Agerhønen har det skidt i det danske kemiske landbrugslandskab. Det vil jægerne gøre noget ved.

Jægerforbundet er trætte af at støtte landbruget uden at få noget tilbage.

”Naturen bliver mere og mere forarmet, og i Danmarks Jægerforbund synes vi ikke, at landbrugserhvervet gør nok for at sikre reel naturindhold i det dyrkede land. Det er et kæmpestort problem, at der bliver færre arter i det åbne land.

Antallet af viber, lærker, agerhøns, markfirben og insekter styrtdykker. Hele fødekæder forsvinder, mens landbruget ikke giver dette tilstrækkelig opmærksomhed. Landbruget bør være fuldt ud klar over at det står skidt til i det dyrkede land«.

Claus LindChristensen, DJ.

Det mener jægerformand Claus Lind Christensen ifølge landbrugsavisen.dk den 9. november 2018.

Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen lægger ikke fingre imellem i sin kritik af landbruget. I sin leder i bladet Jægers november-udgave lufter han sin frustration over det, som i jægernes optik er manglende opbakning til at skabe ordentlige levevilkår for vilde dyr og planter i Danmark. En kritik, som Lind Christensen uddyber sådan:

“Vi har et godt forhold til den enkelte landmand, som vi lejer jagten af. Mange landmænd passer på den natur, de har på deres bedrift. Men det er hele landbrugserhvervet, som dyrker over halvdelen af Danmarks areal, vi er efter. Her har landbruget et ansvar for at sikre, at der er hele og sammenhængende naturlige fødekæder i landbrugslandet, og denne præmis ønsker vi at erhvervet støtter op om.”

Marker som denne kartoffelmark på Lolland rummer overhovedet ingen biodiversitet. Jorden er simpelthen kemisk renset.

En ørken

“Jægerforbundet har kæmpet for at sikre biodiversiteten igennem landbrugslovgivningen. Men det er klart vores indtryk, at man i L&F ikke gør nok for at få gjort landmænd opmærksomme på de muligheder, der rent faktisk er i lovgivningen. Og for landbrugets egen skyld bør man gøre noget mere, for det handler også om det billede, som landbruget har i det øvrige samfund. Som det er nu, så er man i stor hast ved at ødelægge fødekæden for en lang række arter,” siger Claus Lind Christensen.

“Jeg ved godt, at landbruget selv synes, at man gør en stor indsats med at skabe natur. Det batter bare ikke noget, at man gør det på nogle bedrifter og ikke andre.”

“I jægerforbundet er vi ikke interesseret i at landbruget skal have håndjern på. Men jeg savner, at vi arbejder mere sammen. Det koster måske lidt i udbytte for landmanden, at han skal have vildstriber i sine marker, men samtidig kan det også være en god forretning hvis de placeres optimalt på ejendommen. Men det er givet godt ud, fordi befolkningen ser det som udtryk for, at landbruget også vil naturen. Det burde være et led i den gode fortælling om landbrug.”

LÆS HELE LEDEREN

Lone Andersen fra L&F forstår slet ikke kritikken fra jægerne.

 

Helt uforstående

I L&F stiller viceformand Lone Andersen sig helt uforstående overfor jægernes kritik. Både i de lokale rådgivningscentre og på Seges arbejdes der med naturen i agerlandet,og L&F er i løbende dialog med relevante myndigheder og politikere om, at sikre bedre vilkår for naturen.

“I L&F arbejder vi tæt sammen med en række interessenter på naturområdet – herunder jægerne – og jeg synes det er meget uheldigt, at Claus Lind har behov for at gøre et sådan umotiveret udfald mod os offentligt. Set fra min stol havde en konstruktiv dialog være langt mere hensigtsmæssig, hvis jægerne har et reelt ønske om at fremme naturen på landbrugsejendommene,” siger Lone Andersen.

Boykot Jægerforbundet

”Landmænd skal vel ikke støtte en jagtorganisation, som modarbejder landbruget?” Sådan lyder budskabet fra Bæredygtig Landbrug, der i skarpe vendinger går i rette med DJ-formand. Bæredygtig Landbrug mener, at DJ-formands ”fremturen” er uacceptabel og opfordrer til boykot af Jægerforbundet. Det skriver redaktør Michael Sand den 16. november 2018 på netnatur.dk

De fleste jægere dyrker deres hobby på landmandens nåde, så derfor skal de ikke råbe op, mener formanden i protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Nedenstående er et uddrag fra Bæredygtig Landbrugs nyhedsbrev den 16. november 2018. Indlægget er skrevet af formand Flemming Fuglede Jørgensen

”Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen er i den nyeste udgave af Jægerforbundets blad ude med angreb på og nedvurdering af landbruget. Han stiller i lederen spørgsmålstegn ved, om landbruget har respekt for jægerens virke og mener, at jægerne skal arbejde for krav om øget biodiversitet med bl.a. brak og markbræmmer tvangsstyret via EU’s landbrugspolitik.

Dermed mener han, at EU-pengene skal bruges på natur og ikke til landbrug og dermed fødevareproduktion. Sandheden er, at vi får bedst natur, når jægere og landmænd samarbejder – ikke ved EU-tvangsforanstaltninger.

Claus Lind glemmer, at han jager på landbrugets jord og i vores skove. Vi landmænd kan ikke acceptere at blive jagtet af jægerorganisationen, ikke mindst fordi vi landmænd lever i, med og af naturen og har stor respekt for det vilde liv. Hovedparten af vi landmænd er jo også jægere.

Claus Linds fremturen er uacceptabel. Netop som formand for Jægerforbundet burde han gå i spidsen for det frugtbare samarbejde. Vi landmænd skal vel ikke støtte en organisation, der modarbejder landbruget?”

Jeg opfordrer hermed BL’s medlemmer til at tage deres medlemskab af Jægerforbundet op til revision. Kunne vi ikke spare det kontingent? Det skriver Flemming Fuglede Jørgensen i sit nyhedsbrev.
Visited 13 times, 8 visit(s) today

Comments are closed.