Risikoen for at blive smittet med den antibiotika-resistente MRSA-CC398-bakterie er størst, hvis man bor i eller flytter til Jylland. Det viser en samkøring af data fra Statens Serum Institut og Danmarks Statistik, som Ingeniøren.dk har offentliggjort 30. juni 2014.

Samtlige jyske kommuner – bortset fra Læsø, Samsø og Fanø – har haft patienter med smitte af svine-MRSA, som bakterien også kaldes. Den stammer fra svinefabrikker, hvor der anvendes store mængder antibiotika.

Sønderborg kommune er den hårdest ramte. I årene 2012 og 2013 indrapporterede kommunens læger og øvrige sundhedsvæsen 69 patienter med svine-MRSA til Statens Serum Institut. Sammenholdt med det totale antal MRSA-tilfælde på 135 fra samme periode var svine-MRSA ansvarlig for 51 procent af patienterne i kommunen.

Lokale politikere og turistchefer i de hårdest ramme svineMRSA-kommuner melder hus forbi. Enten tror de ikke på tallene fra Statens Serum Institutm eller også har man allerede taget alle nødvendige forholdsregler mod epidemien.

jan_rytkjaer_callesen_o_0326
Jan Rytkjær Callesen står på mål for de mange svin i Sønderborg Kommune.

I Sønderborg har svin en historisk placering
Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen (S) har ikke ønsket at kommentere kommunens placering, men sendt forespørgslen videre til afdelingsleder Else Henriette Libak Hansen. Det endte dog med at blive Jan Rytkjær Callesen (O), næstformand i teknik- og miljøudvalget, der måtte lægge navn til en længere udtalelse.

Essensen af kommunens holdning formulerede Rytkjær Callesen sådan her:
“Svineproduktion har historisk set altid spillet en stor rolle i Als og Sundeved-området. Det betyder også, at der i det daglige arbejde i Sønderborg Kommune lægges stor vægt på hygiejne, og Embedslægefunktionens anvisninger og de infektionshygiejniske retningslinjer følges altid.”

Det er ingen tilfældighed, at Sønderborg topper listen over de svine-MRSA-ramte lokalområder. Svinetætheden i kommunen er meget stor med en samlet bestand på 412.261 svin mod blot 75.198 borgere. Det giver mere end fem svin pr. indbygger (april 2014).

Hjørring efterlyser nationalpolitisk drøftelse
Nummer to på listen fra Statens Serum Institut er Hjørring Kommune, hvor der i årene 2012 og 2013 blev indrapporteret 56 tilfælde af svine-MRSA. Det totale antal af alle MRSA-typer fra samme periode omfatter 77 patienter, så svine-MRSA alene stod for 72 procent af patienterne. Svinetætheden i Hjørring Kommune er også høj med flere end fem gange så mange svin som indbyggere.

Daniel-Rugholm-flickr
Daniel Rugholm er 1. viceborgmester i Hjørring kommune med de mange svineMRSA-patienter.

Borgmester Arne Boelt (S) så sig ikke i stand til at udtale sig på grund af ferie, så det blev fungerende borgmester Daniel Rugholm (C), der måtte stå på mål for kommunens andel i MRSA-epidemien. Rugholm fandt ikke situationen foruroligende:

“Selvom vi er en af de kommuner, der har stor bestand af svin, har jeg ikke kendskab til, at vi har haft særlige problemer med svine-MRSA. Det har et naturligt fokus hos os og vi arbejder tæt sammen med både embedslægen, regionen og praksis såfremt der opstår sager.
For en kommune som os er det altid vigtigt at finde den rette balance mellem hensyn til erhvervsudvikling og andre formål. At denne undersøgelse skulle få betydning for vores bosætning, turisme og erhvervsudvikling i fremtiden, har jeg meget svært ved at forestille mig.
Hvis undersøgelsen skal have konsekvenser for vores tilgang til landbrugsproduktionen kræver det i hvert fald yderligere belysning og en nationalpolitisk drøftelse.”

Kommunens turistchef Børge Søndergård modtog anmodningen om en kommentar men valgte at sende en ferieafmelding.

Brønderslev afviser tallene
Som nummer tre på listen finder man Brønderslev Kommune. Her er svinetætheden dobbelt så stor som i de to øvrige topkommuner, og med flere end 10 svin pr. indbygger kan det ikke overraske, at svinebakterie-patienterne dominerer statistikken med 87 procent af samtlige MRSA- tilfælde. I den to-årige periode er der indrapporteret 34 tilfælde af svine-MRSA mod blot 5 patienter med de andre MRSA-typer.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) afviser fuldstændigt tallene for Brønderslev Kommune og udtaler:

Jeg tror ikke, det betyder noget som helst for bosætning, turisme eller erhvervslivet.”

