Som en af verdens største producenter af kød har Danmark meget lignende problemer, men vi øger fortsat kødproduktionen. Foto: Matttilsynet

Først kom Hollands regering med en plan om at sænke antallet af landbrugsdyr med 30 procent inden for de næste ti år for at sætte ind overfor kvælstofforurening – og nu går delstaten Flandern, som udgør omkring halvdelen af Belgien, i samme retning. Det skriver Greenpeace i en pressemeddelelse 2. marts 2022

Flandern har en af de største koncentrationer af landbrugsdyr i Europa, og nu sætter man ind politisk for at få antallet af svin ned og dermed sænke kvælstofforureningen og landbrugets pres på naturen.

Som en af verdens største producenter af kød har Danmark meget lignende problemer med en voldsom kvælstofbelastning fra landbruget. Greenpeace sender derfor en opfordring til regeringen om også at tage politisk ansvar og sætte et konkret mål for markant at sænke antallet af køer og svin.

Kommentarer fra Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov, Greenpeace: 

Kristine Clement, Greenpeace

“Det er fantastisk nyt, at Belgien nu følger i sporet på Holland med en redningsplan for naturen, der sætter ind ved problemets rod – nemlig den skadelige storproduktion af kød. Bolden er begyndt at rulle, politikere og regeringer i andre EU-lande træder i karakter og gør det nødvendige for at genoprette naturen og miljøet.”

“Nu er det tid til, at også Danmarks regering finder modet frem til at begynde den nødvendige omstilling til et grønnere landbrug ved at sætte et politisk mål om markant at sænke antallet af køer og svin. Kun sådan undgår vi at sende klimaregningen og en ødelagt natur videre til børnene og de unge.”

“Lige som Belgien og Holland har Danmark en alt for stor produktion af kød og mælk. Vi bruger halvdelen af vores lands areal på at dyrke foder til de mange millioner landbrugsdyr. Den danske naturtilstand skraber bunden i EU, og naturen gisper, både i vores kystvande, fjorde og på land. Den tragiske situation skal især vendes ved at mindske antallet af køer og og tage store landbrugområder ud af drift, så vi kan give plads tilbage til skov og natur.”

Hvorfor skal Danmark have endnu flere svin?

Baggrund

 • Delstatsregeringen i Flandern vil bruge 3,6 mia. euro (27 mia. kr.) på at sænke kvælstofudledningen lokalt frem til 2030 – og går nu resolut til værks for at bremse kvælstofforurening fra landbruget. Det skal bl.a. ske ved at lukke 40 af de mest forurenende fabrikker i regionen. 
 • 120 forurenede fabrikker skal tilbydes økonomisk kompensation samtidig med, at de får valget om at lukke frivilligt eller at forpligtige sig til at reducere deres kvælstofbelastning tilstrækkeligt. Læs mere i dækningen fra Belgien her (på belgisk)
 • Den hollandske regering vil så vidt muligt nå sit mål om 30 procent færre landbrugsdyr inden for de næste 10 år ad frivillighedens vej, som man også tidligere har gjort gennem programmet Pig Farming Closure Scheme. Men landet udelukker ikke, at der kan ske tvangsopkøb og ekspropriationer, hvis landmænd tæt på beskyttede naturområder ikke vil samarbejde.

Dansk landbrug er en elendig forretning

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Steen Jensen

  Her i Danmark går vi selvfølgelig modsat sund fornuft, hegner naturen ind, rydder skov og krat og udsætter landbrugs dyr..skidt for naturen men godt for skrivebords akademikerne :-(

 2. Det sker nok først om flere årtier….. det er jo PENGE!
  Og læste så også lige i går at de vigtigste skove i Sydamerika nu ikke står til at redde da alt for meget er blevet ryddet og brændt ned 😢
  Jeg syntes det er svært at holde fanen højt – sætter dog stor pris på Gylle.dk ❤️

Skriv en kommentar