Hvor mange hemmelige MRSA-smittebærere er der i svineindustrien?

Sundhedsminister Elle Trane Nørby kender ikke svineindustriens mørketal for MRSA-smittede. Foto: Sundhedsministeriet

Siden 2011 er 7142 personer konstateret nysmittede med husdyr-MRSA, men sundhedsminister Ellen Trane Nørby aner ikke, hvor mange husdyr-MRSA smittebærere der reelt går rundt i det danske samfund. Ministeren agter heller ikke at gøre noget for at finde ud af dette mørketal. Det fremgår af et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 14. december 2018.

MF Simon Kollerup (S).

Spørgsmålet var stillet efter ønske fra MF Simon Kollerup (S), der bad ministeren redegøre for, hvor mange personer, der var smittet med husdyr-MRSA for hvert år i perioden fra 2011 til i dag.

Ministeren skriver i sit svar, at Statens Serum Institut (SSI), der overvåger udviklingen af nye MRSA tilfælde i Danmark, kun tæller de nysmittede. Man begynder så at sige forfra hvert eneste år den 1. januar med at opgøre antal smittede. Ministeren skriver:

”Ved registreringen af nye MRSA tilfælde forstås første gang en person findes positiv for MRSA. Dette gælder både asymptomatiske bærere og personer med en infektion. Det er derfor kun antallet af nye MRSA tilfælde, der opgøres nationalt og ikke det totale antal smittede, som også omfatter tidligere og muligvis fortsatte MRSA bærere samt ikke-diagnosticerede tilfælde.”

De seneste år har husdyr-MRSA udgjort ca. 1/3 af nye MRSA tilfælde. SSI mener, at denne registrering af nysmittede gør det muligt at følge udviklingen af MRSA i forskellige epidemiologiske grupper over tid, og tilpasse anbefalinger til bl.a. screeningsprocedurerne på landets hospitaler.

Hvor mange uopdagede eller tidligere smittede personer, der går rundt i svineindustrien, i samfundet eller er udrejste, aner sundhedsministeren intet om. De årlige opgørelser af MRSA-tilfælde dækker kun nysmittede. I takt med at en stadig større andel af de ansatte i svineindustrien har været smittede en gang, falder registreringen hastigt mod nul.

Antallet af husdyr-MRSA CC398 tilfælde i Danmark er steget kraftigt fra 2011 og frem til 2014. Herefter er antallet mere eller mindre stagneret med ca. 1200-1300 nye tilfælde om året. Stagneringen i nye husdyr-MRSA tilfælde de senere år kan ifølge SSI være et udtryk for, at en meget stor del af personer med husdyrkontakt er undersøgt og fundet MRSA positive og medregnet i tidligere år.

Mellem 2011-2018 er der fundet 7142 nye tilfælde med husdyr-MRSA, hvoraf ca. 85 % (2011-2017) har haft direkte husdyrkontakt, overvejende med svin. Antallet af personer med husdyr-MRSA uden dyrekontakt giver et øjebliksbillede af problematikken uden for erhvervet. Der har været en stigning af husdyr-MRSA i perioden 2011-2017 med omkring 200 nye årlige tilfælde. Dette indikerer ifølge SSI, at husdyr-MRSA ikke har etableret sig som en selvstændig epidemi i samfundet. Denne påstand underbygges dog ikke i ministerens besvarelse.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.