MarianneMGade
Erhvervschef Marianne M. Gade mener ikke, at svineMRSA skræmmer turisterne i Brønderslev Kommune.

Derimod siger erhvervs- og turistchef Marianne M. Gade:

“Det er skræmmende statistikker, men heldigvis stiger tallet ikke i Brønderslev kommune. Og dette er til trods for, at man faktisk er blevet meget bedre i vores sundhedssystem til at opdage smitten. I dag bliver alle patienter, der bliver indlagt på sygehus spurgt, om de arbejder med svin eller bor på en gård med svinebesætning.

Og det at smitten ikke spredes fra kontakt mellem mennesker, gør også min bekymring mindre. I de svinebrug vi har i Brønderslev kommune er det ikke muligt for turister og andre borgere at komme i kontakt med svinene. Og denne virus smitter ifølge SSI kun mellem svin og mennesker og ikke mennesker imellem. (dette er faktuelt forkert, red. – se f.eks. SSI Sygdomsleksikon).

Jeg har ikke nogen forventning om, at andelen af smittede i Brønderslev kommune – hvor vi i 2013 er nede på 15.  plads i antallet af smittede – vil påvirke hverken den fremtidige bosætning eller udviklingen i turismen. Men det til trods ser vi selvfølgelig alvorlig på antallet, og jeg er sikker på at vores ansvarsbevidste landmænd ser på problematikken med samme alvor.”

Mange svineMRSA-patienter på Fyn

Heller ikke Fyn, der også tæller flere svinetætte kommuner, går ram forbi. Samtlige fynske kommuner har haft svineMRSA-patienter i årene 2012 og 2013 men betydeligt færre end i de jyske egne. Assens Kommune er den hårdest ramte med hele 14 svine-MRSA-patienter ud af ialt 20 MRSA-tilfælde. Også Nordfyns Kommune og Odense Kommune har haft mange patienter med 10 tilfælde af svineMRSA-smittede i hver kommune.

Sjælland går ram forbi

På Sjælland er det de svinefattige kommuner i Hovedstadsområdet og Nordsjælland samt Vordingborg, Holbæk, Køge og Stevns Kommuner, der har har undgået svinesmitten. Ialt er 34 kommuner hidtil sluppet helt fri for svineMRSA-tilfælde, og det er en helt åbenlys sammenhæng mellem svinefabrikkernes tæthed og antallet af patienter.

Totaltallene  manipuleres

Antallet af svin i Danmark udgjorde i april 2014 ialt 13 millioner, mens indbyggerantallet var 5,6 mio. Mens svinetallet har været uændret i en årrække, er der ifølge Danmarks Statistik sket en markant geografisk forskydning. Fra 1990 til 2012 er antallet af svin vokset med 35 pct. i Vestdanmark, mens bestanden i Østdanmark i dag er på samme niveau som i 1990. Fire ud af fem svin befinder sig i Jylland og på Fyn, og her har man den direkte årsag til svineMRSA-epidemiens skæve fordeling.

I 1990 var der 24.600 fabrikker med svin i Vestdanmark og 5.300 i Østdanmark. I 2012 var disse tal faldet til 3600 bedrifter vest for Storebælt og kun 600 bedrifter i resten af landet. For hver fabrik var der i 1990 i gennemsnit 318 svin mod 3000 i dag.

NickHakkerup
Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er den politisk ansvarlige for svineMRSA-epidemiens udvikling.

Ifølge statistikken fra Statens Serum Institut i Sundhedsministeriet udgjorde patienter med SvineMRSA 31 procent – altså hver 3. – udaf det samlede antal MRSA-patienter. Imidlertid giver denne udregning et falsk billede af epidemiens voldsomme udbredelse, fordi der i tallene er medregnet de 34 østdanske kommuner (samt Læsø, Samsø og Fanø), hvor der overhovedet ingen svineMRSA-patienter forekommer.

Udregningen for de 64 kommuner med begge typer af patienter afslører, at i 2013 udgjorde svineMRSA hele 42 procent af alle inficerede. I reelle tal blev der indberettet 2095 MRSA-patienter fra samtlige kommuner i 2013, og heraf udgjorde svineMRSA de 643.

På dette kort kan du selv se, hvordan situationen er i din egen kommune.