Ja tak til fiskeopdræt, siger Brosbøl

Brosboell2Der skal være plads til fiskeopdræt i Danmark. Opdrætserhvervet er med til at producere sunde fødevarer og skabe arbejdspladser, og vi er rigtig gode til det. Det hævder miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i et debatindlæg i Jyllandsposten 25. maj 2014. Ministeren skriver:

“I JP 19/5 skriver Anders Grosen, at Miljøministeriet ikke tager højde for miljøbelastningen fra havbrug. Det er ikke korrekt. Alle havbrug i Danmark skal leve op til en række strenge miljøkrav. Hvert enkelt havbrug bliver vurderet, inden de kan få en tilladelse for at sikre, at deres produktion ikke skader havmiljøet. 

Det er rigtigt, at Danmark flere steder har udfordringer i forhold til udledningen af næringsstoffer. Derfor skal havbruget syd for Endelave netop producere muslinger og tang, som kan optage næringsstoffer og dermed medvirke til at kompensere for den udledning af næringsstoffer, der sker fra deres fiskeproduktion. Princippet er, at der skal være styr på udledningen af næringsstoffer inden for hvert vandområde, og det er der i det her tilfælde. 

Sammen med havbruget etableres der et moniteringsprogram, der følger produktionen af muslinger og fisk. 

Dermed sikres det, at der kilo for kilo kompenseres for den tilførte kvælstofbelastning, ligesom fosforbelastningen moniteres. 

Hvis overvågningen viser en skadevirkning på miljøet, skal Miljøstyrelsen gribe ind og om nødvendigt give påbud om ændret drift eller forbud mod drift. 

Vær tryg ved, at der er styr på miljøforholdene.”

Comments

comments

En kommentar til Ja tak til fiskeopdræt, siger Brosbøl

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.