Storke_massakre
Libanesiske “jægere” med dagens ulovlige udbytte praler på deres facebook-sider. Foto: Stop Hunting Crimes.

Libanon har udviklet sig til et sandt paradis for krybskytter, men til et helvede for Europas trækfugle. På trods af at lovgivningen forbyder jagt på trækfugle, er landets nationalsport ved at blive krybskytteri. Det skriver organisationen Stop Hunting Crimes på sin facebook-side i januar 2014. 

Jagtens omfang er enormt og alle jagtmidler tages i anvendelse. Til mindre trækfugle anvendes limpinde og net, mens de større fugle nedlægges med alle former for skydevåben, lige fra jagtgevær til rifler og automatvåben. Jagten foregår både nat og dag, så man kan få ram på så mange fugle som muligt.

Arter som lille skrigeørn, trane, engsnarre, aftenfalk, musvåge, fiskeørn, slørugle og både hvid og sort stork nedskydes, når de flyver ind over Libanon.

Og myndigheder gør intet for at stoppe ulovlighederne på trods af, at det hele foregår i fuld åbenhed og for øjnene af alle. Krybskytterne er endog så selvsikre, at de lægger billeder ud af sig selv med deres trofæer på facebook-sider.

Den brutale jagt vækker harme i Europa, hvor EU anvender bruger millioner af euro på naturbevarelses- og beskyttelsesprogrammer for netop de  sjældne og fredede fugle, der nedlægges i tusindtal, når de trækker ind over landet i Mellemøsten.

– Det er virkelig beskæmmende at se på de uhyrligheder, der foregår mod trækfuglene. Ikke mindst for os, der bruger mange ressourcer og timer på netop det modsatte, nemlig at hjælpe fuglene på deres ynglepladser, siger formand Jess Frederiksen fra den danske forening Storkene.dk, der arbejder intenst på at ophjælpe en dansk ynglebestand af hvid stork.

– For os er hvert eneste individ i et ungekuld vigtigt, og vi glæder os altid over, når det lykkes en ungstork at blive flyvefærdig. Derfor er det meget trist, at mens vi bruger mange kræfter på bevarelse af storken på vores breddegrader, så bruger man ligeså store kræfter på nedkæmpning af den i Mellemøsten. Det gør det ikke bedre, at de såkaldte ”jægere” endda praler af deres bedrifter på Facebook. Det virker meget provokerende, og man føler sig helt magtesløs og frustreret, siger Jess Frederiksen.

På Malta, der også har et dårligt renomme, når det drejer sig om fuglebeskyttelse, er man kommet et skridt videre, og det er i dag meget sværere at være krybskytte der. Lokale fuglevenner og fuglefotografer gør et meget stort arbejde for at vende opinionen til fordel for at beskytte trækfuglene.

Malta er også medlem af EU, og det skarpe fokus, der i mange år har været rettet mod landet, har heldigvis haft en positiv indvirkning. Men i Libanon er der stadig frit slag for den ødelæggende jagt på Europas sjældne fugle.