Brutal jagt på storke vækker stor harme blandt fuglevenner

Storke_massakre

Libanesiske “jægere” med dagens ulovlige udbytte praler på deres facebook-sider. Foto: Stop Hunting Crimes.

Libanon har udviklet sig til et sandt paradis for krybskytter, men til et helvede for Europas trækfugle. På trods af at lovgivningen forbyder jagt på trækfugle, er landets nationalsport ved at blive krybskytteri. Det skriver organisationen Stop Hunting Crimes på sin facebook-side i januar 2014. 

Jagtens omfang er enormt og alle jagtmidler tages i anvendelse. Til mindre trækfugle anvendes limpinde og net, mens de større fugle nedlægges med alle former for skydevåben, lige fra jagtgevær til rifler og automatvåben. Jagten foregår både nat og dag, så man kan få ram på så mange fugle som muligt.

Arter som lille skrigeørn, trane, engsnarre, aftenfalk, musvåge, fiskeørn, slørugle og både hvid og sort stork nedskydes, når de flyver ind over Libanon.

Og myndigheder gør intet for at stoppe ulovlighederne på trods af, at det hele foregår i fuld åbenhed og for øjnene af alle. Krybskytterne er endog så selvsikre, at de lægger billeder ud af sig selv med deres trofæer på facebook-sider.

Den brutale jagt vækker harme i Europa, hvor EU anvender bruger millioner af euro på naturbevarelses- og beskyttelsesprogrammer for netop de  sjældne og fredede fugle, der nedlægges i tusindtal, når de trækker ind over landet i Mellemøsten.

– Det er virkelig beskæmmende at se på de uhyrligheder, der foregår mod trækfuglene. Ikke mindst for os, der bruger mange ressourcer og timer på netop det modsatte, nemlig at hjælpe fuglene på deres ynglepladser, siger formand Jess Frederiksen fra den danske forening Storkene.dk, der arbejder intenst på at ophjælpe en dansk ynglebestand af hvid stork.

– For os er hvert eneste individ i et ungekuld vigtigt, og vi glæder os altid over, når det lykkes en ungstork at blive flyvefærdig. Derfor er det meget trist, at mens vi bruger mange kræfter på bevarelse af storken på vores breddegrader, så bruger man ligeså store kræfter på nedkæmpning af den i Mellemøsten. Det gør det ikke bedre, at de såkaldte ”jægere” endda praler af deres bedrifter på Facebook. Det virker meget provokerende, og man føler sig helt magtesløs og frustreret, siger Jess Frederiksen.

På Malta, der også har et dårligt renomme, når det drejer sig om fuglebeskyttelse, er man kommet et skridt videre, og det er i dag meget sværere at være krybskytte der. Lokale fuglevenner og fuglefotografer gør et meget stort arbejde for at vende opinionen til fordel for at beskytte trækfuglene.

Malta er også medlem af EU, og det skarpe fokus, der i mange år har været rettet mod landet, har heldigvis haft en positiv indvirkning. Men i Libanon er der stadig frit slag for den ødelæggende jagt på Europas sjældne fugle.

Comments

comments

En kommentar til Brutal jagt på storke vækker stor harme blandt fuglevenner

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.