DTU2014_forsideDTUR2014_tests

Reaktionerne på artiklen om den højkemiske grøntsagsavl i Lammefjorden har været ganske omfattende, og glædeligvis har de fleste kommentarer holdt sig på det saglige plan.

Flemming-Noer-Pedersen1-150
Adm. direktør Flemming Nør-Pedersen.

Landbrugsavisen.dk skiller sig dog ud ved at bringe en grov artikel, der bryder med alle regler for god presseskik.

Uden at høre den angrebne part lader redaktionen adm. direktør Flemming Nør-Pedersen fra interesse-organisationen Landbrug & Fødevarer påstå, at artiklen er løgnagtigt, fordi “Miljøstyrelsen godkender ikke pesticider, der er farlige for landmænd og forbrugere«. Til trods for det åbenlyst urigtige i Nør-Pedersens påstand – der anvendes en lang række godkendte sprøjtemidler af Lammefjordens Grøntsagslaug, der er forsynet med advarselsmærkningen “muligt kræftfremkaldende” og “muligt fosterskadende” – har redaktionen på landbrugsavisen.dk nægtet at berigtige den usande påstand.

Enkelte debattører og medier har også fremsat den påstand, at der ikke er rester af sprøjtemidler på kartofler i Danmark. Dette er ikke korrekt. DTU-rapporten fra 2014 (se billederne ovenfor) afslører, at 28 % af de undersøgte konventionelle kartofler var forurenet med sprøjtemidler, og samme forhold gjorde sig gældende for nye kartofler (25 %). Derimod blev der ikke konstateret sprøjtemidler på de økologiske kartofler. Rapporten afslører dog ikke, om der er testet kartofler fra Lammefjorden.

Comments are closed.