Kjer Hansen og blå blok blæser på demokratiets spilleregler

EvaKjerHansen

Eva Kjer Hansen (V) bruger alle kneb for at tilgodese landbrugets krav om mere gødning.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og fødevareordførerne fra de konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er så forhippede på at gennemtrumfe den omdiskuterede gødningslov, at man har besluttet at blæse på alle høringsberettigede. Man har færdigbehandlet lovforslaget den 4. februar 2016 og  indstillet det til vedtagelse. Det er sket 13 dage før høringsfristens udløb den 17. februar 2016.

Siden den 22. december 2015 har de 98 kommuner og 103 organisationer, institutioner og foreninger arbejdet intenst på at udarbejde høringssvar til den lovpligtige miljørapport, der skal beskrive miljøvirkningerne af den mest omfattende ændring af landbrugets forureningsforhold i nyere tid. Imidlertid er Kjer Hansen og fødevareordførerne fra den blå blok så forhippede på at få gennemført loven, at man har besluttet at give afkald på høringssvarene. Uanset hvor megen energi, der er lagt i udarbejdelsen, har man droppet dem, skrevet betænkning og indstillet lovforslaget til vedtagelse.

Gødningsafsnit

Uddrag af betænkningen af 4. februar 2016.

Ganske vist beklager fødevareudvalgets formand, Rene Christensen (DF), at man ikke får lejlighed til at inddrage de mange høringssvar, men ikke desto mindre har han og de øvrige politikere fra den blå blok godkendt forslaget til vedtagelse uden yderligere debat.

Landsforeningen Frie Bønder-Levende Land har allerede i januar 2016 klaget til Natur- og Miljøankenævnet over tilbageholdelsen af den lovpligtige miljøvurdering i de to første uger af høringsfasen. Af svaret skal her citeres kravene til den lovpligtige procedure:

“Miljørapporten af forslag til plan om ændrede gødskningsnormer blev offentliggjort den 22. decem-ber 2015 i henhold til miljøvurderingslovens § 81. Høringen løber i 8 uger og høringsfristen udløber den 16. februar 2016. Ved den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen skal myndigheden ifølge miljøvurderingslovens § 9 tage hensyn til miljørapporten og udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger. Myndigheden foretager herefter en offentlig bekendtgørelse om den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen, jf. miljøvurderingslovens § 10.”

Her er blå blok-politikerne, der har majoriseret lovforslaget igennem uden at afvente høringssvarene. Det er fra venstre Rasmus Jarlov (C), Mette Bock (LA), Rene Christensen (DF) og Erling Bonnesen (V).

RasmusJarlov mette_bockReneChrisrtensen Erling Bonnesen

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.