Klimaspecialister undersøger forekomsten af fine partikler i Arktis som årsag til klimaændringer i nord

Det finsk-schweiziske specialisthold på dækket af Polarstern – fra venstre mod højre: Tuija Jokinen, Tiia Laurila, Heikki Junninen, Zoe Brasseur, Julia Schmale (PSI), Lauriane Quelever og Ivo Beck (PSI). Foto: Universitetet i Helsinki

Det tyske forskningsskib Polarstern har påbegyndt sin iskolde rejse i september 2019 over det arktiske ocean. I et helt år vil isbryderen drive med pakisen, mens videnskabsfolk ombord foretager deres målinger.

Fire forskere fra University of Helsinki er med om bord, og de vil analysere den arktiske atmosfære og de processer, der finder sted i den, såsom dannelse af fine partikler. Observationer, der blev foretaget i løbet af det årelange projekt, vil hjælpe med at gøre stadig mere nøjagtige modeller for klimaændringer.
”Det, vi er mest interesseret i, er forandringer, da den nordlige halvkugle ændrer sig i et så skræmmende radikalt tempo,” siger forskningskoordinator Tuija Jokinen.

After arrival a first group of scientists surveys the MOSAiC ice floe. Foto: Alfred-Wegener-Institut / Sebastian Grote (CC-BY 4.0)

Jokinen er en af ​​de 600 forskere, der skal arbejde på skibet i det kommende år, og som hver vil tilbringe en periode på cirka to måneder om bord. På ethvert tidspunkt vil fartøjet transportere ca. 100 videnskabsfolk. Derudover tager det en ekstra måned at komme til og fra skibet.
Lauriane Quéléver, en doktorand fra Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR) er allerede om bord i den første fase af ekspeditionen, mens doktorand Tiia Laurila går ombord på skibet til den fjerde fase, Tuija Jokinen for den femte fase og Zoé Brasseur til den sjette etape om sommeren.
Gruppen har også modtaget træning i ekspeditionens krævende forhold, såsom levering af førstehjælp, søredning, røgdykning og beskyttelse mod isbjørne.

De, der forbliver tilbage, holdes også travlt beskæftiget med projektet. Mikko Sipilä, leder af INARs polarforskningsgruppe, vil udføre målinger under sejladsen i forskningsbyen Ny-Ålesund på øen Spitsbergen og på Station Nord forskningsstationen i Nordgrønland. Målingerne er vigtige for projektet, da de vil hjælpe med at få en forståelse af den geografiske udstrækning af de fænomener, der observeres tæt på Nordpolen.

A first group of scientists marks walking ways and zones with green flags. Photo: Alfred-Wegener-Institut/Sebastian Grote (CC-BY 4.0)

Kompleksforbindelser til klimaet
Foruden University of Helsinki inkluderer ekspeditionens atmosfærehold også Paul Scherrer Institute (PSI) fra Schweiz, der har to forskere med, der deltager i anden og tredje fase, samt en forsendelsescontainer, der huser måleudstyret.

Ombord er i alt 16 enheder, der måler hundreder af gasformige stoffer såvel som partikler, hvis størrelse spænder fra nanometer til flere mikrometer, og deres sammensætning.

Skyer dannes ikke uden partikler, og skyer reflekterer ikke kun sollys, men absorberer også termisk stråling fra Jorden. På denne måde kan partikler, afhængigt af placering og sæson, enten forhindre eller fremskynde opvarmningen af ​​klimaet. I modeller, der beskriver klimaændringer, spiller atmosfæriske molekyler og partikler faktisk en vigtig rolle, men i den arktiske region er sådanne processer meget dårligt kendte.

Bedre forståelse af partiklernes levetid vil på sin side hjælpe med at forstå deres indvirkning på klimaændringerne – hvad der bremser atmosfærisk opvarmning, og hvad der fremskynder den. I henhold til klimarapporten fra Det Internationale Panel for Klimaforandringer (IPCC) er virkningen på klimaændringer af aerosoler især den mindst kendte faktor på grund af de betydelige usikkerheder i observationer i relation til deres dannelse og livscyklus.

Ser frem til forårets komme

Flere oplysninger får hos Tuija Jokinen, research coordinator, tuija.jokinen@helsinki.fi@DrFinland, +358 50 311 7588

I løbet af året vil forskerne kigge efter kilder til atmosfæriske forbindelser. De vil også undersøge, hvilke atmosfæriske forbindelser kondenserer til partikler, hvor store disse partikler kan vokse sig og hvilke faktorer, der påvirker disse processer. Målet er at undersøge forbindelserne mellem havet, havisen og biologiske processer som en del af det internationale akademiske samfund samt virkningen af ​​disse ændringer på klima og regionale forhold.

”Vi ser især frem til foråret, når lys eller solstråling vil skabe underværker. Strålingen initierer en kædereaktion, hvor atmosfæriske forbindelser begynder at transformere sig og til sidst danner partikler. Til gengæld binder partiklerne enten varme eller spreder den tilbage i rummet enten direkte eller på grund af deres skydannende virkninger,” forklarer Jokinen.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.