Foto: Mathieu Stern/Unsplash

Verdens rigeste ene procent er ansvarlige for en anslået andel på 47 procent af den globale CO2-udledning. Det er resultatet af en nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Sustainability, som fokuserede på, hvordan afhjælpning af fattigdom på verdensplan ville påvirke CO2-emissioner. Som vores diagram viser, udgør forskellen mellem de fattigste og rigeste mennesker ikke kun deres andele af emissionerne.

Det skriver Florian Zandt den 23. februar 2022 for statista.com.

I gennemsnit producerer en person, der er registreret under den lavere indkomstgruppe på 50 procent, kun omkring et ton CO2 om året sammenlignet med omkring 48 tons CO2 pr. indbygger fra den rigeste procent. Selvfølgelig er resultaterne forskellige afhængig af regionen. I Europa, for eksempel, havde de nederste 50 procent en højere estimeret andel af de samlede udslip end de øverste ti procent, mens den øverste en procent i Afrika syd for Sahara udledte større CO2-udslip end de nederste 50 procent.

Mens bekæmpelse af fattigdom rundt om i verden ville kræve en koordineret indsats og logistiske udfordringer, ville dens virkninger på den globale opvarmning være minimal ifølge undersøgelsen. At løfte mere end en milliard mennesker over fattigdomsgrænsen som FN’s mål #1 for bæredygtig udvikling ville kun hæve det estimerede globale CO2-output med ca. to procent, selvom det kan betyde en fordobling af CO2-udslip i lav- til lavere mellemindkomstlande i Afrika syd for Sahara.

Bannerfoto: Forbrug. Foto: Freestocks/Unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Helge Smith

    Hej, Kjeld Hansen.
    Jeg har skrevet en artikel med overskriften “DET ER IKKE SVÆRT AT FJERNE AL VERDENS CO2-UDLEDNING.” som omhandler emner der slet ikke diskuteres her i landet.
    Den er på godt 8.000 anslag og derfor for lang til avisernes gængse læserformater. I første omgang prøvede jeg med Politiken, men de afviste den med den begrundelse, at de prioriterede andre emner højere. Nu prøver jeg Information. Hvis de heller ikke vil have den, har jeg ikke rigtig nogen idéer. Har du evt. et forslag?

Skriv en kommentar