“Biodiversitetskrisen er en af vor tids største udfordringer, og vi har pligt til at løse den i fællesskab. Det er positivt, at erhvervslivet rækker ud for at give deres bidrag til at få vendt udviklingen, så biodiversiteten igen kan blomstre, siger miljøminister Magnus Heunicke, og tilføjer: Jeg er også klar til at lytte til virksomhedernes anbefalinger til, hvordan vi fjerner barrierer eller skaber incitamenter til, at deres aftryk på naturen bliver mindre og mere bæredygtigt.” Pressefoto

Til trods for at biodiversitetskrisen har været åbenbar og velbeskrevet i mere end 20 år og til trods for at både årsager og løsningerne har været fremlagt i lige så mange år, så afviser endnu en miljøminister at gøre noget som helst. Professor efter professor har påpeget, at Danmark har den ringeste natur i EU, og at det skyldes for lidt plads og for meget landbrug med sprøjtegifte og kunstgødning, men miljøminister Magnus Heunicke kryber uden om ansvaret. I stedet forsøger ministeren at lægge ansvaret over på erhvervslivet – og først om et år skal de melde tilbage. Indtil da er biodiversitetskrisen atter skudt til hjørne, som det skete i 2010 og 2020…

Læs selv den patetiske tekst i Magnus Heunickes pressemeddelelse fra 30. maj 2023 – og husk det, næste gang der er valg til Folketinget!

Ny alliance mellem Miljøministeriet og erhvervslivet skal styrke biodiversiteten

Publiceret 30-05-2023

Miljø & Natur Grøn omstilling

Miljøministeren danner sammen med centrale erhvervsaktører et nyt partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder i deres frivillige indsatser for at beskytte verdens natur. ”Biodiversitetskrisen er en af vor tids største udfordringer, og vi har pligt til at løse den i fællesskab”, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Verden står i en akut natur- og biodiversitetskrise, hvor plante- og dyrearter uddør hurtigere end nogensinde før. Naturens økosystemer er nødvendige for livsvigtige ressourcer som drikkevand, fødevarer, energi og medicin, og verdenssamfundet er dybt afhængigt af naturen.

For at styrke virksomhedernes indsatser for at beskytte verdens natur og biodiversitet nedsætter miljøminister Magnus Heunicke derfor det nye partnerskab: Biodiversitetspartnerskabet. Partnerskabet vil ud over Miljøministeriet bestå af 15 organisationer og to forskere.

Flere danske virksomheder har opfordret regeringen til at nedsætte det nye partnerskab for bl.a. at skabe en fælles ramme for, hvordan virksomhederne bedst handler på naturkrisen.

“Biodiversitetskrisen er en af vor tids største udfordringer, og vi har pligt til at løse den i fællesskab. Det er positivt, at erhvervslivet rækker ud for at give deres bidrag til at få vendt udviklingen, så biodiversiteten igen kan blomstre, siger miljøminister Magnus Heunicke, og tilføjer: Jeg er også klar til at lytte til virksomhedernes anbefalinger til, hvordan vi fjerner barrierer eller skaber incitamenter til, at deres aftryk på naturen bliver mindre og mere bæredygtigt”

Opbakning fra erhvervslivet

Mange danske virksomheder har i stigende grad fokus på at nedbringe deres globale aftryk på natur- og biodiversiteten, men mangler ofte viden og klare rammer. Dansk Industri og Verdensnaturfonden, WWF, foreslog et biodiversitetspartnerskab sidste år.

Det nye partnerskab skal vejlede danske virksomheder i, hvordan de i deres produktion og forsyningskæder bedst beskytter biodiversiteten og samtidig pege på, hvilke barrierer virksomhederne støder på, når de sætter biodiversitetsindsatser i gang i deres virksomheder og i deres globale værdikæder. 

– Det er et stærkt partnerskab bestående af vigtige organisationer og myndigheder på tværs af samfundet, som tager ansvar og nu går sammen for at finde de nødvendige løsninger, der kan bidrage til at stoppe natur- og biodiversitetskrisen. Vi skal dele viden og erfaringer nationalt og internationalt, udbrede løsningerne i stor skala og finde ud af, hvordan vi bedst tænker biodiversitet ind i virksomhedernes forretning, når der skal udvikles fødevarer, medicin, infrastruktur med mere til gavn for hele samfundet, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

Dansk Erhverv glæder sig også over, at der bliver taget initiativ til et biodiversitetspartnerskab.

