Nyvang_JulemarkedAndelslandsbyen Nyvang ved Holbæk  indbyder til det traditionsrige julemarked 23., 24., 27., 28., 30. november og 1. december kl. 10-16.

Julen går ind i Andelslandsbyen Nyvang i morgen, hvor landsbyen byder gæster inden for til et julemarked.

»Opvarmede telte bugner af hjemmelavet husflid og håndværk, der faldbydes til rimelige priser. Og der serveres lækkert julebag til tonerne fra dejlige juleorkestre. Så ankommer den gamle julemand til den store juletræsfest, hvor børnene danser om træet og glædes over de godteposer, der venter dem,« skriver Andelslandsbyen i sin pressemeddelelse 22/11.

I forsamlingshuset har man opstillet de nymodens mekaniske nisser og i kirken samles godtfolk til julekoncert og gudstjeneste.

I 1992 åbnede Andelslandsbyen Nyvang. Ved 10-års jubilæet i 2002 var Andelslandsbyen vokset til flere gange den oprindelige størrelse.

Ud over mejeri, smedje og husmandsbrug, som var de første bygninger, der blev opført, er der kommet Brugsforening, Zonestation, Brevindlevering, Radioforretning, Slagterbutik, Kirke med menighedshus, Forsamlingshus og Bagerbutik, en stor samling af hestekøretøjer samt mange udstillinger, både permanente og skiftende.

Andelslandsbyen er under stadig opbygning. Nyvang er ikke et museum i gammeldags forstand, men et kulturhistorisk museum, der er levendegjort. Den besøgende kan både se, høre, lugte og smage sig frem. Der foregår nemlig daglig relevante aktiviteter i langt de fleste af Andelslandsbyens bygninger.

Disse aktiviteter indbyder ofte gæster til at komme frem med egne erfaringer og kendskab til andelsperiodens forhold og mennesker, og det er netop en del af ideen.

Andelslandsbyen Nyvang drives af nogle få ansatte og mange frivillige. Vi modtager offentlige midler til hjælp til den daglige drift, mens penge til nyanlæg skaffes fra forskellige sponsorer og fonde.

Sådan finder man vej til Nyvang.

Comments are closed.