I store dele af Danmark er foråret synonymt med gyllestanken. Nu skal det undersøges, hvor sundhedsskadeligt det er at leve som nabo til en husdyrfabrik. Foto: Finn Birkholm-Clausen

Det er en tragisk kendsgerning, at dampene fra gylle kan være livsfarlige. Hvert år sker der alvorlige ulykker, hyppigt med dødsfald, når ansatte i landbruget uforvarende kommer til at indånde gyllegas. Derimod er det først nu, at miljømyndighederne tager initiativ til at undersøge, hvilke sundhedsskadelige påvirkninger der strømmer ud fra de store husdyrfabrikker og rammer naboerne.

Efter henvendelser fra et folketingsmedlem på baggrund af dokumentaren ”Nabo til en svinefarm” fra miljøorganisationen Greenpeace besluttede Miljøminister Lea Wermelin allerede i oktober 2019, at Danmark bør undersøge sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrfabrikker. Den direkte anledning var en hollandsk undersøgelse, som påviste sammenhæng mellem store svinefabrikker og forhøjet sundhedsrisiko hos de omkringboende naboer. Den hollandske regering har på den baggrund besluttet at lukke en række uheldigt placerede svinefabrikker permanent af hensyn til naboernes sundhed.

I et svar til folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL) skrev Lea Wermelin den 16. oktober 2019:

”Jeg er optaget af, at almindelige danskere har en sund og sikker hverdag, uanset om de bor i byen eller på landet. Derfor tager vi den hollandske rapport meget alvorligt. Der er behov for at få undersøgt, om rapporten giver anledning til, at vi i Danmark bør revurdere sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrbrug.”

Sundhedsstyrelsen anbefaler større undersøgelse

Greenpeace fremlagde efterfølgende tolv andre internationale undersøgelser, der omhandler samme emne, og som ministeren skriftligt den 20. november 2019 bekræftede overfor Greenpeace, at hun ville bede sundhedsmyndighederne forholde sig til. Dette skete dog ikke.

I første omgang forholdt Sundhedsstyrelsen sig kun til den hollandske undersøgelse og anbefalede på den baggrund Miljø- og Fødevareministeriet at få foretaget en samlet gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af helbredseffekter af luftforurening fra husdyrbrug med henblik på at afdække, om der findes behov for en risikovurdering.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er indstillet på at undersøge gyllens sundhedsskadelige virkninger. Pressefoto

I et nyt svar til folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL) den 14. april 2020 skriver Lea Wermelin:

”Miljø- og Fødevareministeriet har taget dette forslag til efterretning, da det vurderes at være formålstjenligt, at alle undersøgelserne indgår i en samlet gennemgang som foreslået. Det er besluttet at sætte en sådan undersøgelse i gang i foråret 2020, og Miljø- og Fødevareministeriet vil sikre, at de studier, der har været fremsendt af Greenpeace, vil indgå i denne undersøgelse.”

Den hollandske undersøgelse

De hollandske forskere analyserede et befolkningsbaseret tværsnit af 12.117 hollandske borgere, der selv havde rapporteret åndedrætssymptomer. For 2494 personer var data om lungefunktion til rådighed. De årlige gennemsnit af koncentrationer af luftbårne partikler og endotoksin på bopælen blev vurderet ved spredningsmodellering og landbrugsregression modellering. Endotoksin er potentielt giftige komponenter, som findes i sygdomsfremkaldende organismer som f.eks bakterier.

Resultaterne viste, at sundhedstilstanden hos de undersøgte borgere var generelt stærkere forbundet med eksponering for husdyrbrug, der udsender endotoksin. Konklusionen på undersøgelsen lyder:

”Eksponering for husdyrbrug, der udsender partikler, er forbundet med luftvejseffekter og atopisk sensibilisering hos ikke-landbrugsnaboer. Resultaterne antyder, at endotoksin er en potentielt plausibel sygdomsfremkaldende agent, og at ikke-infektiøse aspekter af mikrobielle udslip fra husdyrbrug er vigtige med respekt for folkesundheden.”

Ekstremt farlig – for landmanden

Selvom både husdyrindustrien, politikere og miljømyndigheder hidtil at negligeret de sundhedsmæssige konsekvenser for landbefolkningen ved at leve som naboer til de stadig større svinefabrikker, som har man derimod altid vidst og anerkendt, at gylle generelt udgør en af de store risici i landbruget.

Hvert år sker der ulykker, og ofte er de meget alvorlige. Ulykkerne sker typisk, når man indånder den svovlbrinte, som gyllen danner, når det sættes i bevægelse. Fænomenet, der også kaldes gyllegas, skriver landbrugets private videncenter SEGES på sin hjemmeside.

– Gyllegas er ekstremt farlig. Ved høj koncentration skal der kun ganske få indåndinger til før luftvejene lammes, og man dør umiddelbart efter. Man får ingen advarsler, hverken i form af lugt eller visuelt om, at der er fare på færde. Derfor er det meget vigtigt med fokus på sikkerheden, når man arbejder med gylle, siger arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino, SEGES.

Visited 57 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Rene´ Dahl

  Kom så i hak Christiansborg.

 2. jytte sørensen

  i 5 år boede jeg nær ved en stor svinefarm. Min have blev fyldt med brændenælder, mit trappegelænder blev grønt af alger, jeg udviklede astma. Det har jeg siden spekuleret på. jeg har aldrig røget. Er flyttet derfra men en ung mand købte nabohuset. Han har astma, som var borte medens han boede 5 år i Grønland.
  da han flyttede til huset ved siden af mit blussede hans astma op igen. Det undrer jeg mig meget over.
  nu bor jeg 5 km fra en anden svinefarm, min sandjord er fyldt med brændenælder, listerne på min bil er grønne( plejer at være sorte) vindskederne på huset er også grønne, selvom jeg har malet dem sorte. Jeg har stadig astma. Mon ikke gyllestanken er farlig?

 3. Pingback: Kræver svinestop indtil sundhedstrussel er afklaret | Gylle.dk

Skriv en kommentar