Jo, der ER sprøjtegift på hver 4. kartoffel!

DTU2014_forsideDTUR2014_tests

Reaktionerne på artiklen om den højkemiske grøntsagsavl i Lammefjorden har været ganske omfattende, og glædeligvis har de fleste kommentarer holdt sig på det saglige plan.

Flemming-Noer-Pedersen1-150

Adm. direktør Flemming Nør-Pedersen.

Landbrugsavisen.dk skiller sig dog ud ved at bringe en grov artikel, der bryder med alle regler for god presseskik.

Uden at høre den angrebne part lader redaktionen adm. direktør Flemming Nør-Pedersen fra interesse-organisationen Landbrug & Fødevarer påstå, at artiklen er løgnagtigt, fordi “Miljøstyrelsen godkender ikke pesticider, der er farlige for landmænd og forbrugere«. Til trods for det åbenlyst urigtige i Nør-Pedersens påstand – der anvendes en lang række godkendte sprøjtemidler af Lammefjordens Grøntsagslaug, der er forsynet med advarselsmærkningen “muligt kræftfremkaldende” og “muligt fosterskadende” – har redaktionen på landbrugsavisen.dk nægtet at berigtige den usande påstand.

Enkelte debattører og medier har også fremsat den påstand, at der ikke er rester af sprøjtemidler på kartofler i Danmark. Dette er ikke korrekt. DTU-rapporten fra 2014 (se billederne ovenfor) afslører, at 28 % af de undersøgte konventionelle kartofler var forurenet med sprøjtemidler, og samme forhold gjorde sig gældende for nye kartofler (25 %). Derimod blev der ikke konstateret sprøjtemidler på de økologiske kartofler. Rapporten afslører dog ikke, om der er testet kartofler fra Lammefjorden.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.