Hvidstork
Hvide storke på reden. Foto: DOF.

Ornitologer fra omkring 40 lande er i gang med historiens syvende verdensoptælling af den folkekære hvide stork, skriver bladet Fugle og Natur, 2. september 2014. Bestanden er stabil i Østeuropa og går frem i Vesteuropa, også lige syd for grænsen. Det giver håb om flere danske storke i fremtiden.

Herhjemme er det fortsat hurtigt overstået at tælle den danske storkebestand. Kun et par i Smedager i Sønderjylland fik tre unger på vingerne, mens ungerne døde i reden i Gundsølille på Sjælland. Den tredje lokalitet med hvid stork i Danmark i 2014 var ved Munkholm Zoo på Djursland, hvor en enlig stork holdt til i flere måneder.

Til gengæld er der nu markant fremgang lige syd for grænsen.

– I Slesvig-Holsten har der været 298 par med 523 unger mod 271 par i 2013 og 248 par i 2012. De senere års stigning har bragt bestanden tilbage til niveauet fra først i 1980’erne, fortæller Hans Skov, leder af Dansk Ornitologisk Forenings storkegruppe.

De foreløbige resultater fra den syvende internationale storketælling tyder i øvrigt på fremgang i det meste af Vesteuropa og en stabil bestand i Østeuropa.

– Storketællingerne er en slags pulsmåler, der tager pulsen på storkebestanden. Livsbetingelserne, som vi mennesker udsætter storkene for, kan hurtigt aflæses i fremgang eller tilbagegang. Men det kræver nøjagtige gentagne optællinger, hvis man skal dokumentere bestandsvingninger. Derfor er de gentagne internationale storketællinger så vigtige, siger Hans Skov, der selv var med til at tælle storke i Rumænien i denne sommer.

Storke_massakre
Hensynsløse nedskydninger af store antal storke i Mellemøsten har i de senere år fået stigende opmærksomhed, da “jagten” kan have et sådan omfang, at bestandene påvirkes negativt.

FAKTA: Fra 859 par danske storke i 1934 til 2 par i 2014
• Den første internationale storketælling fandt sted i 1934. Dengang deltog 20 lande i Europa og Afrika i storketællingen. Her i Danmark stod den kendte ornitolog Peter Skovgaard (1887-1972) for storketællingen. Han kom frem til, at der var 859 par storke i Danmark. Verdensbestanden af hvid stork blev anslået til at være ca. 200.000 par storke. Meningen var, at man hver 10. år skulle gennemføre en international storketælling for at kunne følge bestandsændringer, men det satte 2. Verdenskrig en stopper for.

• Vi skulle helt frem til 1958, før den næste internationale storketælling blev gennemført. Nu var 29 lande i Europa, Afrika og Asien med. Verdensbestanden blev anslået til at være på 190.000 par storke. I Danmark kom Zoologisk Museum frem til 189 par.

• Den 3. internationale storketælling i 1974 med deltagelse af 30 lande viste, at storkebestanden var faldet til 155.000 par. Nu var der kun 40 par storke tilbage i Danmark.

• Tællingen i 1984 med deltagelse af 36 lande viste en fortsat tilbagegang til kun 135.000 par. I Danmark optalte DOF’s Storkegruppe blot 19 par storke.

• Den 5. internationale storketælling i 1994/95 havde 39 deltagerlande. Verdensbestanden var nu steget til 166.000 par. Danmark gik imod denne tendens med blot 6 par storke.

• Den 6. internationale storketælling i 2004/05 viste, at fremgangen var fortsat til nu omkring 233.000 par. Mens de fleste lande havde oplevet fremgang de forløbne 10 år, så var der nu kun tre par storke tilbage i Danmark. I Europa var det kun lande som Danmark, Bosnien og Albanien, der kunne notere tilbagegang.

 

Comments are closed.