Fuglede sat på plads af Vestre Landsret, men fortsætter brokkeriet

“Vi fortsætter kampen for at blive reguleret fagligt og juridisk korrekt,” siger protestlandmændenes formand, Flemming Fuglede Jørgensen, der ikke giver en døjt for landsrettens afgørelse.

Landbruget afvist i landsretten: ”Århundredets retssag” taber pusten.

Sådan beskriver Altinget.dk 19. september 2018 det markante nederlag til Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer, som de to private lobbyorganisationer led ved Vestre Landsret samme dag.

Landbrugets opgør med vandplanerne led et alvorligt knæk, da Vestre Landsret afgjorde, at retten ikke vil sende landbrugets retssag mod vandplanerne til EU-domstolen. Et klart tilbageslag for sagen, som i landbrugskredse bliver kaldt ”århundredets retssag.”

Den radikale Ida Auken udtrykte skuffelse over, at Landbrug & Fødevarer prøver at konkurrere med protestlandmændene.

Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, nægter dog at strække våben.

”Nu skal vi have nærlæst dommen. Men jeg kan garantere så meget, at vi fortsætter kampen for at blive reguleret fagligt og juridisk korrekt – for disse omstridte vandområdeplaner er en katastrofe for dansk landbrug,” lyder det i en pressemeddelelse.

”Som jeg læser papirerne, mener landsretten, at fordi man har valgt at bringe alle vandområder tilbage til den miljøstatus, de havde i år 1900, er man fra myndighedernes side lykkelig fri for at vurdere de økonomiske konsekvenser af planerne. Hvorimod sådanne beregninger havde været påkrævet, hvis man havde besluttet sig for en billigere mellemvej. Det giver ingen mening – og derfor er vi sammen med det øvrige landbrug nu nødt til at vurdere, hvordan vi kan reagere på det her,” siger protestlandmændenes direktør Hans Aarestrup i samme pressemeddelelse.

MF Simon Kollerup (S)er skuffet over landbrugets krigserklæring mod samfundet.

Opgør med vandplaner
Til jul er det to år siden Bæredygtigt Landbrug stævnede staten for vandplanerne. Senere er Landbrug & Fødevarer blevet aktiv støtte af sagsanlægget som såkaldt biintervenient sammen med Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. Det massive opbud af lobbyorganisationer har dog ikke gjort indtryk på landsretten.

Langt fra alle bifalder dog, at ’århundredets retssag’ – som den kaldes i landbrugskredse – skal afgøre de danske vandplaners lovlighed. Den radikale Ida Auken ærgrede sig over, at Landbrug & Fødevarer »slår ind på den vej, Bæredygtigt Landbrug har valgt« ved at tilslutte sig BD’s sagsanlæg, og Socialdemokratiets Simon Kollerup var ligeledes skuffet over den ’krigeriske’ tilgang.

Påstanden fra landbruget er, at det faglige fundament bag vandplanerne ikke er solidt nok, og at staten ikke har foretaget de nødvendige vurderinger af konsekvenserne for landbruget. Målet har været at få sagen rejst ved EU-Domstolen, men det har Vestre Landsret nu afvist.

Hans Aarestrup har tidligere sagt til Altinget, at sagen handler om at få sløjfet de nuværende vandplaner, der skal sikre bedre vandmiljø.

”Når vi gør det her, så er det, fordi vi mener, at vandplanerne er helt i hegnet. Og at det ødelægger dansk landbrug til ingen verdens nytte,” sagde Hans Aarestrup i et længere interview om sagen i juni i år på Altinget.dk.

Stævningen blev fremsendt af BL’s advokat Hans Sønderby Christensen til retten i Hjørring for knap to år siden, og den blev begrundet med, at det faglige fundament bag planerne ifølge landbruget er mangelfuldt, og at usikkerhed og fejlslutninger præger planernes tilblivelse. Sønderby Christensen er også manden bag den opsigtsvækkende stævning fra godsejer Johan Koed-Jørgensen mod Odder Kommune i sagen om misligholdelse af naturforholdene på Aakær Gods i kommunen, en rolle som han dog har måtte opgive efter få måneders indsats.

Landbrug & Fødevarer har ikke udtalt sig om nederlaget.

Læs hele interviewet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.