070801_bertel_haarderI modsæt-ning til hvad nogle måske tror, er det ikke morsomt at have en straffelovs-sigtelse hængende over hovedet dag ud og dag ind. Heller ikke for en journalist. Også i vore kredse trives bigotteri og fisefornemme fornemmelser, så politisager er ikke ligefrem noget adelsmærke, uanset hvor uskyldig man monne være.

Hverken redaktør Nils Mulvad eller undertegnede fandt det morsomt, da en vred embedslæge i Ribe – på vegne af Sundhedsstyrelsen – meldte os til politiet i oktober 2010. Han mente, vi havde overtrådt straffelovens § 152 D, fordi vi havde offentliggjort 11 navne og adresser på MRSA-inficerede svinefabrikker, og han forlangte, at politiet tog affære.

Som borger må man kunne forvente, at myndigheder og folkevalgte træder meget varsomt, når de bruger deres magt til at kræve navngivne borgere tiltalt for overtrædelser af straffeloven. Jeg har derfor spurgt Bertel Haarder (V), der var sundhedsminister i oktober 2010, hvilke overvejelser man havde gjort sig, før ministeriet skred til den drastiske politianmeldelse.

I en kortfattet mail (12.02.2013) benægter Haarder at have været vidende om, endsige godkendt anmeldelsen. Som en forklaring tilføjer han: “Sundhedsstyrelsen havde en ret uafhængig stilling i forhold til ministeriet.”

I en opfølgende mail gjorde jeg opmærksom på, at Datatilsynet havde været alarmeret, computere beslaglagt hos embedslægen og flere ansatte indkaldt til politiafhøring. Da jeg med henvisning til disse omstændigheder bad den fhv. minister bekræfte, at han aldrig havde sanktioneret disse skridt eller været orienteret om dem, slog han bak.

Med endnu en kortfattet mail (27.02.2013) afbrød han korrespondancen: “Spørg de i ministeriet, som sad med sagen. De kan bedre huske det. Jeg erindrer intet”.

Jeg har dog ikke forsøgt at interviewe “de i ministeriet, som sad med sagen”. Det ville være noget aparte, at skulle bede embedsmænd oplyse, hvad en tidligere minister kan huske om en politianmeldelse. Især da det ville være de samme embedsmænd,  som i sin tid foretog anmeldelsen. Åbenbart bag om ryggen på minister Bertel Haarder.

 

Comments are closed.