderkorn, med en større prisreduktion. Tallene stammer fra et grovvareselskab, der kæmper for at sælge dansk korn. Det er det arbejde, der afspejler sig i Dubgaards statistiktal. Men han har ikke set på priserne.

 

Her kommer så Dubgaards svar:

Dubgaard

Lektor Alex Dubgaard, IFRØ.

Fuglede misser fakta

Alex Dubgaard, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRØ), KU, skriver 6.8:

Formand for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) påstår i et læserbrev i Politiken 30.07, at dansk korn er prismæssigt i bund på eksportmarkederne, mens det tidligere blev eksporteret til høje priser. Udenrigshandelsstatistikken viser, at prisforholdet mellem eksporteret og importeret korn varierer fra år til år, men der har ikke været nogen tendens til nedgang i prisen på eksporteret korn i forhold til prisen på importeret korn. Der er altså ikke noget, som tyder på relativt faldende priser på dansk korn til eksport.

FFJ hævder endvidere, at der eksporteres mere korn, fordi den animalske produktion i Danmark er i frit fald. Denne påstand er i direkte modstrid med virkeligheden. Danmarks Statistiks mængdeindeks for den samlede animalske produktion viser en stigning gennem de seneste år. Det er især mælkeproduktionen, der er vokset, men der har også været en mindre stigning i den samlede svineproduktion.

Endelig påstår FFJ, at behovet for importeret sojaprotein er mindsket som følge af øget brug af andre proteinkilder i form af solsikke og raps. Også her mangler der et faktatjek. Danmarks Statistiks opgørelser viser, at forbruget af protein i raps- solsikke- og andre oliekager er faldet med 9 pct. siden 2010.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.