Foto: Kal Visuals/Unsplash

Mens den globale optimisme for 2023 er faldet, så rummer verden stadig på trods af alt i gennemsnit mere håb end det modsatte. Ifølge de seneste data fra Ipsos udtaler et globalt gennemsnit på 65 procent af de adspurgte, at de føler sig optimistiske og tror, at 2023 bliver bedre end 2022. Men som vores diagram viser, er det et fald på 12 procentpoint fra sidste år og den laveste score, der er registreret siden Ipsos begyndte at køre undersøgelsen

Det skriver Anna Fleck, 20. december 2022, for statista.com.

Selvfølgelig skjuler et globalt gennemsnit, som er et enkelt tal, forskellene mellem landene. For eksempel, når man ser på en international opdeling, så har Brasilien en relativt høj andel af mennesker, der føler sig positive over for det kommende år. Ud af de 32 adspurgte lande kommer de i top, hvor 85 procent af de adspurgte føler sig mere optimistiske omkring 2023 end 2022. Dette tal er steget en smule fra sidste år, hvor 82 procent af de adspurgte sagde, at de følte sig optimistiske ved at se fremad.

I den modsatte ende af spektret står Japan. Landet har kun 36 procent af de adspurgte, der føler sig mere positive over for næste år, hvilket er et fald på 18 procentpoint fra året før. Denne udvikling understøttes af en lignende undersøgelse foretaget tidligere i år af Nippon, som på samme måde fandt ud af, at respondenterne, især den yngre generation, ikke følte meget håb om, at deres land snart ville få det bedre, delvist på grund af at landet var gået ind i en æra med vigende befolkningstal og lav økonomisk vækst.

Storbritannien har en mere lige opdeling. Hvor i alt 87 procent af briterne anså 2022 for at være et særligt dårligt år for landet, sagde over 80 procent af de adspurgte også, at det er sandsynligt, at priserne vil stige hurtigere end folks indkomst til næste år, og at inflationen vil være højere i 2023 end 2022, og at renten vil vokse yderligere.

Redaktionen tilføjer:

Ganske anderledes ser det ud herhjemme. ”Historisk lavt årsgennemsnit for forbrugertilliden” skriver Danmarks Statistik om forbrugerforventninger 20. december 2022. Forbrugertilliden for december måned ligger på minus 28,9 og er dermed steget en smule siden november, hvor den lå på minus 30,4. Året 2022 slutter hermed med et årsgennemsnit på minus 22,2, hvilket er det absolut laveste årsgennemsnit i statistikkens historie. Til sammenligning sluttede finanskriseårene 2008 og 2009 med årsgennemsnit på henholdsvis minus 7,7 og minus 5,0. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Bannerfoto: D Jonez/Unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

 1. Steen Ole Rasmussen

  Opinionsundersøgelser omkring forbrugertillid og global optimisme!

  Telefonen ringer, og det lyder i røret:

  -“Jamen, goddag, vi ringer på vegne af Dansk industri, Regeringen, den samlede danske fagbevægelse, alle vore pædagogiske institutioner, finansindustrien, bønderne, pensionisterne, de ufødte og hele molevitten.”

  -“Vi har fået en opgave her på Gallup, som går ud på at skabe opbakning omkring den store forkromede fortælling om UDVIKLINGEN! Vi håber selvfølgelig, at du forstår, at det er meget vigtigt, at du deltager i vores undersøgelse, og svarer rigtigt, dvs. du skal ikke forsøge på spørge ind til eller at differentiere noget som helst i de få konkrete spørgsmål og præmisserne for gyldigheden af dem, inden du svarer. Derfor indleder vi med en række spørgsmål, der har til formål at reducere alle de funktioner i dit indre univers, der har at gøre med kvalificeringen af din oplevelse af dig selv og din omverden som det enestående, individuelt og eksistentielt engagerede væsen, du desværre har mulighed for fortsat at være, og som du helt sikkert var ved fødslen”. Vi skal have fat i sandheden, den objektive sandhed, intet andet end sandheden om dig som gennemsnitsmenneske, den der sjove fisk, som vi lever af at opdrætte og sætte fri, så vi har noget ordentligt at forholde os til, i stedet for livet og alt det der tilfældige pjat, som var der i forvejen”.

  – “Hvad er 2 + 2”?
  – “Hvad spiser Steward til morgenmad”?
  – “Er der et vindue i dit rum”?
  – “Hvad har du i hånden”?
  -“Tror du på sandheden”?
  -“Forstår du, at vi ha gennemskuet dig, og at du lige så godt kan overgive dig, og komme med det rigtige svar uden modstand”!

  “Godt så, så er vi der”!

  Første spørgsmål:
  “Har du en fremtid”?
  “Har livet en fremtid”?
  “Afhænger fremtiden af den UDVIKLING, som Dansk industri, Regeringen, den samlede danske fagbevægelse, alle vore pædagogiske institutioner, finansindustrien, bønderne går ind for”?
  “Er du klar over, at det er samfundsundergravende virksomhed, ikke at tro på UDVIKLINGEN”!

  Vi er godt klar over, at dit svar på trods af alt, hvad du er oppe imod, kunne indikere, at du indeholder en sær form for optimisme, der handler om at evolutionen og livet på trods af udviklingen er udtryk for noget større, end det vi måler på. Men det dur simpelt hen ikke i den her sammenhæng.

  Tak for dit bidrag, og kan du så have en fortsat rigtig dejlig dag. Husk og spis din svinekam med taknemmelighed, du fik den jo for sølle 20 kroner pr. kg. i Rema, takket være UDVIKLINGEN!

Skriv en kommentar