Kopenhagen Fur tvinger Anima i Højesteret

Injuriesag mellem Kopenhagen Furs næstformand og Anima skal nu prøves ved Højesteret. De samvirkende dyreværnsorganisationer starter indsamling for at støtte Animas sag.

Støt dyrevennerne med et beløb på konto 5328-0246056.
 
Mink_ko001

Kopenhagen Fur bruger millioner af kroner på at markedsføre sig med en positiv profil – men når det glipper, forsøger man at bruge domstolene til at lukke munden på kritikere.

I 2011 sagsøgte næstformand hos Kopenhagen Fur, John Papsø, dyreværnsforeningen Anima for injurier. Baggrunden var et brev Anima havde sendt rundt til 50 modevirksomheder, hvori foreningen beskrev billeder af syge og skadede mink vist i TV-Avisen, som eksempler på ’grov dyremishandling’.

John Papsø mener at formuleringen er et udtryk for en personlig sigtelse imod ham, hvorimod Anima gør gældende at der er tale om en vurdering af de billeder TV-Avisen bragte. Billederne blev af DR bragt under overskriften “Dyremishandling”. Vurderinger og meningstilkendegivelser er beskyttet under Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Artikel 10 vedrørende ytringsfrihed.

Se optagelserne på Animas hjemmeside: http://anima.dk/mediecenter/nyhedsblog/pels/anima-tager-kopenhagen-furs-naestformand-i-hoejesteret

I retten på Frederiksberg blev Anima pure frikendt. I Østre Landsret blev Anima dog i stedet dømt til at betale et samlet beløb på 160.000 kroner. Landsrettens resultat kom som en stor overraskelse for foreningen, der mener at formuleringerne i brevet helt klart ligger indenfor ytringsfrihedens beskyttelse. Sagen skal nu behandles i Højesteret efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

”Ordet ’dyremishandling’, som denne sag drejer sig om, er en helt almindelig brugt term i det danske sprog. Når vi ser billeder af dyr med åbne kødsår og mink der rådner op i bure, så har vi lov til at sige, at det efter vores mening er dyremishandling”, forklarer Animas daglige leder Joh Vinding, som også er personligt sagsøgt i sagen.

De samvirkende danske dyreværnsorganisationer (DOSO) har som konsekvens af landsrettens dom taget initiativ til en indsamling blandt foreningens over 130.000 medlemmer.

”Denne sag drejer sig efter min opfattelse om at Kopenhagen Fur forsøger at knægte Animas ytringsfrihed, og derfor er sagen vigtig for alle organisationer der beskytter dyr. Jeg har selv kaldt billeder fra danske minkfarme for dyremishandling, og bemærker at også en lang række politikere, myndigheder, advokater samt Kopenhagen Fur selv har brugt ordet til at omtale billeder af mink med store skader – uden retsforfølgelse vel at mærke”, siger DOSO’s formand Peter Mollerup, som glæder sig over at Anima nu kan få lov at få sagen for Højesteret.

Støt landsindsamlingen ved at indsætte et bidrag på reg 5328 konto 0246056.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.