svartingedal
En regulær motorsavsmassakre på fredet skov politianmeldes på Bornholm.

Bornholms Regionskommune politianmelder lodsejer, der har fældet en betydelig del af skoven i et nyligt fredet areal i Svartingedalen. I fredningsbestemmelserne fra 2013 står: “Skoven skal have et vedvarende skovdække, altovervejende med hjemmehørende træer og buske. Foryngelsen af skoven skal ske ved selvforyngelse, og skovdrift skal ske ved plukhugst. Gamle udgåede træer og stubbe må ikke fjernes”.

Det er DN Bornholm, der har anmeldt sagen til kommunen og bedt om at skovningen blev stoppet øjeblikkeligt, og kommunen har så efterfølgende valgt at politianmelde lodsejeren. Han fik i øvrigt 127.000 kr. i fredningserstatning.

annesofie
DN-formand Anne Sofie Poulsen.

Anna Sofie Poulsen, der er formand for DN Bornholm mener, at der måske kunne have været formildende omstændigheder, hvis der havde været tale om en meget gammel fredning med uklare bestemmelser, eller at der havde været ejerskifte. Men her er der tale om samme personkreds, som var med i fredningsforløbet, og som har fået erstatning. Derfor synes afdelingen, at det er meget groft.

Fredningen blev endeligt afgjort i oktober 2013, hvor de to ejere modtog 320.900 kr. i fredningserstatning.Den politianmeldte ejer, direktør Georg Ulrik Baunkjær, modtog 127.400 kr. for at lade skoven stå.

Læs hele fredningskendelsen her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.