Randzone_janskriver
Påstanden om randzonelovens ugyldighed er falsk propaganda fra den tidligere direktør for protestlandmændene. Foto: Jan Skriver.

I overraskende enighed lægger NaturErhvervsstyrelsens enhedschef og chefjuristen hos protestlandmændenes bevægelse klart afstand til bevægelsens tidligere direktør Vagn Lundsteen.

Den kontroversielle agronom har gentagne gange påstået, at randzoneloven er dømt ugyldig ved retten i Holstebro. Det er ikke korrekt, fastslår enhedsschef Vibeke Højbjerg fra FødevareErhverv, og chefjurist Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug, ønsker ikke at modsige enhedschefen.

Ligeledes har Vagn Lundsteen påstået, at reglerne for gødningskontrol i Danmark er i modstrid med EU-nitratdirektivet. Dette er heller ikke sandt, fastslår Enhedschef Vibeke Højbjerg. Chefjurist Nikolaj Schulz siger, at man fører en sag mod staten om dette spørgsmål, men da den ikke er afsluttet, kan man ikke udtale sig.

Skrappe påstande

Senest har ex-direktør Lundsteen fremsat sine vidtløftige påstande om myndighedernes ulovligheder i Jyllands-Posten 8. august 2015, hvor han bl.a. skriver:

“Regler og love skal overholdes, og overskridelser skal straffes. Det er den almindelige holdning blandt borgere i retsstaten Danmark. Folk, der kører for stærkt, snyder i skat eller begår anden former for kriminalitet, skal selvfølgelig straffes efter dansk lov. Men det er ikke det, som de mange hundrede mennesker, der er ansat i det nye ministerium, kontrollerer.

De kontrollerer stadig randzoner, selv om loven er blevet underkendt af retten som værende ugyldig, og som den nuværende regering er i færd med at afskaffe. De kontrollerer gødningsregnskaber på baggrund af regler, som er i strid med EU’s nitratdirektiv, og som regeringen har lovet at ændre.”

VibekeHøjbjerg
Enhedschef Vibeke Højbjerg tilbageviser klart Vagn Lundsteens urigtige påstande.

I et svar 18. august 2015 sætter enhedschef Vibeke Højbjerg fra FødevareErhvervsstyrelsen de falske påstande på plads. Højbjerg skriver bl.a.:

“Ud over kontrollen i forhold til landbrugsstøtten er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til at kontrollere, at landmænd lever op til gældende dansk lovgivning. Her er det sådan, at randzoneloven fortsat gælder. Det slog Retten i Holstebro bl.a. fast i maj i den første straffesag mod to landmænd. Hvis randzonerne afskaffes, vil vi naturligvis ikke længere kontrollere, at de overholdes. Men så længe de gælder, er vi forpligtede til at kontrollere efter disse regler.

Det samme gælder de danske gødskningsregler, som Vagn Lundsteen anfører er dømt ude i forhold til EU’s nitratdirektiv. Det er imidlertid ikke korrekt, og selvom der verserer en sag mod Miljø- og Fødevareministeriet, er vi fortsat forpligtede til at kontrollere, at gødskningen foregår korrekt.”

NicolajSchulz
Chefjurist Nicolaj Schulz fra protestbevægelsen.

BL: Loven er ikke kendt ugyldig

I en mailkorrespondance 20. august 2015 med Bæredygtigt Landbrug (BL) indrømmer chefjurist Nikolaj Schulz, at der ikke er belæg for de grove beskyldninger om ulovligheder. Schulz svarer bl.a.:

“Er BL enige i, at randzoneloven er kendt ugyldig ved en retslig afgørelse?
Bojer-sagen, hvor der blev afsagt dom i maj ved Holstebro byret viser helt tydeligt, at randzoneloven ikke kan håndhæves. Det er dog en straffesag, og ikke et sagsanlæg ift. randzonelovens gyldighed. (…)

Er BL enige i, at de danske gødningsregler er erkendt i strid med nitratdirektivet?
De danske gødningsregler er efter vores vurdering i strid med nitratdirektivet. Vi fører en sag mod staten vedrørende dette spørgsmål. Denne sag er ikke afsluttet.”

JakobTilma
Kommunikationsdirektør Jakob Tilma afviser enhver formel forbindelse til Vagn Lundsteen.

Vigtig faglig kapacitet

Agrarøkonom Vagn Lundsteen fratrådte stillingen som direktør for Bæredygtigt Landbrug i juni 2014 efter afleveringen af et katastrofalt regnskab med millionunderskud. Ved fratrædelsen hed det sig, at han fortsat ville være “tilknyttet organisationen”. Bevægelsens formand fastslog ved fratrædelsen, at ”Vagn Lundsteen er fortsat den vigtigste faglige kapacitet i foreningen og vil fortsat være en vigtig del af organisationen. Vi kan ikke undvære hans gennemslagskraft på Christiansborg både i tale og på skrift.”

Hvilken relation Lundsteen aktuelt har til protestbevægelsen er dog uklart, men han underskriver sig konsekvent som “fhv. direktør for Bæredygtigt Landbrug”. Bevægelsens kommunikationsdirektør Jakob Tilma fastslår imidlertid i mailkorrespondancen med gylle.dk, at “Vagn Lundsteen ikke længere (er) direktør eller ansat i Bæredygtigt Landbrug, og han udtaler sig derfor på egne vegne.”

BERIGTIGELSE!

På given foranledning bringer vi denne rettelse: Vagn Lundsteen er ikke agronom, som vi oprindeligt titulerede ham, men kun agrarøkonom. Agronom er en faglig universitetsuddannelse på højt niveau, hvorimod agrarøkonom er en mellemteknikeruddannelse, der kan tages på flere landbrugsskoler.

Comments are closed.