Adm. direktør Brian Mikkelsen. Pressefoto

– Natur og biodiversitet er centralt for os alle som mennesker og for planeten, men det er også forretningskritisk for virksomheder på den helt lange bane i forhold til adgang til bæredygtige ressourcer og råstoffer. Derfor er vi meget glade for ministerens initiativ om et biodiversitetspartnerskab. John F. Kennedy sagde forud for rejsen til månen, at vi vælger at rejse til månen i dette årti, ikke fordi det er let, men fordi det er svært. Måling af indvirkning på natur og biodiversitet er også svært, og netop derfor er et partnerskab på tværs af myndigheder, virksomheder og civilsamfundsorganisationer helt centralt. Det bliver et stort ’ja tak’ herfra, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv. 

Fakta:

Biodiversitetspartnerskabet er et nyt partnerskab, der skal styrke virksomheders frivillig indsats for at beskytte naturen.

Formandskabet for Biodiversitetspartnerskabet varetages af Miljøministeriet. Følgende organisationer er inviteret til at indstille medlemmer til partnerskabet:

 •              Dansk Industri

 •              Dansk Erhverv

 •              Landbrug & Fødevarer

 •              DAKOFO

 •              Dansk Skovforening

 •              Green Power Denmark

 •              Dansk Mode & Textil

 •              FinansDanmark

 •              F&P

 •              CONCITO

 •              Danmarks Naturfredningsforening

 •              Global Compact

 •              WWF Verdensnaturfonden

 •              3F

 •              Tænketanken Hav

Derudover udpeger miljøministeren to forskere.

Inden for et år forventes partnerskabet at levere bidrag til følgende:

 • Anbefalinger til danske virksomheder om, hvordan de bedst handler på biodiversitetsområdet

 • Anbefalinger til myndigheder om oplevede barrierer og mulige incitamentsstrukturer

 • Anbefalinger til forsknings- og vidensinstitutioner om vidensbehov

 • Anbefalinger til evt. videre indsatser for partnerskabet, herunder evt. nedsættelse af sektorspecifikke eller tematiske arbejdsgrupper/underpartnerskaber

Bannerbillede: Vesterhavet bryder ind. Privatfoto

Kommentarer

 1. Henrik Fleischer

  Tjah, frivillighedsaftaler med landbrug og erhverv har jo altid vist sig at være en højst effektiv … nårh nej, ineffektiv, løsning.

 2. Ulla Gottliebsen

  ER det mon en syltekrukke? Snarere er det energiminister Lars Aagaard, der har været på banen for at sikre, at naturprojekter IKKE kommer i vejen for de store industriprojekter for solceller og vindmøller.

  På landarealer skal der dyrkes bioafgrøder til brændstof. Derfor er L og F med. Ikke noget snak om brede læbælter og biotoper i det åbne land, Nej der skal laves strøm til hele Europa, og de private storinvestorer skal have en nøglerolle,

  Træindustrien kan levere biomasse, og Dansk Skovforening har da også fået sæde. En forening som Bevar de danske Skove er der ikke plads til også, selv om netop biodiversitet og skovdrift er et stort tema for foreningen. Tænketanken Hav tænker vist ikke blot på havmiljøet, fremgår det af en artikel i Det alternative Miljøministerium,

  Energiministeren er industriens mand, hvilket man ser på sammensætningen af bestyrelsen. De foreninger, der har med natur at gøre, er i absolut undertal. Der er ingen lokale kræfter og ingen kommuner med, selv om kommunerne faktisk administrerer en stor del af naturforvaltningen.

  Bemærk at Lars Aagaard i EU taler for, at industrianlæg til “grøn omstilling” skal medregnes i de forpligtelser, Danmark har underskrevet på natur- og skovplantningsområdet.

 3. Jan Stampe Nielsen

  Heunicke er socialdemokrat, underlagt “statsminister” Lars Lykkes politik som delvist styres af Venstre. Mette F. har mere travlt med generalsekretærposter. Hvor det dog let forklarligt.

Skriv en kommentar