Her er tallene fra Danmarks Statistik

Regnskabsstatistik for landbrug 2020 afslører gyldne tider i alle grene af agroindustrien

Driftsresultatet for de knap 8.500 danske heltidslandbrug blev i gennemsnit 1,4 mio. kr. i 2020, hvilket var 32.000 kr. højere end året før. Efter en beregnet ejeraflønning var der 0,9 mio. kr. tilbage til finansiering af nye investeringer og afvikling af gæld. Resultatet i 2020 svarer til en afkastningsgrad på 3,8 pct. Årene 2020 og 2019 har givet de højeste afkast for landbruget i denne statistikserie, der går tilbage til 2008.

Det dokumenterer Nyt fra Danmarks Statistik den 9. juli 2021.

Selvom mere og mere svinekød i de danske supermarkeder kommer fra udlandet som f.eks. denne flæskesteg fra Tyskland (“DE”), så kan den sagtens skæppe i kassen hos de danske producenter, som årligt leverer 14 mio. levende svin til Polen, Tyskland og Holland. Svinet kan også være slagtet og pakket på et danskejet slagteri i Tyskland, hvor man udnytter den billige arbejdskraft fra Østeuropa.

Turbulent, men godt år for svineproducenter

Driftsresultatet for svineproducenter faldt en smule fra historisk høje 3,6 mio. kr. i 2019 til 2,7 mio. kr. i gennemsnit for 2020, hvilket dog fortsat er klart det højeste blandt driftsformerne.

Prisstigningerne på svinekød fortsatte ind i 2020, hvor afregningen på svinekød og smågrise nåede rekordniveauer i det tidlige forår, mens resten af året bød på prisfald, især for smågrise til eksport, hvor bunden nærmest faldt ud af markedet sidst på året. Derfor var tilbagegangen i driftsresultat også størst for producenter af smågrise.

Priserne på “varelageret” i form af grise på stald var kraftigt medvirkende til nedgangen i resultatet, da de gav en nedgang i værdien ved udgangen af året på hhv. 1,1 og 0,7 mio. kr. for smågrise- og slagtesvineproducenter.

Samme driftsresultat for konventionelle og økologiske mælkeproducenter

Driftsresultatet for konventionelle bedrifter med malkekvæg steg 0,2 mio. kr., mens det faldt 0,2 mio. kr. for økologiske bedrifter med malkekvæg.

Prisen på konventionel mælk steg godt 3 øre, mens økologisk mælk faldt næsten 6 øre pr. kg.  Imidlertid var resultatet herefter næsten identisk med 1,1 mio. kr. i 2020. De bedst indtjenende bedrifter havde driftsresultater på hhv. 2,7 mio. kr. og 2,5 mio. kr. i gennemsnit. 15 pct. af bedrifterne med malkekvæg var omlagte økologer i 2020.

Der høstes mere end i mange år, men alligevel skal der støtte til, mener Landbrug & Fødevarer. Foto: Robert Wiedemann/Unsplash

Lidt bedre resultat for planteavlere end året før

Også for heltidsbedrifter med planteavl var 2020 et godt år, idet driftsresultatet med 0,9 mio. kr. i gennemsnit toppede 2019 med 59.000 kr., hvilket navnlig kan tilskrives højere priser, da det samlede høstresultat i 2020 var næsten uændret.

Efter tørkeåret 2018 har bedrifter med planteavl dermed haft et par rigtig gode år, hvor afkastningsgraden på 2,5 – 2,6 pct. i de seneste 10 år kun er overgået af 2012 med 2,8 pct. Den bedste fjerdedel af planteavlerne havde et gennemsnitligt driftsresultat på 2,4 mio. kr. i 2020.

Klynker videre trods de gode tider

Direktør Niels Peter Nørring, L&F. Pressefoto

Nyt fra Danmarks Statistik udkom 9. juli 2021 med de ekstraordinært positive tal for dansk landbrug, men Landbrug & Fødevarer har produceret en helt anden fortælling.

Blot tre uger før Danmarks Statistik offentliggjorde de flotte indtjeningstal udsendte Landbrug & Fødevarer sin egen analyse, der påstod, at regeringens forslag til en mere bæredygtig fremtid for landbruget ville true mere end 600 landbrugsvirksomheder på deres levebrød. Det skulle angiveligt fremgå af alternative beregninger, som det såkaldte videncenter SEGES under Landbrug & Fødevarer havde fremstillet på dele af regeringens landbrugsudspil.

“Forslaget vil have meget store negative konsekvenser for landbruget,” påstod klimadirektør Niels Peter Nørring i Altinget.dk.

De fleste medier ignorerede analysen fra L&F, bortset fra det ellers kritiske nyhedsmedie Altinget.dk. Med overskriften ”Nye tal fra landbruget: Regeringens klimaudspil sender minimum 600 landmænd på randen af konkurs” viderebragte Altinget.dk de voldsomme påstande fra SEGES uden at være i stand til at fremskaffe faglige kommentarer eller anden form for balance i indlægget.

Læs hele artiklen på Altinget.dk

Kommentarer

  1. Jesper idel

    En afkastningsgrad på 3.8%
    Det lyder ikke som noget der vil få en investering i løvens hule.

  2. Mikael Benzon

    Det er bare dejligt, skulle vi så ikke afskaffe landbrugsstøtten til dette “liberale” erhverv, overføre midlerne til natur og regionaludvikling. Mao: den “New Zealandske model”!

Skriv en kommentar